בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 לחץ לכניסה לפייסבוק
    
   פורום לתגובות.Forum feedback    צור קשר.Contact Us    תן שם לדף    תן שם לדף
 
    ראשי ............First
    אודותי - קשר עם האמן ................ To contact with the artist
   
    האמן דניאל אופיר .................... Artist Daniel Ophir
    הקדמה פרופסור חיים גבריהוIntroduction Pr.H. Gevaryahu
    ציורי התנ"ך................................ Bible paintings
    1-15 תנ"ך :הבריאה,אברהם,יוסף................Bible creation-Abraham-Joseph
    16-34 ........................................ תנ"ך: השבטים, יציאת מצרים...... Bible 12 tribes-Exodus
    35-47...................................... תנ"ך:-תקופת השופטים................Bible:- judges period
    48-56תנ"ך:-תקופת המלכים.......................................Bible;-kings period
    57-61-תנ"ך: המזלות, הנביאים...................................... Bible: constellations- the prophets
    62-79-תנ"ך: הנביאים................................... Bible: prophets
    80-84 - תנ"ך: חג פורים ...................................... Bible; porim festival
    85-87-4 תנ"ך: 12השבטים........................................Bible: the 12 tribes
    הגדה של פסח 1-12 ....................1-12 The Haggada
    הגדה של פסח 13-24 ................13-24 The Haggada
    הגדה של פסח - רשימת הציורים....................................... List of paintings Haggada
    הקדמה גברת רבקה כצנלסון Introduction R. Kazenelson
    ציורי ארץ ישראל .................................... Israel paintings
    1-32-ישראל: ירושלים, בית לחם............................................ Israel ; Jerosalem, Beth Lehem
    33-50 ישראל: חברון, תל אביב..................................... Israel : Hebron, Tel aviv
    51-68-ישראל: תל אביב - יפו............................................. Israel ; Tel aviiv jaffa
    69-86-ישראל: עכו,קיסריה, כינרת,גולן, מצדה, אילת,סיני..... Israel : Acre,Caesarea, Kinnereth, Golan, Masada, Elat,Sinai
    87-103- ישראל: מערות, אביב .................................. Israel : caves, spring
    104-121-ישראל: דמויות................................. Israel : Images
    122-140- ישראל: סמלים,עליה, מאבק,בנייה, חי, דומם .......................................Israel : symbols, imigration, struggle, building, creature
    המאבק על הארץ.......................Arab Israeli Conflict
    מלחמת העצמאות-........ Independence War
    מלחמת העצמאות-ציורים Independence War-Paintings
    מלחמת סיני..............................The Sinai War
    מלחמת סיני-ציורים............................................. The Sinai War-paintings
    מלחמת ששת הימים..................The Six Day War
    מלחמת ששת הימים- ציורים.............................................The Six Day War - paintings
    מלחמת יום הכיפורים ...............Yom Kippur War
    מלחמת יום הכיפורים ציורים............................................Yom Kippur War-paintings
    מלחמת לבנון הראשונה-...........Lebanon First War
    מלחמת לבנון הראשונה-ציורים.......................................Lebanon First War -Paintings
    מלחמת לבנון השניה-..............Lebanon Second War
    מלחמת לבנון השניה-ציוריםLebanon Second War-Paintings
    מבצע "עופרת יצוקה" בעזה.... Operation " cast lead " in Gaza
    מבצע "עופרת יצוקה" בעזה ציורים ........................... Paintings Operation "cast lead " in Gaza
    חגים ומועדי ישראל.......... Holidays of Israel
    מרכזי יהדות בעולם..................Central Judaism in the world
    בית כנסת ואתר הנצחה..A synagogue and amemorial
    עמוד זיכרון 2
    גלריה 1.ציורי התנ"ך ........... Galery1- Bible paintings
    גלריה 2-ציורי מלחמות ישראל ......................................Gallery 2 - Paintings of Israel's wars
    תערוכות ציורים........... Exhibition of paintings
    עיתונות ופרסומים ........... Newspapers & PeriodIcals
    דברים בשם אמרם ................ Letters & Writings
    ציוני דרך ...... ................ Mileston
    סרטים 1 תערוכות ציורים של האמן דניאל אופיר.........................Video 1 Exhibitions of Paintings - Daniel Ophir
    סרטים - 2 VIDEO הענקת אלבום "פנים חדשות לתנ"ך" Donation of the "Faces Of The Bible" Album
    סרטים - 3 VIDEO קטלוגים ציורים מלחמות ישראל, תנ"ך, הגדה Catalogues - Israeli wars, Bible,Haggada,
    סרטים -4 VIDEO מבראשית לקוממיות From Genesis to Independence
    סרטים -5 VIDEO חייו של אמן-דניאל אופירThe life of an artist - Daniel Ophir
    פורום לתגובות.Forum feedback
    צור קשר.Contact Us
 
 
              

והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל-אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית יהוה יצא והשקה את-נחל השטים: יואל ד, יח
 And in that day, the mountains shall drip with wine, the hills shall flow with milk, and all the watercourses of Judah shall flow with water; a spring shall issue from the House of the LORD and shall water the Wadi of the Acacias.                                                                                 Joel- l4,18
 
       
 

                   

הנה ימים באים נאם-יהוה ונגש חורש בקצר ודרך ענבים במשך הזרע והטיפו ההרים עסיס וכל-הגבעות תתמוגגנה: ושבתי את-שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו ונטעו כרמים ושתו את-יינם ועשו גנות ואכלו את-פריהם: ונטעתים על-אדמתם ולא ינתשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר יהוה אלהיך:  עמוס ט,יג-טו 
 
  A time is coming-declares  the LORD- when the plowman shall meet the reaper, and the treader of grapes him who holds the [bag of] seed; when the mountains shall drip wine and all the hills shall wave [with grain].I will restore My people Israel. They shall rebuild ruined cities and inhabit them; they shall plant vineyards and drink their wine; they shall till gardens and eat their fruits. And I will plant them upon their soil, nevermore to be uprooted from the soil I have given them-said the LORD your God.                                                                                                               Amos9,13-15                                       
  
          
    

ובהר ציון תהיה פליטה והיה קדש וירשו בית יעקב את מורשיהם: והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא- יהיה שריד לבית עשו כי יהוה דבר: וירשו הנגב את-הר עשו והשפלה את-פלשתים וירשו את שדה אפרים ואת שדה שמרון ובנימין את-הגלעד: וגלת החל-הזה לבני ישראל אשר-כנענים עד-צרפת וגלת ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב: ועלו מושיעים בהר ציון לשפט את-הר עשו והיתה ליהוה המלוכה: עובדיה,א,יז-כא

               

                                                       

     But on Zion's mount a remnant shall survive, and it shall be holy The House of Jacob shall dispossess those who dispossessed them. The House of Jacob shall be fire, and the House of Joseph flame, them. The House of Jacob shall be fire, and the House of Joseph flame, and the House of Esau shall be straw; they shall burn it and devour it, and no survivor shall be left of the House of Esau-for the LORD has spoken. Thus they shall possess  the  Negeb and Mount Esau as well, the Shephelah and Philistia. They shall possess the Ephraimite country and Shephelah and Philistia. They shall   possess the Ephraimite country and the district of Samaria, and Benjamin along with Gilead. And   that exiled force of Israelites [shall possess] what belongs to the Phoenicians as far as Zarephath, while the Jerusalemite exile community of  Sepharadi shall possess the towns of the Negeb. For liberators   shall march up on Mount Zion to wreak judgment on Mount Esau; and ominion shall be the  LORD's:                                                                                 Obadiah-1,17-21                                                                                      
  
 
     
                
                    
וימן יהוה דג גדול לבלע את-יונה ויהי יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות:
יונה ב,א
The LORD provided a huge fish to swallow Jonah; and Jonah remained in the fish's belly three days and three nights.                                                                              Jonah2,1
 
 
        

        

רעה עמך בשבטך צאן נחלתך שכני לבדד יער בתוך כרמל ירעו בשן וגלעד כימי עולם: כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות: יראו גוים ויבשו מכל גבורתם ישימו יד על-פה  אזניהם תחרשנה: ילחכו עפר כנחש כזחלי  ארץ ירגזו ממסגרתיהם אל-יהוה אלהינו יפחדו ויראו ממך: מיכה ז, יד-יז
 Oh, shepherd Your  people with Your staff, Your very own flock. May they who dwell isolated in a  woodland surrounded by farmland graze Bashan and Gilead as in olden days. I will show him wondrous deeds as in the days when You  sallied forth from the land of Egypt. Let nations behold and be ashamed despite all their might; Let them put hand to mouth; Let their ears be deafened! Let them lick dust like snakes, like crawling things on the ground! Let them come trembling out of their stongholds to the LORD   our God; Let them fear and dread You!                                                                                             Micah-7,14-17

