בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
    
 

היסטוריה א'
כואב אך אפשרי...

 
 
    דף הבית
    השתלבות ודחייה
    הישגי הישוב היהודי 1914-1881
    הברון רוטשילד והמשרד הארצישראלי
    מלחמת העולם ה-I: צדדים לוחמים ומאפיינים
    היישוב בארץ בזמן מלחמת העולם 1
    הצהרת בלפור
    סיום המלחמה והסדרי השלום
    צמיחת התנועה הציונית
    זרמים בציונות
    הרצל והקונגרס הציוני
    עלייה בשנות ה-20: גורמים ומאפיינים
    עלייה בשנות ה-20: התיישבות
    כתב המנדט
    פרעות תרפ-תרפ"א
    הספר הלבן ה-1
    פרעות תרפ"ט
    הספר הלבן ה-2
    עלייה בשנות ה-30: גורמים ומאפיינים
    עלייה בשנות ה-30: התיישבות
    עלייה בשנות ה-30: דרכיי עליה
    מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט
    התמודדות הישוב היהודי מול המרד הערבי
    ועדת פיל
    הספר הלבן ה-3
    יהודים במדינות האיסלאם - תמורות
    יהודים במדינות האיסלאם - פעילות ציונית
    יהודים במדינות האיסלאם - הרעה ביחס
    שאלות בגרות - 14 הנקודות של וילסון
    שאלות בגרות - טופס המנדט
    שאלות בגרות - פרעות תרפ"א
    שאלות בגרות - פרעות תרפט
    שאלות בגרות - גורמים מעכבים ומסייעים בבניין הבית הלאומי
    שאלות בגרות - הצדדים הנלחמים במלחמת העולם ה-I
    שאלות בגרות - ועדת פיל
    שאלות בגרות - התמודדות הישוב היהודי בזמן המרד הערבי
    שאלות בגרות - מרד ערבי וספר לבן שלישי
    שאלות בגרות - מדינות איסלאם - תמורות ופעילות
    שאלות בגרות - מדינות איסלאם - הרעה ביחס ליהודים
    שאלות בגרות - תקופה ראשונה
    צור קשר
    שאלות בגרות - 14 הנקודות של וילסון
    פורום שאלות ותשובות
    תן שם לדף
התיישבות בשנות ה-20
 
 
בימי העלייה השלישית נוצרו בארץ שתי צורות התיישבות שיתופיות חדשות- הקיבוץ ומושב עובדים.

הקיבוץ (הקבוצה הגדולה) - צורת התיישבות זו היא הרחבה של רעיון "הקבוצה", מהעלייה השניה. בעקבות מספרם הרב של העולים, היה צריך להקים יישובים גדולים, ונוצרה "הקבוצה הגדולה".

מאפייני הקיבוץ -

א. הקיבוץ הוקם על אדמות לאומיות של הקרן הקיימת.

ב. בקיבוץ היו מספר ענפי חקלאות ע"מ שהקיבוץ יספק את כל צורכי תושביו, מבלי להיות תלוי בעיר.

ג. שיווין זכויות וחובות בין חברי הקיבוץ. העבודות השונות גם הן נחשבו בעלות ערך שווה.

ד. שיתוף ברכוש, בכלכלה ובחינוך, ואחריות משותפת כלפי הנזקקים.

ה. ניהול הקיבוץ באספות חברים והחלטות משותפות.

*הקיבוץ הראשון שהוקם היה קיבוץ עין חרוד, ב- 1921

מושב עובדים - מושב עובדים משלב בין קרקעות פרטיות ובין חיים משותפים ועזרה

הדדית.

מאפייני המושב -

א. המושב הוקם על קרקעות לאומיות וכל משפחה "שכרה" את הקרקע שלה.

ב. העבודה והרווחים של כל משפחה הם פרטיים.

ג. אסור להעסיק שכירים, חברי המושב עוזרים זה לזה.

ד. השירותים הציבוריים היו משותפים. מכירת התוצרת החקלאית נעשתה במרוכז ע"י חברי המושב.

* מושב העובדים הראשון שהוקם היה נהלל ב- 1921.

התיישבות עירונית - בתקופת העלייה השלישית, גדלוה ההתיישבות העירונית בארץ. אלפי עולים הגיעו לתל-אביב והקימו שכונות חדשות, גם בחיפה הוקמו שכונות יהודיות נוספות.
 

בעלייה הרביעית המוסדות הציוניים המשיכו לקנות אדמות לחקלאות, והוקמו עשרות יישובים חדשים. הבעלות על הקרקעות חיזקה את היישוב היהודי, ונוצר רצץ יישובים בין מרכזי ההתיישבות.

הקרן הקיימת לישראל קנתה אדמות בשרון. ניטעו הרבה פרדסים, וגידול ההדרים הפך למקור הפרנסה מרכזי ולמוצר הייצוא העיקרי של היישוב היהודי בארץ.

רבים מהיישובים שקמו, התבססו על חקלאות פרטית. הוקמו גם מספר קיבוצים בעמק זבולון שמצפון לחיפה, ובעמק יזרעאל התפתחו התיישבויות ותעשייה. בגוש הקישון, התפתחה "התיישבות האלף", כשהמרכז החקלאי רצה ליישב על הקרקעות כאלף משפחות. הפועלים עברו הכשרה חקלאית ולחלק מהם היה כסף. מטרת ההתיישבות הייתה לחזק את ביטחון היישובים.

 

 
לשאלות כתבו ל: