בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
 
אזרחות לבגרות בקלי קלות
עם ארז כהן
 
   דף הבית    כמה פעמים ניצחה ברצלונה את ריאל מדריד
 
    גוגל
    לוח מודעות
    כמה פעמים ניצחה ברצלונה את ריאל מדריד
 
 
 
מאגר שאלות באזרחות – יחידה ראשונה
שאלות לחזרה
בהצלחה ארז

 

הקדמה : הכרזת העצמאות – מסד למשטר במדינת ישראל (עמ' 7-15)

 

 1. מה מטרת האזכור בהכרזה של הקשר ההיסטורי והתרבותי בין עם ישראל  וארץ ישראל והכרתם של גופים בינלאומיים בזכות העם היהודי להגדרה עצמית?
 2. ציין שתי  נקודות חשיבות להכרזת העצמאות.

 

חלק שני : מהי דמוקרטיה?

 

פרק א : הרעיון הדמוקרטי (עמ' 84-92)

1.       מהי דמוקרטיה כצורת ממשל ומה ייחודה?

2.       מהו מקור הסמכות של השלטון בדמוקרטיה ומהו מקור הסמכות של שלטון שאינו דמוקרטי?

3.       מהי דמוקרטיה כערך ומה תרומתה לדמוקרטיה כצורת ממשל?

4.       מהו יסוד הרעיון הדמוקרטי?

5.       " האדם יש לו זכויות טבעיות מיום היוולדו " – הסבר היגד זה.

6.       החירות והשוויון הנם שני ערכי יסוד בדמוקרטיה. הצג את המתח הקיים בין שני ערכים אלה. אלו שני דגמים של דמוקרטיות נוצרו בעקבות ניסיונות לצמצם המתח בין השניים.

7.       מהו רעיון "האמנה החברתית" וחשיבותה.

 

 

פרק ב: המדינה הדמוקרטית : הגדרות וגישות  (עמ' 93-99)

1.       ציין אלו עקרונות דמוקרטיים מיושמים בדגם הדמוקרטיה כצורת ממשל?

2.       " לדמוקרטיה יש הגדרות שונות, אך אין הגדרה אחת המוסכמת על הכל" הסבר היגד זה.

3.       הצג את "הגישה הליברלית" ואת "הגישה הסוציאל-דמוקרטית". יש להתייחס לנקודות הדמיון והשוני בין שתי הגישות.

4.       ציין שתי דרכים באמצעותן הגישה הסוציאל-דמוקרטית תנסה ליישם תפיסתה החברתית כלכלית.

 

שאלות מתוך מבחני בגרות

 1. הגישה הסוציאל-דמוקרטית והגישה הליברלית הן שתי גישות מרכזיות הקיימות במדינות דמוקרטיות.

הצג הבדל אחד בין גישות אלה, והסבר מה משותף לשתיהן. (קיץ ס"ו)

 1. הגישה הסוציאל-דמוקרטית אינה מסתפקת בשוויון פורמלי, אלא שואפת להשיג שוויון במובן המהותי. הסבר היגד זה. (חורף ס"ה)
 2. הסבר מהו הערך המרכזי שמודגש בגישה הסוציאל-דמוקרטית.

ציין שתי פעולות שמדינה עושה, שבהן גישה זו באה לידי ביטוי. (חורף ס"ג)

פרק ג : עקרונות המשטר הדמוקרטי  (עמ' 100-178)

 

א.      עקרון שלטון העם

1.       עקרון "שלטון העם" – מיהו העם ומה מעמדו בחברה דמוקרטית?

2.       "עקרון שלטון העם הוא תנאי הכרחי לקיום דמוקרטיה אך אינו מספיק" הסבר היגד זה על שני חלקיו.

3.       מהו הביטוי הישיר והביטוי העקיף של שלטון העם?

4.       הצג שלוש סיבות לעובדת ריבוי קיומן של דמוקרטיות עקיפות-ייצוגיות.

5.       תרשים פירמידת ההשתתפות הפוליטית של האזרחים בדמוקרטיה ייצוגית (עמ' 103 בספר) מעלה את השאלה האם שלטון העם – ריבונות העם אכן מתקיים במשטר ייצוגי, הסבר.

6.       הסבר כיצד דמוקרטיה ישירה באה לידי ביטוי בדמוקרטיה ייצוגית?

7.       הצג שני טיעונים בעד ושני טיעונים נגד השימוש במשאל עם במדינה דמוקרטית מודרנית.

8.       הצג את הטיעונים שמעלים פרופ' דון-יחיא (עמ' 106-107 בספר) וירון אזרחי (עמ' 107-109) נגד שימוש במשאל עם בישראל.

