בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
 
אזרחות לבגרות בקלי קלות
עם ארז כהן
 
   דף הבית    כמה פעמים ניצחה ברצלונה את ריאל מדריד
 
    גוגל
    לוח מודעות
    כמה פעמים ניצחה ברצלונה את ריאל מדריד
 

 

אזרחות מיקוד חורף 2011

שים לב!

השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

פירוט הנושאים מבוסס על חוזר המפמ"ר לאזרחות לשנת תשע"א )על פי תכנית הלימודים באזרחות בחטיבה

העליונה לבתי ספר יהודיים )כלליים ודתיים(, ערביים ודרוזיים, מהדורה מעודכנת, ירושלים ה'תשס"ב(.

שים לב: פירוט הנושאים אינו כולל הפניות לספרי הלימוד המאושרים, אלא לנושאים בלבד. יש להשלים

תכנים שאינם מופיעים או אינם מעודכנים בספרי הלימוד, על פי תכנית הלימודים.
 
א. הכרזת העצמאות
 

ב. מדינת ישראל כמדינה יהודית

2. מהי מדינה, לאומיות ומדינות לאום
 

. מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית

- הביטוי לאופי היהודי של המדינה בחוקים ובמוסדות
 
ג. מהי דמוקרטיה? ערכים, עקרונות ומאפיינים של המשטר הדמוקרטי
 

1. ערכי יסוד של הדמוקרטיה - חירות ושוויון, הרעיון הדמוקרטי

. עקרון שלטון העם

4. עקרון הכרעת הרוב

5. סובלנות, פלורליזם והסכמיות

6. זכויות האדם והאזרח

- זכויות פוליטיות

- זכויות טבעיות/בסיסיות

- זכויות חברתיות

7. חובות האזרח

8. עקרון הגבלת השלטון

9. בחירות דמוקרטיות

10. הפרדת רשויות )לא כולל: עירוב סמכויות בין הרשויות(

1. עקרון שלטון החוק

- המובן הפורמלי והמהותי של שלטון החוק

- סוגי עבריינות

14. זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה והתמודדותה עם מצבי חירום - גבולות בדמוקרטיה
 
ד. המשטר במדינת ישראל
 

1. יסודות חוקתיים בישראל: שבות ואזרחות

2. הרשות המחוקקת

- תפקיד הכנסת

- תהליך החקיקה

. הרשות המבצעת

- סמכויות הממשלה ותפקידיה

- אחריות ממשלתית ומיניסטריאלית

6. השסע הלאומי
 

אשכול א' )לבתי הספר העבריים(

1. השקפות וגישות לאופייה של מדינת ישראל

4. השסע הדתי

 
 
אזרחות זאת שפה ויש ללמוד להשתמש בה
לאתר בגיאוגרפיה