בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 

   עמוד הבית    פרשת שבוע    פינת ההלכה    צור קשר    קישורים    פורום האתר
   חגים    סיפורי צדיקים    הורדות    צדיקי מרוקו
 
רבי אברהם סבע /מאת אשר ויצמן

יש אדם כורה לו את קברו כל ימיו ובמותו ריח בית הקברות נודף ממנו . ויש אדם כורה לו קברו בספריו אשר עמל ויגע כל ימי חיו . ואסף בהם חכמה ודעת ובמותו הנהו צרור המור . ועפר קברו מור ואהלות .

בהקדמה לספרו ' אשכול הכופר' כותב הרב אברהם סבע . '' אני צעיר התלמידים בן לאדוני החסיד רבי יעקב סבע ז''ל . ''

רבי אברהם גורש מספרד לפורטוגל מקום הולדתו לוטה בערפל .

הוא הגיע לליסבון בירת פורטוגל . המלך מנואל ואשתו איזבל אנסו את היהודים להתנצר . וציוו שכל יהודי אשר ימצא עימו ספר או תפילין יוצא להורג .

מספר רבי אברהם סבע ' לקחתי את חיבורי צרור המור שחיברתי בנערותי . יצאתי עם שני יהודים מחוץ לעיר וקברתי את חיבורי תחת עץ זית .

אני קראתי לעץ אלון בכות . לפי ששם קברתי כל מחמד עיני הם פירושי התורה והמצוה הנחמדים מזהב ומפז רב לפי שבהם הייתי מתנחם משני בני שלקוחום בעל כרחם להמיר את דתם . והייתי אומר זאת נחלת עבדי ה' והם טובים לי מבנים וננות ' .

רבי אברהם נאסר בפקודת המלך למשך שישה חודשים . לאחר תלאות הדרך הגיע לעיר פאס במרוקו . שם נפל למיטת חוליו . לאחר שהבריא חיבר את ספרו 'צרור המור' על פי הזכרון .

וכך כתב רבי אברהם '' אבטח בשם שיעזרני לתת בפי שיר חדש לזכור קצת . ממה שכתבתי כי אני יודע שהעיקר חסר מן הספר . ממה שהיה כתוב בראשונה לפי שהשכחה והזקנה'' .

כחייו כך מותו האגדה מספרת -

כאשר עשה דרכו לצרפת חלה ומת . סערה גדולה התחוללה בים והאנייה חישבה להישבר . ניסו לייצבה ולא הצליחו . אמרו לרב יודעים אנו כי איש אלוהים אתה ודבר ה' בפיך אמת . התפלל נא בעדינו . אמר להם הרב . הנה אנוכי מת . ועתה דעו בחנוני נא תנצלו מרוח הסערה . אך תקבלו עליכם לעת פטירתי שלא תשליכוני אל הים להקל עליכם . הנה נא העיר הזאת קרובה . תדברו ליהודים שיקחוני מהספינה ויקברוני בקברות אבותי ובכן תצליחו את הדרך . וכך היה - ויעמוד הים מזעפו ונפטר הרב בערב יום הכיפורים . למחרת היום הלך רב החובל אל בית הכנסת של וירונה . ואמר להם דעו לכם יהודים כי בספינה שלי נאסף איש טהור . וגזר עלי בשעת פטירתו להודיעכם ועתה אף אתם בני ישראל עשו מה שמוטל עליכם . ויקברוהו כל ישראל ויספידוהו במוצאי יום הכיפורים בעיר וירונו .

רשימת ספריו

אשכול הכופר - פירושים על חמש מגילות

צרור החיים - פירוש מסכת אבות

צרור הכסף - בעניין הדינים . הלכות ראש השנה . יום הכיפורים . עבודה זרה . פירוש על התפילות על דרך הסוד .

צרור המור - חיבורו הכביר פירושים לתורה .

בניו כנראה הגיעו אחריו למרוקו והתיישבו בעיר פאס חיזוק לכך אנו מקבלים מעדותו של רבי יצחק צבע

שכתב ספר בשם 'קרני ראמים ' . הוא כותב בסוף פרשת חיי שרה .

'' ראתה עיני לאבינו הראשון הגאון המופלא המקובל האלוהי כמהר''ר אברהם צבע בסיפרו צרור המור וכו'' . ידוע שרבי יצחק צבע היה חותן רבינו יוסף קארו והוא שכתב עליו בספרו ''בית יוסף - אורח חיים '' .


אשר ויצמן