 

שאלות מתוך מבחני בגרות

 1. ציין והסבר שלושה חסרונות של משאל עם. (קיץ ס"ד)
 2. החברה הישראלית היא חברה רבת-שסעים, לכן משאל עם בישראל כאמצעי להשגת הכרעות, עלול להחריף את המתחים בחברה. הסבר קביעה זו על שני חלקיה. (קיץ ס"ג)
 3. יש הטוענים שעריכת משאל עם עלולה לפגוע בדמוקרטיה. הבא שני נימוקים התומכים בטענה זו. (חורף ס"ב).

 

ב. עקרון הפלורליזם

1. הצג את המאפיינים של עקרון הפלורליזם.

2. מהם התנאים למימוש עקרון הפלורליזם במדינה דמוקרטית?

3. "עקרון הפלורליזם הוא תנאי הכרחי לקיום הדמוקרטיה, אך אינו מספיק. הסבר היגד  

    זה על שני חלקיו.

4. מהו עקרון הסובלנות?

5. מהו חשיבותו של עקרון הסובלנות במדינה דמוקרטית?

6. מהו עקרון ההסכמיות?

7. הסבר את הקשר בין עקרון ההסכמיות לבין "האמנה החברתית".

8. "בהיעדר הסכמיות בין הפרטים והקבוצות בחברה לבין רשויות השלטון, נשקפת סכנת

    אנרכיה במדינה". הסבר היגד זה על שני חלקיו.

9. הסבר את הקשר בין הסכמיות לבין יציבות המשטר.

10. מהי הסכנה בביטויים של אי הסכמה שאינם לגיטימיים?

11. הסבר את הקשר בין עקרון שלטון העם לבין עקרון הפלורליזם.

12. הסבר האם הביטוי "העם עם הגולן" מבטא את עקרון הפלורליזם?

 

שאלות מתוך מבחני בגרות

13. סובלנות היא הכרחית למימוש זכויות של קבוצות מיעוט בחברה דמוקרטית. הסבר היגד זה. (חורף ס"ו)

14. שמירה על עקרון הסובלנות תורמת ליציבות הדמוקרטיה. הסבר היגד זה. (קיץ ס"ה)

15. הסבר מהו עקרון הפלורליזם, ומדוע הוא הכרחי לקיום מדינה דמוקרטית. (קיץ ס"ד)

16. הסבר את החשיבות של עקרון הפלורליזם בדמוקרטיה. הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי באחד המנגנונים/המוסדות בישראל. (חורף ס"ב)

 

ג. עקרון הכרעת הרוב

  1. הסבר מהו עקרון הכרעת הרוב וכיצד הוא בא לידי ביטוי בדמוקרטיה.
  2. הסבר את הקשר בין עקרון הכרעת הרוב לבין עקרון שלטון העם ופלורליזם.
  3. הצג שני נימוקים לחשיבות עקרון הכרעת הרוב.
  4. מהי "הכרעת רוב לא-לגיטימית" במדינה דמוקרטית?
  5. הסבר מהו רוב מוחלט?
  6. "עקרון הכרעת הרוב הוא תנאי הכרחי, אך לא תנאי מספיק לדמוקרטיה" הסבר היגד זה.

שאלות מתוך מבחני בגרות

  1. הצג שני נימוקים המצדיקים את קיומו של עקרון הכרעת הרוב במשטר דמוקרטי. (קיץ ס"ו+ חורף ס"ה)
  2. עקרון הכרעת הרוב הוא עיקרון בסיסי במשטר דמוקרטי, אף על פי כן יש מקרים שבהם המיעוט אינו חייב לציית להכרעת הרוב. הסבר מדוע. (קיץ תש"ס)

 

ד. עקרון זכויות האדם והאזרח

1.       מה מעמדן של זכויות אדם ואזרח, כזכויות טבעיות, כלפי השלטון?

2.       " ערך כבוד האדם הוא המקור לכל זכויות האדם" הסבר היגד זה.

3.       מהן זכויות אזרח ומה ייחודן?

4.       מהן חובות האדם כאדם ומהן חובות האדם כאזרח?

5.       הסבר את הקשר בין זכויות אדם ואזרח לבין חובות האדם כאדם ואזרח.

6.       "זכויות האדם והאזרח אינן זכויות מוחלטות" הסבר היגד זה.

7.       "אין להעניק זכויות אדם לאזרח שאיננו ממלא את חובותיו" האם משפט זה נכון? הסבר.

8.       הסבר מהי הבחנה ומדיניות של העדפה מתקנת ואיזה מובן בשוויון ממומש בכך.

9.       מהן זכויות חברתיות ובמה הן שונות מזכויות אדם ואזרח.

10.   הסבר את הקשר רמת חיים בסיסית בין והערך "כבוד האדם".

11.   מה יהיה מעמדן של זכויות חברתיות במדינה הדוגלת בגישה ליברלית ומדוע?

12.   מהן זכויות מיעוט ובמה הן שונות מזכויות אדם ואזרח.

13.   איזו זכות אדם מהווה המקור להכרה בזכויות הקבוצה?

14.   הצג את הגישות השונות בדבר ההכרה בזכותם של המיעוטים לשמור על ייחודם.

שאלות מתוך מבחני בגרות

15.   הסבר כיצד צריכה מדינה דמוקרטית לנהוג כאשר יש התנגשות בין זכויות. (קיץ ס"ו)

16.   הסבר מהו ההבדל בין זכויות חברתיות לזכויות אדם ואזרח, והצג שתי זכויות חברתיות. (חורף ס"ו)

17.   הסבר לשם מה מוענקות זכויות קבוצה. ציין והדגם שתי זכויות קבוצה שניתנות במדינת ישראל. (חורף ס"ו)

18.   יש הטוענים שבמדינה שבה המדיניות הכלכלית היא ליברלית לא יובטחו הזכויות החברתיות של כל האזרחים. הסבר היגד זה. (קיץ ס"ד)

19.   בשאלת ההכרה בזכויות המיעוטים, מקובלות במדינות דמוקרטיות גישות שונות. הסבר גישה אחת, והבא דוגמא ליישום גישה זו במדינה אחת. (קיץ ס"ג)

20.   כדי לאפשר מימוש של חירויות האדם במדינה דמוקרטית, יש צורך בסובלנות. הסבר קביעה זו באמצעות דוגמה מאחת החירויות. (קיץ ס"ג)

21.   זכויות האדם והאזרח אינן זכויות מוחלטות. הסבר קביעה זו. (קיץ ס"ב)

22.   ציין זכות אדם ואזרח אחת, שבאות לידי ביטוי בהכרזת העצמאות. הבא דוגמא למימוש כל אחת מהזכויות האלה במדינת ישראל. (חורף ס"ב)

23.   מדוע זכויות האדם והאזרח מכונות "זכויות טבעיות"? הסבר.

הצג שתי חובות של האדם כאזרח. (קיץ ס"א)

24.   הכנסת דחתה הצעת חוק, השוללת את זכות הבחירה לכנסת מאזרחים המשתמטים מתשלום חובותיהם למס ההכנסה.

הסבר מה יכול היה להנחות את הכנסת לדחות את הצעת החוק. (קיץ תש"ס)

פרק ד: עקרון הגבלת השלטון  (עמ' 180-208)

 

 1. הסבר מהי מטרת עקרון הגבלת השלטון.
 2. הסבר מהי 'עריצות הרוב'.
 3. "רשויות השלטון מרכזות בידיהן עוצמה רבה". הצג מהם מקורות העוצמה של השלטון.
 4. "הכוח שהעם במדינה דמוקרטית נותן לשלטון הוא מוגבל". הסבר היגד זה.
 5. הסבר כיצד עקרון הגבלת השלטון מבטא את רעיון "האמנה החברתית" ואת עקרון שלטון העם.

שאלות מתוך מבחני בגרות

 1. מדוע חשוב להגביל את השלטון במדינה דמוקרטית? ציין שני אמצעים להגבלת השלטון, והסבר כיצד כל אחד מהם יכול להגביל את השלטון. (חורף ס"ה)
 2. רשויות השלטון צריכות לרכז בידיהן סמכויות כדי שיוכלו לשלוט, אך יש גם צורך להגביל סמכויות אלה. הסבר היגד זה על שני חלקיו. (קיץ ס"ד)
 3. ציין שני אמצעי ביקורת בלתי פורמלית (לא ממסדית) המקובלים במדינה דמוקרטית, והסבר כיצד כל אחד מהם תורם להגבלת כוחו של השלטון. (חורף ס"ב + קיץ תש"ס)

 

הפרדת רשויות

 

 1. הצג שתי סיבות לחשיבות הפרדת הרשויות.
 2. "עקרון הפרדת הרשויות – אין משמעו הפרדה מוחלטת בין הרשויות". הסבר היגד זה על שני חלקיו.
 3. הצג כיצד בא לידי ביטוי  עקרון הפרדת הרשויות בדמוקרטיה פרלמנטרית ובמה השוני מדמוקרטיה נשיאותית.

