בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 

   עמוד הבית    פרשת שבוע    פינת ההלכה    צור קשר    קישורים    פורום האתר
   חגים    סיפורי צדיקים    הורדות    צדיקי מרוקו
 

רבי שלום משאש(1908-2003)

-

הרב שלום משאש נולד לאביו, הגאון רבי מימון זצ"ל, בעל "אוצרות שמים" בעיר מכנאס שבמרוקו ב-כב' בשבט תרס"ח (1908 למניינם).

·        בצעירותו למד תורה ושימש את גאוני חכמי ישראל וקדושיו שבאותו הדור. שקדנותו העצומה הביאתו להתבטא: "ואוכל לומר בפה מלא: אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו שאף רגע אחד לא הלך לריק חס ושלום".  (בהקדמה לספרו "מזרח שמש" עמ' ו')

 
 
 
 
 

רבו העיקרי בתלמוד ובפסיקה הלכתית הינו רבו הנערץ, הגאון המופלא הרב יצחק אסבאג זצוק שאותו מזכיר הרב בכל הזדמנות, בדחילו ורחימו.

ספרו: "מזרח השמש" העוסק בהלכות איסור והיתר נכתב בעמקות נפלאה עוד בהיותו בן 17 שנה, ונדפס בשנת ה-25 לחייו. (תרצ"ג – 1933)

במרוקו, ייסד את חברת "דובב שפתי ישנים" שהתמסרה בראשותו להוצאה והדפסת ספרים  מכתבי יד של גאוני יהדות מרוקו הקדמונים. וזאת, בשל הצער הגדול שהיה לו בראותו כתבי יד של רבנים גדולים מונחים כאבן שאין לה הופכין.

 בשנת תש"ד, לאחר שניצל הרב  ממחלת הטיפוס קיבל על עצמו, כרבי שמעון בר יוחאי בשעתו כשיצא מהמערה, לתקן תקנה גדולה לטובת הציבור. כך הקים במסירות נפש גדולה עם רבותיו וחבריו, כשהוא היוזם והרוח החיה, גשמית ורוחנית, את ישיבת "כתר תורה" במכנאס שהכשירה רבנים ותלמידי חכמים.
 

      עוד בהיותו צעיר לימים, נודע כבקי עצום בש"ס ובפוסקים ותוך זמן קצר נחשב לאחד מגדולי בעלי ההוראה בדור הקודם ובדורנו אנו. עד כדי כך, שכל השאלות החמורות ביותר שעלו על שולחנם של הרבנים הראשיים, וחברי בית הדין הגדול היו מועברים אליו לעיונו ופסיקתו!!

·      רבו העיקרי בתלמוד ובפסיקה הלכתית הינו רבו הנערץ, הגאון המופלא הרב יצחק אסבאג זצוק"ל, שאותו מזכיר הרב בכל הזדמנות, בדחילו ורחימו.

·      ספרו: "מזרח השמש" העוסק בהלכות איסור והיתר נכתב בעמקות נפלאה עוד בהיותו בן 17 שנה, ונדפס בשנת ה-25 לחייו. (תרצ"ג – 1933)

·       במרוקו, ייסד את חברת "דובב שפתי ישנים" שהתמסרה בראשותו להוצאה והדפסת ספרים  מכתבי יד של גאוני יהדות מרוקו הקדמונים. וזאת, בשל הצער הגדול שהיה לו בראותו כתבי יד של רבנים גדולים מונחים כאבן שאין לה הופכין.

·     בשנת תש"ד, לאחר שניצל הרב  ממחלת הטיפוס קיבל על עצמו, כרבי שמעון בר יוחאי בשעתו כשיצא מהמערה, לתקן תקנה גדולה לטובת הציבור. כך הקים במסירות נפש גדולה עם רבותיו וחבריו, כשהוא היוזם והרוח החיה, גשמית ורוחנית, את ישיבת "כתר תורה" במכנאס שהכשירה רבנים ותלמידי חכמים.

 
 
 
                                                                                                                                                                     

בהיותו במכנאס על אף היותו רב צעיר, ניהל את בית הספר "תלמוד תורה" בו למדו יותר מאלפיים תלמידים בו זמנית, וכמעט כל תלמיד במכנאס עבר תחת שבטו. הרב שהיה ידוע בנועם הליכותיו היה אהוב ונערץ על ידי תלמידיו וראשי הקהל.

 בשנת תש"ז (1947) נבחן על פי חוקת הממשלה במרוקו על ידי הרב שאול איבן דנן, הרב הראשי למדינת מרוקו וראש אב בית דין העליון לערעורים, מחבר הספר "הגם שאול", כדי לשמש כדיין בקזבלנקה.

 

 

בשנת תש"ך (1960) בהיותו בן 52 עלה לכהן כרב ראשי וראש אב בית דין בקזבלנקה ואחר כך במרוקו כולה.

 ב' בשבט תשל"ד (1974) נפטר בן דודו הגאון הצדיק הרב יוסף משאש זצוק"ל ששימש כרב ראשי בחיפה. לימים, הוצע לרב שלום משאש לקבל משרת הרבנות הראשית בחיפה. ההצעה נדחתה, בין היתר בעקבות לחציו של האדמו"ר מחב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון זצוק"ל. אך בעקבות כך החל משא ומתן להביאו לארץ לכהן בה ברבנות.   בשנת תשל"ח (1978) הגיע לירושלים לשמש בה כרב ראשי.
 
  

 

 שני הרבנים הראשיים לישראל דאז, מרן הגאון הרב שלמה גורן זצ"ל, ויבדל"א מרן הגאון הרב עובדיה

 יוסף שליט"א, פעלו יחדיו להביאו ממרוקו לירושלים. הם אהבוהו אהבה עזה ומתוך הכרה עמוקה

 בגדלותו וביכולתו לאחד בין כל העדות והגוונים שבירושלים, עיר האחדות והשלום ופעלו נמרצות

 להכתרתו כרבה של העיר. התנאי היסודי שהציב הרב משאש היה שהכתרתו לא תגרור מחלוקת.

·        ב"שבת הגדול" י' בניסן התשס"ג, בשיבה טובה ובדיעה צלולה עד הרגע האחרון ממש,

 נפטר הרב שלום משאש בביתו והוא בגיל 95. בהלווייתו הספידוהו גדולי וגאוני ישראל מכל

 העדות. הם העלו על נס את מידותיו התרומיות, את התמסרותו הגדולה לעסוק בשאלות

 המסובכות ביותר שעלו על שולחנם של רבים מדייני ישראל, להם שימש ככתובת לפתירת

 ספקותיהם.

 

כתבו עליו:

הראשון לציון הגאון מרן הרב עובדיה יוסף: "...נודע בשערים המצוינים  בהלכה, בשקידתו ובהתמדתו

 בתורתנו הקדושה.כבר זכה להוציא לאור את חיבוריו הגדולים "תבואות שמש", על ארבעת חלקי

 ה"שולחן ערוך" בהם הוא צולל בעמקי ים התלמוד והפוסקים בחריפות ובקיאות עצומה ובתוכם

 בירור להלכה ולמעשה גם לבעיות אקטואליות בעידן הטכנולוגיא, אשר הזמן גרמן וסמכות פסיקתו

 היא בעלת משקל רב בעולם התורה".

        הרב הראשי לישראל, הגאון הרב שלמה גורן זצ"ל: "...חשיבות מיוחדת נועצת לספרים אלו,

 באשר מחברם – הגאון הרב שלום משאש עתיר ניסיון עצום משנים מרובות בבירור הלכות

 מסובכות בהיותו יושב על מידין ודן דין אמת לאמיתו, עשרות שנים בארץ ובחו"ל. ספריו

 אלה הם תרומה גדולה לגנזי הרוח של היהדות, ונכס יקר לכל שוחרי התורה בארץ ובעולם..."
 

 

 

 שנ    

 

 

הרב הראשי לישראל, הגאון הרב אברהם שפירא שליט"א: תורתו של הגאון הגדול המפורסם... ידועה בשערים המצוינים בהלכה, ושמו הולך לפניו כאחד מגדולי הרבנים, דיין מובהק ומנהיג דגול. ספריו הנכבדים המלאים זיו בקיאותו וחריפותו נודעים למשגב באהלי תורה... והם מספרי התשובות והפוסקים החשובים בדור..."

       ראש ישיבת "כסא רחמים" הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א: "ספרו ... מלא אור נוצץ, פסקים והלכות      מאוששות וערוכות בשפה ברורה ובדרך מישרים, כאורח רבותינו חכמי ספרד הקדמונים..."
 

         

שני

ספריו:

מזרח שמ"ש – על איסור והיתר.

תבואות שמ"ש – ד' חלקים לפי ד' חלקי השו"ע.שמ"ש ומגן – ג' חלקים, שו"ת.

וחם השמ"ש – דרשות על התורה.הוצאו לאור ב"דובב שפתי ישנים" בראשותו של הרב.

תורה ואמת – לרבי רפאל בירדוגו.דברי שלום – לרבי שלום משאש, זקנו של הרב.

לב מבין – לרבי מימון בירדוגו.פני מבין – לרבי מימון בירדוגו.

דברי מרדכי – לרבי מרדכי בירדוגו.דברי משה – לרבי משה בירדוגו.

מי מנוחות – לרבי רפאל בירדוגו.גבול בנימין – לרבי בנימין אלכרייף.

רב פנינים – לרבי רפאל בירדוגו.דברי יוסף – לרבי יוסף בירדוגו.

משמחי לב – לרבי רפאל בירדוגו.עדות ביעקב – לרבי יעקב בירדוגו.

כתבי יד שהוצאו לאור על ידי הרב.שופרא דיעקב - לרבי יעקב בירדוגו.  

קדושת שבת – לרבי יעקב בירדוגו.שרביט הזהב – לרבי רפאל בירדוגו.  חיים עמוקים – לרבי יהודה בירדוגו.

ת . נ . צ . ב . ה   

 וזכרו יגן עלינו אמן