         

 

 

              

הנה על-ההרים רגלי מבשר משמיע שלום חגי יהודה  חגיך שלמי נדריך כי לא יוסיף עוד לעבור-בך בליעל כלה נכרת: עלה מפיץ על-פניך נצור מצרה צפה-דרךחזק מתנים אמץ כח מאד: כי שב יהוה את גאון יעקב כגאון ישראל כי בקקום בקקים וזמריהם שחתו: נחום ב, א-ג
 Behold on the hills the footsteps of a herald announcing good fortune!" Celebrate your festivals, O Judah, fulfill your vows. Never again shall scoundrels invade you, they have totally vanished." A shatterer    has come up against you. Man the guard posts,  watch  the  road; steady your loins, brace all your strength! For the LORD has restored the Pride of Jacob as well as the Pride of Israel, though marauders   have  laid  them  waste  and ravaged their branches.                                                                                                                          ahum2,1-3                                                                   
                                                   
                             

 

    נקבת במטיו ראש פרזו יסערו להפיצני עליצתם כמו-  לאכל    עני מסתר: דרכת  בים סוסיך חמר מים רבים: שמעתי ותרגז בטני לקול צללו שפתי יבוא רקב בעצמי ותחתי ארגז אשר אנוח ליום צרה לעלות לעם יגודנו :כי תאנה לא- תפרח ואין  יבול בגפנים כחש מעשה-זית  ושדמות  לא- עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים: חבקוק-ג,יד-יז 
 You will crack [his] skull with your bludgeon; blown away shall be his warriors, whose delight is to crush me suddenly, to devour a poor man in an ambush. You will make Your  steeds tread the sea, stirring the mighty waters. I heard and my bowels quaked, my lips quivered at the sound; rot entered into my bone, I trembled where I stood. Yet I wait calmly for the day of distress, for a people to come to attack us. Though the fig tree does not bud and no yield is on the vine, though the olive crop has failed and the fields produce no grain, though sheep have vanished from the fold and no cattle are in the pen.                                                                                                                                                                                    Habakkuk 3,14-17 

רני ושמחי בת-ציון כי הנני-בא ושכנתי בתוכך נאם-יהוה: ונלוו גוים רבים אל-יהוה ביום ההוא והיו לי לעם ושכנתי בתוכך וידעת כי-יהוה צבאות שלחני אליך: ונחל יהוה את-יהודה חלקו על אדמת הקדש ובחר עוד בירושלם: הס כל-בשר מפני יהוה כי נעור ממעון קדשו: זכריה ב, יד-יז


Shout for joy, Fair Zion! For lo, I come; and   I will dwell   in your midst-declares the LORD. In that day many nations will attach themselves to the LORD and become   His people, and He will dwell in your midst. Then you will know that I was sent to you by the LORD of Hosts. The LORD will take Judah to Himself as His portion in the Holy Land, and He will choose Jerusalem once more. Be silent, all flesh, before the LORD! He is roused from His holy habitation.                                                   Zechariah-2, 14-17   

                             

    ויהי דבר-יהוה שנית אל-חגי בעשרים וארבעה לחדש לאמר: אמר אל-זרבבל פחת-יהודה לאמר אני מרעיש את-השמים ואת-הארץ: והפכתי כסא ממלכות והשמדתי חזק ממלכות הגוים והפכתי מרכבה ורכביה וירדו סוסים ורכביהם איש בחרב אחיו:   ביום ההוא נאם-יהוה צבאות אקחך זרבבל בן-שאלתיאל עבדי נאם-יהוה ושמתיך כחותם כי בך בחרתי נאם יהוה צבאות: חגי ב, כ-כג

And the word of the LORD came to Haggai a second time on the twenty-fourth day of the month: Speak to Zerubbabel the governor of Judah: I am going to shake the heavens and the earth. And I will overturn the thrones of kingdoms and destroy the might of the kingdoms of the nations. I will overturn chariots and their drivers. Horses and their riders shall fall, each by the sword of his fellow. On that day-declares the LORD of Hosts-I will take you O My servant Zerubbabel son of Shealtiel- declares the LORD-and make you as a signet; for I have chosen you-declares the LORD of Hosts.                                                                            Haggai2,20-23 

                                                                                                   

    רני ושמחי בת-ציון כי הנני-בא ושכנתי בתוכך נאם-יהוה: ונלוו גוים רבים אל-יהוה ביום ההוא והיו לי לעם ושכנתי בתוכך וידעת כי-יהוה צבאות שלחני אליך: ונחל יהוה את-יהודה חלקו על אדמת הקדש ובחר עוד בירושלם: הס כל-בשר מפני יהוה כי נעור ממעון קדשו: זכריה ב, יד-יז


Shout for joy, Fair Zion! For lo, I come; and   I will dwell   in your midst-declares the LORD. In that day many nations will attach themselves to the LORD and become   His people, and He will dwell in your midst. Then you will know that I was sent to you by the LORD of Hosts. The LORD will take Judah to Himself as His portion in the Holy Land, and He will choose Jerusalem once more. Be silent, all flesh, before the LORD! He is roused from His holy habitation.                                                                                                                                                                              Zechariah-2,14-17

 

                 


כי-הנה היום בא בער כתנור והיו כל-זדים  וכל-עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר יהוה צבאות אשר לא-יעזב להם שרש וענף: וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק: ועסותם רשעים כי-יהיו אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עשה אמר יהוה צבאות: מלאכי ג, יט-כא

For lo! That day is at hand, burning like an oven. All the arrogant and all the doers of evil shall be straw, and the day that is coming-said the LORD of Hosts-shall burn them to ashes and leave of them neither stock nor boughs. But for you who revere My name a sun of victory shall rise to bring healing. You shall go forth and stamp like stall-fed calves, and you shall trample the wicked to a pulp, for they shall be dust beneath your feet on the day that I am preparing-said the LORD of Hosts.                                                                                                                                                                                                                                                         Malachi 3, 19-21

                                          

מן-המצר קראתי יה ענני במרחב יה: יהוה לי לא אירא מה-יעשה לי אדם: יהוה לי בעזרי ואני אראה בשנאי: טוב לחסות ביהוה מבטח באדם: טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים: כל-גויים סבבוני בשם יהוה כי אמילם: סבוני גם-סבבוני בשם יהוה כי אמילם: סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי-אמילם: תהילים קיח, ה-יב
 In distress I called on the LORD; the Lord answered me and brought me relief. The LORD is on my side, I have no fear; what can man do to me? With the LORD on my side as my helper, I will see the downfall of my foes. It is better to take refuge in the LORD than to trust in mortals; it is better to take refuge in the LORD than to trust in the great. All nations have beset me by the name of the LORD I will surely cut them down. They beset me, they surround me; by the name of the LORD I will surely cut them down. They have beset me like bees; they shall be extinguished like burning thorns; by the name of the LORD I will surely cut them down.                               Psalms118,5-12 

     שלשה המה נפלאו ממני וארבע  לא ידעתים: דרך הנשר בשמים דרך נחש עלי צור דרך-אניה בלב-ים ודרך גבר בעלמה:
משלי ל, יח-יט 


Three things are beyond me; four I cannot fathom: How an eagle makes its way over the sky: how a snake makes its way over a rock; how a ship makes its way through the high seas; how a man has his way with a maiden.                                                                      Proverbs-30,18-19                                                                                                                                                                                                                        ויען איוב ויאמר: יאבד יום אולד בו והלילה אמר הרה גבר: היום ההוא יהי חשך אל-ידרשהו אלוה ממעל ואל-תופע עליו נהרה: יגאלהו חשך וצלמות תשכן-עליו עננה יבעתהו כמרירי יום: הלילה ההוא יקחהו אפל אל-יחד בימי שנה במספר ירחים אל-יבא: הנה הלילה ההוא יהי גלמוד אל-תבא רננה בו: יקבהו אררי-יום העתידים ערר לויתן: יחשכו כוכבי נשפו יקו-לאור ואין ואל-יראה בעפעפי-שחר: כי לא סגר דלתי בטני ויסתר עמל מעיני: איוב  ג,  ב-י

 
Job spoke up and said: Perish the day on which I was born, and the night it was announced," a  male has been conceived!" May that day be darkness; may God above have no concern for it; may light not shine on it; may  darkness and deep gloom reclaim it; may a pall lie over it; may what blackens the day terrify it. May obscurity carry off that night; may it not be counted among the days of the year; may it not appear in any of its months; may that night be desolate; may no sound of joy be hears in it; may those who cast spells upon the day damn it, those prepared to disable Leviathan; may its twilight stars remain dark; may it hope for light and have none; may it not see the glimmerings of the dawn-because it did not block my mother's womb, and hide trouble from my eyes.                                                                                Job 3, 2-10 


שיר   השירים אשר לשלמה: ישקני מנשיקות פיהו כי-טובים דדיך מיין: לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על-כן עלמות אהבוך: משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בל נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך: שחורה אני ונאוה בנות ירושלים כאהלי קדר כיריעות שלמה:אל-תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו-בי שמני נטרה את-הכרמים כרמי שלי לא נטרתי:
שיר השירים א, א-ו      
          The  Song of Songs, by Solomon. Oh, give me of the kisses of your mouth, for your love is more delightful than wine. Your ointments yield a sweet fragrance, your name is like finest oil-therefore do maidens love you. Draw me after you, let us run! The king has brought me to his chambers. Let us delight and rejoice in your love, savoring it more than wine-like new wine they love you! I am dark, but comely, O daughters of Jerusalem-like the tents of Kedar, like the pavilions of Solomon. Don’t stare at me because I am swarthy, because the sun has gazed upon me. My mother's sons quarreled with me, they made me guard the vineyards; my own vineyard I did not guard.                                                                                                                                     Song of Songs 1, 1-6 


ותאמר רות המואביה אל נעמי אלכה-נא השדה ואלקטה בשבלים אחר  אשר אמצא-חן בעיניו ותאמר לה לכי בתי: ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחריהקצרים ויקר מקרה חלקת השדה לבעז אשר משפחת אלימלך: והנה-בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים יהוה עמכם ויאמרו לו יברכך יהוה:  רות ב, ב-ד


 Ruth the Moabite said to Naomi," I would like to go  to  the fields and glean among the ears of grain, behind someone who may show me kindness." Yes, daughter, go", she replied; and off she went. She came and gleaned in a field, behind the reapers; and, as luck would have it, it was the piece of land belonging to Boaz, who was of Elimelech's family. Presently Boaz arrived from Bethlehem. He greeted the reapers, "The LORD be   with you!" And they responded," The LORD bless you!"                                   Ruth-2-2-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


               אתה יהוה לעולם תשב כסאך לדר ודור:

למה לנצח תשכחנו תעזבנו לארך ימים: השיבנו יהוה אליך ונשוב חדש ימינו כקדם: איכה ה, יט-כא        


But You, O LORD, are enthroned forever,Your throne endures through the ages. Why have   You forgotten us utterly, forsaken us for all time? Take us back, O LORD, to  Yourself.                                                     Lamentations-5, 19-21

כי אם-שנים הרבה יחיה האדם בכלם ישמח ויזכר את-ימי החשך כי-הרבה יהיו כל-שבא הבל: שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על כל-אלה יביאך האלהים במשפט: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי-הילדות והשחרות הבל: וזכר את בוראיך בימי בחורתיך עד אשר לא-יבאו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין-לי בהם חפץ: והגיעו שנים אשר   תאמר אין-לי בהם חפץ:  קהלת יא, ח-י;

Even if a man lives many years, let him enjoy himself in all of them, remembering how many the days of darkness  are  going to be. The only future is nothingness! O youth enjoy yourself while you are young! Let your heart lead you to enjoyment in the days of your youth. Follow the desires of your heart and the glances of your eyes-but know well that GOD will call you to account for all such things-and banish care from your mind, and pluck sorrow out of your flesh! For  youth and black hair are fleeting. So appreciate your vigor in the days of your youth, before those days of sorrow come and those years arrive of which you will say," I have no pleasure in them."                                                                                        Ecclesiastes 11 8-10; 12, 1
                                        לקבלת אינפורמציהעל 

 תרי-עשר הנביאיםהקש

For information about
  12 PROPHETS THE press

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%A9%D7%A8

http://lib.cet.ac.il/Pages/sub.asp?item=0&page=2&kwd=3611

 הציורים: כל הזכויות שמורות לאמן דניאל אופיר
Paintings: Copyright artist Daniel Ophir
לצפייה בציורי התנ"ך לחץ Press to continue

                  

                                                                                          

                                                                    
 
 
                                

                   

                                
                                 
                      

 

 
                     

 

 

 
 
 
 
 
   

 

                                          
 
                      
                                                   

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

כניסות