שאלות מתוך מבחני בגרות

 1. הצג שתי מטרות של הפרדת הרשויות במדינה דמוקרטית. (קיץ ס"א)

 

בחירות דמוקרטיות

 

 1. "הבחירות הדמוקרטיות הן הליך מרכזי ותנאי הכרחי לקיומה של דמוקרטיה". הסבר היגד זה.
 2. הצג את העקרונות הדמוקרטיים הבאים לידי ביטוי בתהליך הבחירות.
 3. הצג את המאפיינים ההכרחיים לבחירות דמוקרטיות וציין את המאפיינים של שיטות בחירה שונות.
 4. "מימוש הערכים של חירות ושוויון הם תנאי הכרחי לקיומה של מערכת בחירות דמוקרטית". הסבר היגד זה.
 5. הסבר מדוע קיימות שיטות בחירה שונות.
 6. ממה נובע ההבדל בין שיטות הבחירה השונות.
 7. הצג את שיטת הבחירות היחסית (יש לציין יתרונות וחסרונות).
 8. הצג את שיטת הבחירות הרובית (יש לציין יתרונות וחסרונות).

שאלות מתוך מבחני בגרות

 1. ציין והסבר שלושה מאפיינים (תנאים) הכרחיים של בחירות במשטר דמוקרטי. (חורף ס"ו)
 2. שיטת הבחירות היחסית מבטיחה את עקרון הייצוגיות, אך היא עלולה לפגוע ביעילות השלטון ובתפקודו. הסבר היגד זה על שני חלקיו. (חורף ס"ד)
 3. התמודדות בין שתי מפלגות (לפחות) היא תנאי הכרחי לקיומו של משטר דמוקרטי. הסבר קביעה זו. (חורף ס"ג)
 4. הסבר שלושה מאפייני יסוד, שהכרחיים לקיומן של בחירות דמוקרטיות. (חורף ס"ב)
 5. ציין איזו שיטת בחירות לפרלמנט מעודדת ריבוי מפלגות.

הצג יתרון אחד וחיסרון אחד של ריבוי מפלגות בפרלמנט. (קיץ ס"א)

 

מנגנוני פיקוח וביקורת

 1. הצג שני עקרונות דמוקרטיים הבאים לידי ביטוי בקיומם של מנגנוני ביקורת בלתי פורמלית.
 2. הסבר מה ההבדל בין מנגנוני ביקורת פורמלית לבין מנגנוני ביקורת בלתי פורמלית.
 3. הצג את מוסד מבקר המדינה וכיצד הוא מגביל את השלטון.
 4. מדוע נחוצים במדינה דמוקרטית מנגנוני פיקוח בלתי פורמלית לצד מנגנוני ביקורת פורמלית.

 

חוקה

 1. הסבר מהי חוקה וציין שניים  ממאפייניה.
 2. הצג את תפקידיה של חוקה במדינה דמוקרטית ובמה חשיבותה.
 3. מדוע לחוקה יש מעמד מיוחד וכיצד זה בא לידי ביטוי.
 4. הצג שלושה הבדלים בין מעמדו של חוק רגיל לבין מעמד של חוקה.
 5. הסבר מהי חוקה מטריאלית. ציין שני הבדלים בין חוקה פורמלית לחוקה מטריאלית.
 6. "חוקה מבטאת את ההסכמיות". הסבר היגד זה.

 

 

פרק ה: עקרון שלטון החוק במדינה דמוקרטית  (עמ' 209-228)

 

 1. " שלטון החוק במדינה דמוקרטית מבטא את 'האמנה החברתית' בין כלל אזרחי המדינה". הסבר היגד זה.
 2. מהו מקור החוק במדינה דמוקרטית ומה משקפים תכני החוקים?
 3. מה מעמדו של החוק במדינה דמוקרטית?
 4. הצג שלושה עקרונות דמוקרטיים הבאים לידי ביטוי בעקרון שלטון החוק.
 5. הצג שלושה הבדלים בין שלטון החוק במדינה דמוקרטית לבין שלטון החוק במדינה לא דמוקרטית.
 6. הסבר מהו שלטון החוק במובן הפורמלי ומהו שלטון החוק במובן המהותי.
 7. הצג את סוגי העבריינות השונים (פלילית-רגילה, שלטונית, אידיאולוגית-פוליטית) שווה,שונה והסכנה הנשקפת לחברה ולמדינה מעבריינויות אלה.
 8. הגדר מהו "אי ציות לחוק מטעמי מצפון" ובמה הוא שונה מעבריינות אידיאולוגית-פוליטית?
 9. הסבר מהי 'פקודה בלתי חוקית בעליל' ומה ההבדל בינה לבין 'פקודה בלתי חוקית'?

