בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
    
 

היסטוריה א'
כואב אך אפשרי...

 
 
    דף הבית
    השתלבות ודחייה
    הישגי הישוב היהודי 1914-1881
    הברון רוטשילד והמשרד הארצישראלי
    מלחמת העולם ה-I: צדדים לוחמים ומאפיינים
    היישוב בארץ בזמן מלחמת העולם 1
    הצהרת בלפור
    סיום המלחמה והסדרי השלום
    צמיחת התנועה הציונית
    זרמים בציונות
    הרצל והקונגרס הציוני
    עלייה בשנות ה-20: גורמים ומאפיינים
    עלייה בשנות ה-20: התיישבות
    כתב המנדט
    פרעות תרפ-תרפ"א
    הספר הלבן ה-1
    פרעות תרפ"ט
    הספר הלבן ה-2
    עלייה בשנות ה-30: גורמים ומאפיינים
    עלייה בשנות ה-30: התיישבות
    עלייה בשנות ה-30: דרכיי עליה
    מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט
    התמודדות הישוב היהודי מול המרד הערבי
    ועדת פיל
    הספר הלבן ה-3
    יהודים במדינות האיסלאם - תמורות
    יהודים במדינות האיסלאם - פעילות ציונית
    יהודים במדינות האיסלאם - הרעה ביחס
    שאלות בגרות - 14 הנקודות של וילסון
    שאלות בגרות - טופס המנדט
    שאלות בגרות - פרעות תרפ"א
    שאלות בגרות - פרעות תרפט
    שאלות בגרות - גורמים מעכבים ומסייעים בבניין הבית הלאומי
    שאלות בגרות - הצדדים הנלחמים במלחמת העולם ה-I
    שאלות בגרות - ועדת פיל
    שאלות בגרות - התמודדות הישוב היהודי בזמן המרד הערבי
    שאלות בגרות - מרד ערבי וספר לבן שלישי
    שאלות בגרות - מדינות איסלאם - תמורות ופעילות
    שאלות בגרות - מדינות איסלאם - הרעה ביחס ליהודים
    שאלות בגרות - תקופה ראשונה
    צור קשר
    שאלות בגרות - 14 הנקודות של וילסון
    פורום שאלות ותשובות
    תן שם לדף

העלייה החמישית - (1929-1939) "עליית היקים"

העלייה החמישית הייתה הגדולה ביותר מהעליות לארץ ישראל לפני הקמת המדינה. בין השנים 1929- 1939 עלו ארצה יותר מ- 200 אלץ יהודים (מה שיותר מהכפיל את מספר היהודים בארץ), זו הייתה העלייה הראשונה שבאו לארץ יהודים ממערב אירופה במספרם גדולים.

הגורמים לעלייה

א. החלפת הנציב העליון - בשנת 1931 סיים צ'אנסלור את תפקידו ובמקומו התמנה ווקופ. ווקופ להבדיל מצ'אנסלור תמך בציונות, עודד עליה והתיישבות יהודית, נתן רשיונות עליה והיה בקשר עם ראשי הישוב היהודי.

ב. עליית היטלר לשלטון - בשנת 1933 עלתה המפלגה הנאצית לשלטון, היטלר בראש השלטון הנאצי הטיל גזרות קשות על היהודים ומצב היהודים בגרמניה החמיר. כחמישית מעולי העלייה היו מיהדות גרמניה.

ג. האנטישמיות במזרח אירופה - המשטרים הלאומיים באירופה התחזקו ובמדינות רבות התפתחה האנטישמיות. בעקבות כך החליטו יהודים רבים מליטא, לטביה, רומניה, הונגריה ופולין לעזוב את ארצם ולעלות לא"י.

ד. השיפור הכלכלי בארץ - המצב הכלכלי בארץ השתפר ועודד בעלי הון לעלות ארצה. המצב הכלכלי הרע בארצות המערב ולעומתו המצב המשתפר בארץ עודד עליה המונית.

מאפייני העלייה

א. מספר העולים - העלייה החמישית הייתה הגדולה ביותר עד הקמת המדינה, בעלייה עלו יותר מרבע מליון יהודים, מה שיותר מהכפיל את מספר היהודים בארץ.

ב. תרבות העולים - רבים מהעולים היו מגרמניה והם הביאו אתם את שפתם ותרבותם, וניסו להחדיר אותן בארץ (קמו תיאטרון הבימה, בתי קפה ועוד).

ג. עליית בעלי הון - מספר רב של עולים היו בעלי הון, מה שאפשר התפתחות מהירה של הכלכלה בארץ.

ד. אי השתלבות אקדמאית ומקצועית - רבים מהעולים היו אקדמאים ובעלי מקצועות חופשיים, אך חלקם הגדול לא מצא עבודה במקצוע שלהם ונוצר מצב בו הם עסקו בעבודות פיזית פשוטות.

ה. חוסר אידיאולוגיה - חלק גדול מהעולים לא הגיע ארצה עם אידיאולוגיה ציונית, מה שיצר התפתחות עירונית גדולה יותר- להבדיל מהעליות הציוניות שהאמינו בעיקר בהתיישבות חקלאית.

ו. עליית נוער - זו העלייה הראשונה שבא עולים בני נוער בצורה מאורגנת.

 

 
לשאלות כתבו ל: