בניית אתרים בחינם


עבודתי הגרפית מתמחה בעיצוב עבור המדיה המודפסת. באתר זה מוצגות  חלק מעבודותי המייצגות את יכולותי בתחום.

מוצגים כאן מבחר עיבודי תמונה להצגת שליטה בנושא האפקטים והעבודה בשכבות

הצגתי כאן גם עבודות וקטוריות, שברור שהצגתן כאן, אינה מאפשרת הצגה איכותית כבתוכנה הווקטורית

בה בוצעו,  אולם עדיין ניתן להתרשם מיכולת השירטוט והעימוד של האובייקטים במודעות השונות.

גלישה נעימה. חן


טואול - בניית אתרים