 

שאלות מתוך מבחני בגרות

 1. שלטון החוק במדינה דמוקרטית מבטא את האמנה החברתית בין כל האזרחים במדינה. הסבר היגד זה. (קיץ ס"ה)
 2. מהי עבריינות שלטונית? הסבר מדוע עבריינות שלטונית מסוכנת לחברה, וציין שתי דרכים היכולות לסייע למדינה להתמודד עם עבריינות מסוג זה. (קיץ ס"ג)
 3. מהו שלטון החוק במובן הפורמלי? מדוע הוא אינו תנאי מספיק לקיומו של שלטון חוק ראוי במדינה דמוקרטית? (קיץ ס"ב)
 4. הסבר שני הבדלים בין שלטון החוק במדינה דמוקרטית לבין שלטון החוק במדינה שהמשטר בה אינו דמוקרטי. (חורף ס"ב)
 5. לא כל אי ציות לחוק, לפקודה או לצו בישראל נחשב לעבריינות. הסבר קביעה זו. (קיץ ס"א)

  

 

 

פרק ו: גבולות בדמוקרטיה  (עמ' 229-235)

 1. "במקרים חריגים יש הכרח להשתמש באמצעים לא דמוקרטיים כדי להגן על הדמוקרטיה". הסבר היגד זה.
 2. הצג את עקרון "הדמוקרטיה המתגוננת" וציין מה הסכנות ביישומה.
 3. הצג את עקרון "אי קבלת עקרון הדמוקרטיה המתגוננת" וציין מה הסכנות ביישומה.
 4. "הצורך להבטיח את ביטחון המדינה גורם לעתים להיווצרות עם עקרונות הדמוקרטיה"

הסבר היגד זה על שני חלקיו.

 1. הסבר מהי 'צנזורה' ומהו 'מעצר מנהלי' ואלו עקרונות דמוקרטיים וזכויות נפגעים בשל יישום חקיקה מעין זו.

 

שאלות מתוך מבחני בגרות

 1. הסבר מהו עקרון "הדמוקרטיה המתגוננת", ופרט שתי סכנות שנובעות מיישום עקרון זה. (חורף ס"ד + קיץ תש"ס)

 

 

  

חלק ראשון: מהי מדינה יהודית?

 

פרק א : לאום ומדינות לאום (עמ' 20-27)

 1. ציין והסבר מהם ארבעת התנאים החייבים להתקיים כדי ליצור מדינה ריבונית.
 2. הצג מהו השוני ומהו הדמיון בין קבוצה אתנית לבין לאום.
 3. הצג את שני סוגי היסודות המשותפים לבני לאום אחד.
 4. הסבר מהי 'לאומיות אתנית' ומהי 'לאומיות פוליטית'.
 5. הצג את נקודות הדמיון וההבדלים בין 'מדינת כלל אזרחיה' לבין 'מדינת לאום'.
 6. הסבר מהו ההבדל בין "אזרחות" לבין "השתייכות לאומית"?

שאלות מתוך מבחני בגרות

 1. מהי קבוצה אתנית? הסבר שני הבדלים בין קבוצה אתנית ובין לאום. (קיץ ס"ו)
 2. הסבר מה הם "יסודות פוליטיים" של מדינת לאום, ומה הם "יסודות אתניים" של מדינת לאום. (חורף ס"ה)
 3. טריטוריה היא תנאי הכרחי למדינה ריבונית, אך אין די בתנאי זה לקיומה של מדינה ריבונית. הסבר היגד זה על שני חלקיו. (חורף ס"ה)
 4. הסבר מהי מדינת לאום, והצג הבדל אחד בין מדינת לאום ובין מדינת כלל אזרחיה. (חורף ס"ג)
 5. הסבר את ההבדל בין לאומיות אתנית ובין לאומיות פוליטית, וציין חוק אחד בישראל המבטא לאומיות אתנית. (קיץ ס"ב)
 6. בנורווגיה החוק מחייב את האזרחים לתת לילדיהם שמות נורווגיים בלבד.

איזה יסוד בזהות הלאומית בא לידי ביטוי בחוק זה? נמק. (קיץ ס"א)

 

 

 

פרק ה: מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית (עמ' 62-79)

1.       חוק יסודות המשפט (תש"ם 1980) קובע ש"אם יש בעיה משפטית, שאין לה מענה בחוקים הקיימים, יש להחליט לגביה ברוח עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל".

א.      הסבר איזה מאפיין של מדינת ישראל כמדינה יהודית בא לידי ביטוי בחוק זה.

ב.      ציין איזו גישה, מתוך הגישות למדינת ישראל, באה לידי ביטוי בחוק הנ"ל.

2.       הצג את 'הסדר הסטטוס קוו': מדוע נחתם, מתי, בין מי למי, אלו נושאים הוסדרו.

3.       מהי חשיבותו של 'הסדר הסטטוס קוו', איזה עקרון דמוקרטי בא לידי ביטוי בהסדר זה.

4.       הצג את עמדת הטוענים שהסדר זה עדיף על פני חקיקה ואת עמדת המתנגדים לכך.

5.       ציין איזו נקודת מחלוקת מהותית בחברה הישראלית-היהודית משקף 'הסדר הסטטוס קוו' .

6.       "העובדה שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי גורמת לכך שהערבים חשים לעתים שמדינת ישראל אינה מדינתם". הסבר היגד זה.

7.       פרופ' אבינרי כותב במאמר בעמ' 27 "אין שום נורמה דמוקרטית המחייבת לשנות את טיב סמליה של מדינת לאום". האם, לדעתו, במדינה דמוקרטית חובה שסמלי מדינה רשמיים יבטאו את המשותף לכלל אזרחי המדינה.

 

שאלות מתוך מבחני בגרות

 1. הסבר את החשיבות של "הסדר הסטטוס קוו" בישראל. (קיץ ס"ו)
 2. הסדר הסטטוס קוו (בנושא דת ומדינה) הוא ביטוי לעקרון ההסכמיות. הסבר היגד זה. (חורף ס"ד + קיץ תש"ס)
 3. אחד התפקידים של סמלים לאומיים הוא לבטא את הייחוד של המדינה.

הסבר והדגם קביעה זו באמצעות סמל אחד של מדינת ישראל.

הצג תפקיד נוסף של סמלים לאומיים. (חורף ס"ה)

 1. הצג כיצד האופי היהודי של מדינת ישראל בא לידי ביטוי בשניים מחוקי המדינה. (קיץ ס"א)

 

 

חלק שלישי: המשטר והפוליטיקה בישראל

 

פרק א : היסודות החוקתיים של מדינת ישראל (עמ' 244-275)

 

 1. הסבר מהם יסודות חוקתיים, הסבר מהו תפקידם.
 2. ציין מהם היסודות החוקתיים במדינת ישראל. האם קיומם הנו תלוי קיומה של חוקה?

 

הכרזת העצמאות: קביעת עקרונות יסוד

 

 1. הצג את חשיבותה של הכרזת העצמאות כמסמך חוקתי.
 2. הסבר מהו מעמדה המשפטי של הכרזת העצמאות.
 3. הסבר מדוע חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק חיזקו את מעמדה המשפטי של ההכרזה.

שאלות מתוך מבחני בגרות

 1. הכרזת העצמאות מצהירה על עקרונות היסוד של מדינת ישראל, אך היא אינה חוקה. הסבר היגד זה על שני חלקיו. (קיץ ס"ד)

 

סוגיית החוקה בישראל

 

 1. הצג את הטיעונים המרכזיים בעד ונגד נחיצותה של חוקה פורמלית בישראל.
 2. "העובדה שעדיין אין חוקה בישראל מעידה על הבעייתיות הטמונה בכינון חוקה" הסבר היגד זה תוך התייחסות לגישות השונות בדבר אופייה הרצוי של מדינת ישראל.

 

חוקי היסוד : חוקה בהתהוותה?

 

 1. מהי 'פשרת הררי' ומה משמעותה.
 2. ציין והסבר מהם ההבדלים בין חוק יסוד לבין חוק רגיל .
 3. "האם התרחשה בישראל מהפכה חוקתית בעקבות חקיקת חוקי היסוד משנת 1992". הסבר מהו מהות הויכוח, הצג שתי עמדות בעד ושתי עמדות נגד.
 4. קרא בעמ' 254-257 והסבר מהי חשיבותם של חוקי היסוד בישראל.

שאלות מתוך מבחני בגרות

 1. הסבר שתי מטרות של חוקה במדינה דמוקרטית. הדגם כיצד מטרות אלה באות לידי ביטוי בשני חוקי יסוד של מדינת ישראל. (חורף ס"ד)
 2. חוקי היסוד הם בעלי אופי חוקתי מבחינת מעמדם, תוכנם וצורתם. הסבר קביעה זו. (קיץ ס"ב)
  
אזרחות בישראל

 

1.       הסבר מדוע חוק השבות וחוק האזרחות הם חלק מהיסודות החוקתיים של מדינת ישראל.

2.       מה הייתה מטרת חקיקת חוק השבות ב-1950.

3.       ציין אלו סוגיות במחלוקת הנוגעות לחוק השבות קיימות עד היום בחברה הישראלית.

4.       הסבר כיצד באים לידי ביטוי הגישות השונות לגבי אופייה הרצוי של מדינת ישראל בויכוח בנושא 'מיהו יהודי'.

5.       הסבר כיצד השפיע כל אחת מהפסיקות; בג"ץ רופאייזן ('האח דניאל') ובג"ץ שליט על תיקון חוק השבות בנושא 'מיהו יהודי' ב-1970.

6.       קיים ויכוח בחברה הישראלית האם חוק השבות הוא חוק מבחין או חוק מפלה. הצג את העמדות השונות של הצדדים השונים בויכוח.

7.       הסבר מהי משמעות המושג "אזרחות" וכיצד הוא מבטא את רעיון 'האמנה החברתית'.

8.       "המושג אזרחות מבטא הן המובן של מחויבות האזרח כלפי המדינה והחברה מכוח חוק והן את המובן של מחויבות האזרח מתוך הכרה ומחויבות אישית." הסבר היגד זה.

9.       ציין והסבר מהן שתי השיטות המקובלות בעולם לרכישת אזרחות.

10.   הצג את הסיבה מדוע מדינת ישראל העדיפה את שיטת 'דין הדם'.

11.   הצג את התנאים לזכאות לאזרחות לפי חוק האזרחות הישראלי. ציין אלו תנאים מבטאים את היות מדינת ישראל מדינת לאום יהודית ואלו תנאים מבטאים את היותה מדינה ריבונית ככל המדינות.

 

שאלות מתוך מבחני בגרות

 1. מהו המאפיין הייחודי של הגישה "מדינת ישראל – מדינת העם היהודי"?

כיצד מאפיין זה בא לידי ביטוי בחוק השבות, ומהי העמדה של הערבים אזרחי ישראל כלפי חוק זה? (חורף ס"ו)

 1. הצג את שתי השיטות המקובלות בעולם לרכישת אזרחות: דין הדם, דין הקרקע.

הסבר מדוע מדינות לאום אתניות מעדיפות את שיטת דין הדם. (קיץ ס"ה)

 1. בשנת 1958 עתר רופאייזן לבג"ץ. מה תבע רופאייזן בעתירתו, ומדוע היא נדחתה?

איזה תיקון בעניין זה הוכנס לחוק השבות ב-1970? (חורף ס"ה)

 1. חוק השבות נועד להבטיח שמדינת ישראל תהיה מדינת העם היהודי, אך מכוח חוק זה עולים לארץ גם אנשים שאינם יהודים. הסבר היגד זה על שני חלקיו. (חורף ס"ד)

פרק ה: המשטר ורשויות השלטון בישראל (עמ' 384-396, 397-424, 425-438)

 

המשטר בישראל – משטר פרלמנטרי טהור

 1. הצג את מאפייני המשטר הפרלמנטרי בישראל וכיצד בא לידי ביטוי עקרון הפרדת הרשויות.
 2. הצג מהי המחויבות של השלטון במדינה דמוקרטית.

 

הרשות המחוקקת: הכנסת
 1. " הכנסת היא בית הנבחרים של המדינה". הסבר היגד זה תוך קישור לשני עקרונות דמוקרטיים.
 2. הסבר כיצד בא לידי ביטוי עליונות הרשות המחוקקת בישראל על פני שתי רשויות השלטון האחרות.
 3. הצג את עבודת הכנסת וציין אלו עקרונות דמוקרטיים באים לידי ביטוי בעבודתה.
 4. "ללא קיומה של אופוזיציה פעילה אין קיום לדמוקרטיה". הסבר היגד זה תוך קישור לשלושה עקרונות דמוקרטיים.
 5. הסבר מהי חשיבות חקיקת חוק בשלבים.
 6. הצג את הליך החקיקה ואלו עקרונות דמוקרטיים באים לידי ביטוי בהליך זה.
 7. " הכנסת, למרות הליך החקיקה בהתאם לנהלים, עדיין יכולה לחוקק חוק שאינו דמוקרטי במובן המהותי." הסבר היגד זה תוך הצגת דוגמא בחוק ישראלי.
 8. הסבר מהי חסינות, מהי מטרתה ומהן הסיבות המצדיקות הענקתה לחברי הכנסת.
 9. הצג באיזו זכות פוגע עקרון החסינות.
 10. הצג מהי חסינות עניינית ומהי חסינות דיונית-פרוצדורלית ומהם ההבדלים ביניהן.

שאלות מתוך מבחני בגרות

 1. מדוע חשוב להעניק חסינות לחברי הכנסת? הצג טיעון אחד של המתנגדים למתן חסינות לחברי הכנסת. (חורף ס"ו)
 2. מדוע חשוב להעניק חסינות לחברי הכנסת? הסבר כיצד שני עקרונות של הדמוקרטיה באים לידי ביטוי בתהליך הסרת החסינות של חבר כנסת.
 3. בהליך החקיקה בישראל בא לידי ביטוי גם המובן הפורמלי של שלטון החוק. הסבר קביעה זו באמצעות שתי דוגמאות. (חורף ס"ג)
 4. מדוע חשוב שחקיקה תיעשה בתהליך ארוך, הכולל שלבים אחדים (שלוש קריאות)? בתשובתך הבא שני נימוקים. (קיץ ס"א)

 הסבר מדוע שיטת הבחירות היחסית הנהוגה בישראל מביאה להקמת ממשלה קואליציונית. (קיץ ס"ג)

 1. הסבר מהי "חקיקת משנה" (חקיקה מנהלית). איזו הגבלה חלה על חקיקה זו? (חורף ס"ג)
 2. הממשלה מכונה "הרשות המבצעת", אך כינוי זה אינו מבטא במדויק את כל תפקידיה. הסבר קביעה זו באמצעות שתי דוגמאות. (חורף ס"ב)

 

הרשות השופטת: בתי המשפט
 1. הסבר מהי חשיבות היות הרשות השופטת רשות עצמאית ובלתי תלויה ביתר רשויות השלטון.
 2. מדוע החקיקה והשפיטה הן אבני יסוד של כל מדינה?
 3. הסבר מהם הערכים עליהם מתבססת המערכת המשפטית במדינת ישראל.
 4. ציין איזה עיקרון דמוקרטי בא לידי ביטוי בפרשנות החוק הבאה לידי ביטוי בפסיקת השופטים.
 5. חוק יסודות המשפט (1980) קבע לראשונה את מקורותיו של המשפט הישראלי, הסבר.
 6. הסבר מהי 'לקונה' ומה תפקידו של חוק יסודות המשפט בנושא זה.
 7. הצג שני עקרונות דמוקרטיים הבאים לידי ביטוי  בעבודת הרשות השופטת.
 8. ציין שלושה כללים המבטיחים את עצמאות הרשות השופטת. הסבר מהי חשיבות קיומם של כללים אלו.
 9. הצג את שני הנושאים המעוררים ויכוח ציבורי בסוגיית "בחירת שופטים" בישראל.
 10. "בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה, זולת מרותו של הדין". הצג את הגישות השונות למשמעות 'מרות החוק' בקרב שופטי בית המשפט העליון.
 11. הסבר מהו משפט חוקתי וכיצד הוא בא לידי ביטוי במדינת ישראל.
 12. הצג שני הבדלים בין משפט פלילי לבין משפט אזרחי.
 13. הסבר מהם שני תפקידיו של בית המשפט העליון.
 14. הצג שני הבדלים בין 'בית המשפט העליון לערעורים' לבין 'בית משפט גבוה לצדק'.
 15. הסבר מהי חשיבותו של בית המשפט הגבוה לצדק לדמוקרטיה הישראלית.
 16. הצג שני טיעונים בעד מעורבות בית המשפט בנושאים ערכיים השנויים במחלוקת ושני טיעונים נגד מעורבות בית המשפט.
 17. הסבר כיצד בא לידי הזכות להליך הוגן בעבודת הרשות השופטת.

 

שאלות מתוך מבחני בגרות

 

 1. הסבר מדוע חשוב שהדיונים בבית המשפט יהיו פומביים, וציין שני מקרים שבהם מותר לערוך משפט לא פומבי (בדלתיים סגורות). (קיץ ס"ה)
 2. הצג שלושה אמצעים להבטחת האי-תלות (העצמאות) של הרשות השופטת במדינת ישראל. (קיץ ס"ד)
 3. הסבר כיצד שלושה מעקרונות הדמוקרטיה ו/או זכויות האדם והאזרח באים לידי ביטוי בתהליך העבודה של הרשות השופטת במדינת ישראל. (חורף ס"ד)
 4. מדוע חשוב שהרשות השופטת תהיה בלתי תלויה (עצמאית) ברשויות השלטון האחרות? הצג שתי דוגמאות לאי תלות זו, כפי שהיא באה לידי ביטוי במדינת ישראל. (חורף ס"ג)

 

 

הפרדת רשויות בישראל: פיזור העצמה, איזונים ובלמים

 

1.       חשיבותו של עקרון הפרדת הרשויות טמונה בפיזור העוצמה בין רשויות השלטון. הסבר מדוע.

 1. הצג שני עקרונות דמוקרטיים הבאים לידי ביטוי בכך שהחוק הוא עליון ושכל רשויות השלטון כפופות לו.
 2. "לכל רשות יש סמכות ייחודית, אך לא סמכות מוחלטת". הסבר מה המשמעות ומה המטרה.

שאלות מתוך מבחני בגרות

1. הצג מטרה אחת של עירוב סמכויות בין רשויות השלטון, והבא שתי דוגמאות לעירוב זה בישראל. (קיץ ס"ב)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
אזרחות זאת שפה ויש ללמוד להשתמש בה
לאתר בגיאוגרפיה