בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 

   עמוד הבית    פרשת שבוע    פינת ההלכה    צור קשר    קישורים    פורום האתר
   חגים    סיפורי צדיקים    הורדות    צדיקי מרוקו
 
רבי אלעזר הלוי (נפטר 1920) מאת אשר ויצמן

רבי אלעזר הלוי נפטר בעיר מראקש .בראש חודש חשוון 1920 . שני הרבנים רבי שלמה אבן חיים ורבי משה זריהן זלה''ה .

נתנו את הסכמתם לסיפרו הכביר '' עבודת הלוי'' .הספר יצא לאור בשנת 1921 ע''י רבי יהודה אסראף . רבי יצחק הכהן . רבי ידידיה צרפתי ורבי ישועה בן - שושן .
מעיד רבי חיים זאעפרני ממוגדור על מורו ורבו רבי מסעוד אלקבץ זצ ''ל .
,ואני הכותב זוכר שהיה לפניו על השולחן גם ספר "עבודת הלוי" פירוש על כמה מסכתות לאחד מגדולי רבני מרוקו והוא ר' אלעזר הלוי זצוק"ל ממראקש, ולא יתכן שילמד עם התלמידים סוגיה מבלי להסביר להם היטב את הפשט בסוגיה לפי רש"י ותוספות ואחר כך מהרש"א ומהר"ם שיף ולבסוף הרא"ש והר"ן ורק אחרי שהבינו את הכל ובחן אותם ומצא שהבינו היטב אז אמר לנו איזה חידוש שנתחדש לו, או חידושים מספר עבודת הלוי ואגדות מהרש"א. מנהג היה לו בעת סיום מסכתות והוא לתת קשר ושייכות בדרך רמז או בדרך דרש, בין סוף המסכת שסיים עם התלמידים לבין תחילת המסכת החדשה שהחלו ללמוד''
כך כתבו בהקדמה לספר רבי שלמה אבן חיים ורבי משה זריהן זלה''ה ממראקש
זאת תורת האדם הגדול בענקים יוצא בהינומא. דרוש דרש והנה פורש .פירושים נחמדים כפרים עם נרדים . י'ג מסכתות מיוסדים . יקרים מפז ומפנינים זהב דרכמונים .פעולת צדיק רב משרשיא מבני עליה שמו נודע בשערים . סיני ועוקר הרים . קולע אל השערה ארי שבחבורה . מורינו ורבינו עטרת ראשינו . כמוה''ר אלעזר הלוי זלה''ה . ספר תורה ברה . כולו מלא אורה . טוב למאכל ותאוה לעינים . הכי קרא שמו -

''עבודת הלוי''

זאת אשר ללוי מבן חמש שנים יצא לצבוא צבא . לקוח ספר התורה טובה ורחבה . ושרת את אחיו באהל מועד אהולה של תורה . זו דרך ישרה . לילה כיום יעיר כחשכה כאורה לוחם מלחמתה של תורה . ויראהו ה' את כל הארץ . להקשות ולתרץ הוויות דאביי ורבא . הא קשיא והא פירוקה טבא . ומשנתו בפיו סדורה . ערוכה בכל ושמורה . תורתו סולת נקייה . כל שישנו בלמידה ישנו בעשייה . שנה ופירש דקדוקי תורה . ודקדוקי ספרים . הן לו מאירים מזהירים . גלייה לדרעייה נפל נהורא . רב חיליה ורב גובריה -
נשיא נשיאי הלוי
זאת לפנים בישראל . אם אמרתי אספרה תוקפו וגבורתו .אין חקר לתבונתו . וכל המרבה לספר בשבחו תנא ושייר אין די באר . ומעשה ידיו הן הן עדיו . על כל קוץ נימא ונימא . נובע מקור חכמה בסברה זכה וברה פנים מאירה . בוקע לעולה על מרום התלמוד . על משמרתו יעמוד . מלאכתו ממלכת שמים . יושב בפתח עינים . שער מחנה שכינה וקורא מי לה' יגש אלי . ויאספו אליו -
כל בני הלוי
זאת נחלת עבדי ה' וצדקתם . יצאו צדיקים לקבל שכר פעולתם . ותהי זאת נחמתי . אשרי מי שבא ותלמודו בידו . שלוש כיתות יוצאות לקראתו . יבוא אל המלך החדרה . לישב בקתדרה . לקבל שכרו כפליים לתושייה . זאת הארץ וזה פריה . לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו בפרי ישוה לו -
וניגשו הכהנים בני לוי.