בניית אתרים בחינם
 
    עמוד הבית
    מזיקי עץ, יקרונית,ליקטוס,
    הדברה וריסוס טרמיטים
    איוד מישטחים מחסנים ממגורות
    מדינות הדורשות חיטוי ואיוד
    תקן לאריזות עץ
    רישיונות והמלצות
    שאלות ותשובות בהדברה
    על חברת ההדברה
    הדברת וריסוס פרעושים
    ריסוס הדברה מקקים
    צור קשר
האם קיים תקן בינלאומי לאריזות עץ?          ליעוץ חייגו: 1800-22-333-5
 

מה כולל תקן ISPM 15?               

תקן ISPM 15 כולל שני אלמנטים עיקריים שיש להקפיד: טיפול באריזות עץ, וסימון אריזות עץ.

טיפול באריזות עץ: התקן כולל שני סוגים עיקריים של טיפול שיש להעביר בו את העץ המשמש לאריזה
טיפול בחום (Heat Treatment) וחיטוי בגז מתיל ברומיד (Methyl Bromide Fumigation).
הטיפול בחום כולל חשיפתו של מרכז העץ לטמפרטורה של 56 מעלות צלזיוס למשך שלושים דקות לפחות.
הטיפול במתיל ברומיד כולל איוד העץ במתיל ברומיד בריכוז מסויים לפרקי זמן מוגדרים
 (לפרטים נוספים ראה בנספח 1 של תקן ISPM 15).

להרחבה בענין זה ראו בכתובות הבאות:

טיפול בחום:                         http://www.ukwoodcenter.net/heattreat.htm

טיפול במתיל ברומיד: http://www.uneptie.org/ozonaction/links/mebr.html

                                      http://www.epa.gov/spdpublc/mbr/index.html

תוקף הטיפול אינו פג, דהיינו - ברגע שמשטח עץ טופל וסומן, אין הוא צריך לעבור טיפול מחודש בהמשך,
שכן עיקר הסיכון הוא מעץ טרי, וקיים סיכוי אפסי שעץ ותיק שעבר טיפול ישמש בית גידול למזיקים.
סימון אריזות העץ: תקן ISPM15 קובע שאריזת עץ שעברה טיפול בהתאם לתקן תסומן.
הסימון כולל את קוד המדינה שבה האריזה עברה טיפול (הקוד של מדינת ישראל - IL).
מספר מזהה של הגוף שהוסמך לבצע את הטיפול מס' הסמכה של חברתנו  055
והקוד של סוג הטיפול (טיפול בחום - HT, מתיל ברומיד - MB). 
במקרה ומדובר בעץ נטול קליפה, יש להוסיף את הציון DB   Debarkingהסימון חייב להיות
באותיות בגודל קריא וקבוע, וממוקם בצורה נראית לעין, רצוי בשני צידי האריזה.
אין לסמן את האריזות בצבע אדום או כתום, שכן צבעים אלו משמשים לסימון חומרים מסוכנים.

אילו סוגי אריזה כפופים להוראות התקן?

ההגדרה של חומר אריזה המופיעה בתקן הינה כוללנית - עץ ומוצריו המשמשים לתמיכה,
הגנה או נשיאה של מוצר.  לא רק שמשטח עץ יהיה כפוף להוראות התקן,  אלא גם  עץ הניתנים
לתמיכה, מקלות, ועוד.

אילו חומרי אריזה כפופים להוראות התקן?

חומרי האריזה כוללים עצים מחטניים . יחד עם זאת, אריזות העשויות מחומרי עץ שעברו עיבוד
תעשייתי הכולל חום, הדבקה ולחץ, כמו דיקטים, MDF, סיבית, וכו`, אינם נושאים סיכון של
מזיקים ועל כן אינם כפופים להוראות התקן.

באילו מדינות חל תקן ISPM 15 ?

בהתאם להוראות ארגון הסחר העולמי (WTO), שאליו נחזור עוד בהמשך, המדינות הבאות הודיעו
על כוונתן להחיל את ISPM 15 בשטחן כלפי אריזות עץ מיובאות.

מה יקרה אם לא נעמוד בדרישות התקן?

על פי תקן ISPM 15, מדינת היבוא המגלה אריזת עץ שאינה עומדת בדרישות התקן
 (אינה מסומנת כראוי, מכילה מזיקים) רשאית (מהקל את הכבד) - להעביר את האריזה טיפול על
חשבון היצואן , להיפטר מאריזה (באמצעות שריפה, קבורה באדמה, או עיבוד של האריזה),
או לסרב להכניס את הטובין לשטחה והחזרתה לארץ המוצא.  תוך שהייצואן/היבואן יישא בכל העלויות הנלוות.

ליצואנים - כיצד יוסדר בישראל נושא סימון האריזות ליצוא?

הנושא נמצא בסמכותו של השירות להגנת הצומח במשרד החקלאות. המשרד מופקד על הסמכתן
של חברות ההדברה (המטפלות במתיל ברומיד), ועל מתן היתרי סימון ליצרני המשטחים. המשרד
יקפיד על קיומם של מערכות איכות , נוהלי עבודה שיאושר ע"י המשרד להגנת הצומח, ובדיקות
תקופתיות של משרד החקלאות.