בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
    
 

היסטוריה א'
כואב אך אפשרי...

 
 
    דף הבית
    השתלבות ודחייה
    הישגי הישוב היהודי 1914-1881
    הברון רוטשילד והמשרד הארצישראלי
    מלחמת העולם ה-I: צדדים לוחמים ומאפיינים
    היישוב בארץ בזמן מלחמת העולם 1
    הצהרת בלפור
    סיום המלחמה והסדרי השלום
    צמיחת התנועה הציונית
    זרמים בציונות
    הרצל והקונגרס הציוני
    עלייה בשנות ה-20: גורמים ומאפיינים
    עלייה בשנות ה-20: התיישבות
    כתב המנדט
    פרעות תרפ-תרפ"א
    הספר הלבן ה-1
    פרעות תרפ"ט
    הספר הלבן ה-2
    עלייה בשנות ה-30: גורמים ומאפיינים
    עלייה בשנות ה-30: התיישבות
    עלייה בשנות ה-30: דרכיי עליה
    מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט
    התמודדות הישוב היהודי מול המרד הערבי
    ועדת פיל
    הספר הלבן ה-3
    יהודים במדינות האיסלאם - תמורות
    יהודים במדינות האיסלאם - פעילות ציונית
    יהודים במדינות האיסלאם - הרעה ביחס
    שאלות בגרות - 14 הנקודות של וילסון
    שאלות בגרות - טופס המנדט
    שאלות בגרות - פרעות תרפ"א
    שאלות בגרות - פרעות תרפט
    שאלות בגרות - גורמים מעכבים ומסייעים בבניין הבית הלאומי
    שאלות בגרות - הצדדים הנלחמים במלחמת העולם ה-I
    שאלות בגרות - ועדת פיל
    שאלות בגרות - התמודדות הישוב היהודי בזמן המרד הערבי
    שאלות בגרות - מרד ערבי וספר לבן שלישי
    שאלות בגרות - מדינות איסלאם - תמורות ופעילות
    שאלות בגרות - מדינות איסלאם - הרעה ביחס ליהודים
    שאלות בגרות - תקופה ראשונה
    צור קשר
    שאלות בגרות - 14 הנקודות של וילסון
    פורום שאלות ותשובות
    תן שם לדף

ועדת פיל והצעת החלוקה - 1936

רקע

בין השנים 1936- 1939 היו בארץ פרעות. הערבים פתחו במאבק צבאי- התקפות, רציחות ופגיע ברכוש. במקביל שבת המשק הערבי במשך 175 יום. באוקטובר 1936 הכריזו הערבים על הפסקת השביתה ועל הפסקת אש, בגלל המצב הקשה של המשק הערבי ובגלל שמדינות ערב בקשו מהם להפסיק.

ועדת פיל

בנובמבר 1936 נשלחה לארץ ועדת חקירה בריטית בראשות הלורד פיל.

מטרות הועדה -

א. בדיקת הגורמים לפרוץ המרד הערבי והמהומות בארץ.

ב. לבדוק איך מבצעת בריטניה את ההתחייבויות שלה במנדט, כלפי היהודים והערבים.

ג. להמליץ על פתרונות שימנעו פרעות בעתיד.

ד. היהודים דרשו להקים צבא יהודי כדי להגן על תושבי הארץ.

*חברי הועדה הסתובבו בארץ, ונפגשו עם נציגים בריטים, ערבים ויהודים.

דברי הנציגים היהודים (ויצמן, בן- גוריון, ז'בוטינסקי) -

א. היהודים אף- פעם לא ויתרו על א"י, מאז התנ"ך יש ליהודים קשר לארץ.

ב. ליהודים אין מקום אחר בעולם, לכל עם צריכה להיות מדינה משלו.

ג. היהודים תרמו להתפתחות הארץ.

ד. היהודים דרשו להקים צבא יהודי ע"מ להגן על תושבי הארץ.

דברי הנציגים הערבים והמופתי -

א. כל הארצות הערביות השכנות קבלו עצמאות, חוץ מהערבים בארץ ישראל.

ב. הבריטים תומכים ביהודים, ובכך הם פוגעים בערבים.

ג. היהודים רוצים להשתלט על הארץ, ולפגוע במקומות הקדושים לאיסלאם.

ד. המופתי דרש להפסיק את העלייה היהודית, להוציא את הנוכחות הבריטית מא"י ולהעביר את השלטון לידי הערבים בארץ.

מסקנות הועדה -

ועדת פיל פרסמה את מסקנותיה בקיץ 1937.

א. המנדט הבריטי נכשל. הבריטים לא יכולים לספק גם את דרישות היהודים וגם את דרישות הערבים. צריך להפסיק את המנדט הבריטי בארץ ישראל.

ב. בחמש השנים הבאות צריך להגביל את העלייה היהודית ל- 12 אלף איש בשנה, בתקווה כי זה ירגיע את הערבים.

ג. היהודים והערבים לא יכולים לחיות יחד באותה מדינה. צריך לחלק את הארץ לשתי מדינות עצמאיות, אחת לערבים ואחת ליהודים כשביניהן יהיה אזור בריטי. החלוקה תאפשר לכל אחד מהצדדים להתפתח לפי שאיפתו.

משמעות החלטות הועדה -

א. מרבית אנשי היישוב היהודי סירבו לקבל את המלצות ועדת פיל שהיו קשות.

ב. העימות היהודי- ערבי הפך לעימות טריטוריאלי – חלוקת ארץ ישראל.

ג. הגברת המטח והאיבה בין הצדדים.

ד. הבריטים רצו פשרה בשל מחויבויותיהם ליהודים ולערבים.

המפנה במדיניות הבריטית בעקבות מסקנות הועדה -

א. הכרה בצורך להקמת מדינות ריבוניות.

ב. הבריטים קבעו את גבולות המדינות תוך ויתורים טריטוריאליים משמעותיים לטובת הערבים.

ג. הכוונה הבריטית לסיים את שלטונה המנדטורי בא"י והכרה בכך שהמנדט נכשל.

המדינה היהודית המוצעת ע"פ תוכנית החלוקה של ועדת פיל -

המדינה היהודית תהיה בשטח של בערך 20% מארץ ישראל המערבית, וחלק

מתושביה יהיו ערבים. המדינה תכלול את הגליל, עמק בית- שאן, עמק יזרעאל ושפלת החוף (עד רצועת עזה).

יתרונות החלוקה עבור היהודים -

א. היהודים יוכלו לקלוט כמה עולים שהם רוצים.

ב. הערבים יהיו מיעוט בארץ ולא ישלטו על היהודים.

ג. יש ליהודים גישה רחבה לים המאפשרת תחבורה ומסחר.

ד. העמקים הטובים לחקלאות בידי היהודים.

ה. מקורות המים של הצפון בידי היהודים.

המדינה הערבית המוצעת ע"פ תוכנית החלוקה של ועדת פיל -

המדינה הערבית תהיה משני צדי הירדן. המדינה תכלול את יהודה ושמרון, הרי חברון, הנגב ורצועת עזה.

יתרונות החלוקה עבור הערבים -

א. תהיה לערבים עצמאות לאומית והם יוכלו לשתף פעולה עם מדינות ערב השכנות.

ב. הערבים לא יפחדו מהשלטונות היהודים.

ג. תהיה להם גישה לים, וגם לאוצרות ים- המלח.

ד. אזורי יהודה ושומרון ההרריים טובים מבחינה ביטחונית.

האזור הבריטי ע"פ הצעת החלוקה של ועדת פיל -

רצועה מאזור יפו עד ירושלים ובית לחם. באזור זה כלולים נמל יפו ושדה התעופה בלוד. המטרה למנוע סכסוכים על מקומות רגישים, ולאפשר פיקוח של הבריטים את האזור.

החלוקה תתבצע בצורה הדרגתית. בשנים הבאות לא יוכלו יהודים לקנות אדמות בשטחי המדינה הערבית ולהפך. בריטניה תפקח על הסדר באזור, ותחתום בריתות עם שתי המדינות. המדינה היהודית תיתן עזרה כספית למדינה הערבית.

 

התגובות להצעת החלוקה -

היהודים - היה ויכוח ביישוב היהודי.

התומכים בהצעה (בראשם ויצמן ובן- גוריון) -

א. למרות הויתור על שטחים גדולים, תקום מדינה יהודית, שתהיה חברה בחבר הלאומים ותקבל את תמיכת הבריטים.

ב. מצב היהודים באירופה מחמיר, במדינה היהודית יהיה אפשר לקלוט כמה עולים שנרצה.

ג. יש יתרונות רבים לשטח המדינה היהודית המוצעת.

ד. חלוקת הארץ לשתים תעצור את ההתפתחות הלאומית הערבית.

ה. גבולות החלוקה לא חייבים להיות סופיים.

המתנגדים להצעה (רוב היישוב התנגד להצעה) -

א. החלוקה פוגעת ברעיון ארץ ישראל השלמה, ותעצור את ההתיישבות.

ב. החלוקה פוגעת בסיכויים לשיתוף פעולה עם הערבים ולהקמת מדינה דו- לאומית.

ג. השטח קטן מאוד, והדבר יפגע בקליטת העלייה ובמספר העולים שיגיעו.

ד. היהודים יהיו בשפלה, והערבים על ההר. זה ייתן להם יתרון צבאי.

ה. חלוקת הארץ לשני עמים תגרום למלחמות בעתיד.

*בקונגרס הציוני ה- 20, הוחלט ברוב קולות לדחות את הצעת החלוקה. היהודים

הסכימו לדון על תוכנית החלוקה בגבולות שונים, בינתיים הם רצו את המשך המנדט הבריטי.

הערבים -

- עבדאללה, מלך ירדן תמך בהצעה כי רצה לצרף לשטחו את עבר הירדן המערבי.

- כל שאר הערבים בארץ ובמדינות השכנות התנגדו להצעת החלוקה, הם טענו שכל ארץ ישראל שייכת לערבים. בעקבות ההצעה פרץ השלב השני בפרעות תרצ"ו- תרצ"ט.

בריטניה -

ממשלת בריטניה הודיעה על כוונתה לבצע את המלצות ועדת פיל. תומכי הציונות

התנגדו.

האו"ם (חבר הלאומים) -

הביע התנגדות לחלוקת הארץ בין היהודים והערבים.

 

 
לשאלות כתבו ל: