בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
    
 

היסטוריה א'
כואב אך אפשרי...

 
 
    דף הבית
    השתלבות ודחייה
    הישגי הישוב היהודי 1914-1881
    הברון רוטשילד והמשרד הארצישראלי
    מלחמת העולם ה-I: צדדים לוחמים ומאפיינים
    היישוב בארץ בזמן מלחמת העולם 1
    הצהרת בלפור
    סיום המלחמה והסדרי השלום
    צמיחת התנועה הציונית
    זרמים בציונות
    הרצל והקונגרס הציוני
    עלייה בשנות ה-20: גורמים ומאפיינים
    עלייה בשנות ה-20: התיישבות
    כתב המנדט
    פרעות תרפ-תרפ"א
    הספר הלבן ה-1
    פרעות תרפ"ט
    הספר הלבן ה-2
    עלייה בשנות ה-30: גורמים ומאפיינים
    עלייה בשנות ה-30: התיישבות
    עלייה בשנות ה-30: דרכיי עליה
    מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט
    התמודדות הישוב היהודי מול המרד הערבי
    ועדת פיל
    הספר הלבן ה-3
    יהודים במדינות האיסלאם - תמורות
    יהודים במדינות האיסלאם - פעילות ציונית
    יהודים במדינות האיסלאם - הרעה ביחס
    שאלות בגרות - 14 הנקודות של וילסון
    שאלות בגרות - טופס המנדט
    שאלות בגרות - פרעות תרפ"א
    שאלות בגרות - פרעות תרפט
    שאלות בגרות - גורמים מעכבים ומסייעים בבניין הבית הלאומי
    שאלות בגרות - הצדדים הנלחמים במלחמת העולם ה-I
    שאלות בגרות - ועדת פיל
    שאלות בגרות - התמודדות הישוב היהודי בזמן המרד הערבי
    שאלות בגרות - מרד ערבי וספר לבן שלישי
    שאלות בגרות - מדינות איסלאם - תמורות ופעילות
    שאלות בגרות - מדינות איסלאם - הרעה ביחס ליהודים
    שאלות בגרות - תקופה ראשונה
    צור קשר
    שאלות בגרות - 14 הנקודות של וילסון
    פורום שאלות ותשובות
    תן שם לדף

ספר לבן ראשון- צ'רצ'יל (1922)

בעקבות פרעות תר"פ- תרפ"א, מינו הבריטים ועדת חקירה, שתפקידה היה לבדוק מה היו הגורמים למאורעות וכדי ללמוד כיצד למנוע פרעות בעתיד.

ועדת הייקראפט

צ'רציל הקים את ועדת החקירה בראשות השופט הייקראפט. הועדה בדקה את המצב בארץ והגיעה למסקנות הבאות:

א. הגורם העיקרי לפרעות הוא הפחד של הערבים מהעלייה היהודית.

ב. המדיניות הבריטית בעד היהודים היא בעייתית כי היא עלולה לגרום לקרע בין בריטניה ובין העולם הערבי.

רקע לספר הלבן

ספר לבן הוא מסמך של ממשלת בריטניה שבו היא מפרסמת את המדיניות שלה בנושא מסוים. את הספר הלבן מאשר הפרלמנט הבריטי.

הגורמים שהשפיעו על פרסום הספר הלבן הם:

א. אחרי המאורעות, הבריטים רצו לקבוע מדניות ברורה בארץ.

ב. המלצות ועדת הייקראפט השפיעו על המדיניות הבריטית.

ג. ביקורו של צ'רצ'יל בארץ והתרשמותו מהמצב השפיעו עליו לפרסום ספר לבן.

הספר הלבן

בקיץ 1922, פרסם צ'רצ'יל את הספר הלבן הראשון. בספר הגדיר צ'רצ'יל את המחויבות של בריטניה בארץ ישראל, ופרט מה בריטניה צריכה לעשות ע"מ לממש את התחייבויותיה. צ'רצ'יל הדגיש את כוונת הממשלה הבריטית להמשיך לעזור ליהודים, והתחייב לא לפגוע בתושבי ארץ ישראל הלא יהודים.

סעיפי הספר הלבן -

  1. הבית הלאומי יקום בארץ ישראל, לפי הנוסח של הצהרת בלפור.
  2. עבר הירדן המזרחי אינו חלק מהבית הלאומי היהודי.
  3. העלייה היהודית תמשיך, אבל תוגבל לפי יכולת הקליטה הכלכלית של הארץ.
  4. תוקם מועצה מחוקקת, שרוב החברים בה יהיו נציגים של תושבי הארץ, ויבחרו מתוכם.
התגובות לספר הלבן -

היהודים - היה ויכוח האם להסכים לספר הלבן, מכיוון שמשמעות הדבר היא ויתור על עבר הירדן המזרחי. בסופו של דבר החליטו שהספר אינו פוגע ברעיון הבית הלאומי, וקבלו אותו.

הערבים - לא הסכימו לקבל את הספר הלבן, והפסיקו את הדיונים שלהם עם בריטניה.

 

 
לשאלות כתבו ל: