x
בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
 

האתר לחומרי למידה בשילוב בחטיבת ביניים

 
 
    אתר הבית לשילוב וחינוך מיוחד
    על השילוב
    מקרא
    ספרות
    הסטוריה
    גיאוגרפיה
    מדעים
    אזרחות
    לשון והבעה
ה

מושגי יסוד באקלים

חזרה למבחן בגיאוגרפיה
 

  1. הקף את המשפטים המתארים את תפקידיה חשיבותה של האטמוספירה.

א.    האטמוספירה היא שכבת אוויר העוטפת את השמש והירח.

ב.     האטמוספירה מונעת את זיהום הים.

ג.      האמוספירה היא שכבת אוויר העוטפת את כדה"א.

ד.     האטמוספירה מחממת את כדה"א.

ה.    האטמוספירה מאפשרת את קיומם של בעה"ח והצמחייה על פני כדה"א.

ו.       האטמוספירה מונעת את ההתחממות וההתקררות העזה של כדה"א.

 

  1. כתוב תפקיד אחד משמעותי של שכבת האוזון______________ 
  2. הקף את התשובה הנכונה.

א.   מהו מזג אוויר?

·        שינויים החלים בתנאי האוויר מידי יום.

·        שינויים המתרחשים באטמוספירה.

·        שינויים בתנאי האוויר בכל אחת מעונות השנה.

·        שינויים המתרחשים בשכבת האוזון.

 

ב.    מהו אקלים?

·        שינויים החלים בתנאי האוויר מידי יום.

·        שינויים בתנאי האוויר הממוצעים האזור גיאוגרפי בכל אחת מעונות השנה.

·        שינויים המתרחשים בשכבת האוזון.

·        שינויים במזג אוויר המתרחשים על פני כדה"א.

 

ג.     מרכיבי מזג האוויר הם:

·        טמפרטורה, גשם, רוחות ושמש.

·        טמפרטורה בלבד.

·        טמפרטורה, לחות רוחות, משקעים ועוצמת הרוח.

·        טמפרטורה, גשם, שלג, ברד, טל ושמש.

 
 
4.                      השלם את טבלת האטמוספירה
 
 

כמות הגז באטמוספירה

תפקיד הגז באטמוספירה

________    גז החמצן.
 

_________ גז החנקן.

 

 

חלק קטן מאוד מהאוויר הוא גז

 

 

 
5.

        ·        ענה נכון או לא נכון.

·        תקן את המשפטים שאינם נכונים.

א.    חשיבותה של שכבת האוזון היא במניעת יצירת זיהום אוויר.___________________________________

ב.     החורים בשכבת האוזון נגרמים על-ידי קרינה אולטרא סגולית._______________________________

ג.      כשאנו מדברים בגיאוגרפיה על טמפרטורה אנו מתכוונים לטמפרטורה של האוויר._______________________

ד.     תרמומטר הוא מכשיר המודד את מידת זיהום האוויר._____________________________

ה.    תופעות מזג האוויר מתרחשות בחלק התחתון של האוזון.______________________________

 

6. ענה על השאלות

א. מהי טמפרטורת מקסימום?

ב. מהי טמפרטורת מינימום?

ג. מתי נמדדת טמפרטורת מינימום?

ד. מתי נמדדת טמפרטורת מקסימום?

ה. מהו משרע טמפרטורה?

 

7. לפניך נתונים קרא אותם.

  • בנתניה נמדדו הטמפרטורות הבאות:

בבוקר     18 מעלו צלזיוס

בצהריים 24 מעלות צלזיוס.

  • בת"א נמדדו הטמפרטורות הבאות:

בבוקר   20 מעלות צלזיוס

בצהריים  27 מעלות צלזיוס.

  • באשדוד נמדדו הטמפרטורות הבאות:

בבוקר    21 מעלות צלזיוס

בצהריים   27 מעלות צלזיוס.

 

כתוב את טמפרטורות המינימום בנתניה____, ת"א____באשדוד______.

כתוב את טמפרטורת המקסימום בנתניה___, בת"א___ ובאשדוד_____.

כתוב את משרע הטמפרטורות בנתניה____, בת"א____ ובאשדוד_____.

כתוב את ממוצע הטמפרטורות היומיות בנתניה___, בת"א____ ובאשדוד______.

כתוב את ממוצע טמפרטורות המינימום של נתניה ת"א ואשדוד_______

כתוב את ממוצע טמפרטורות המקסימום של נתניה, ת"א ואשדוד______

כתוב את ממוצע משרע הטמפרטורות של נתניה, ת"א ואשדוד_______

 

8. הקף בעיגול את מאפייניה של הסוכה המטאורולוגית

 

       א.  סוכה בגובה  2 מטר מעל פני הקרקע.

         ב. קירותיה עשויים מבטון.

          קירות התריס שלה מאפשרים זרימת אוויר חופשית.

ג. הסוכה מאכסנת בתוכה ציוד למדידת המשקעים.

ד. הסוכה מאכסנת בתוכה ציוד למדית טמפרטורה ולחות.

ה. מטרתה למדוד את כמות המשקעים שיורדת ביממה

ו. תפקידה לדגום את כמות זיהום האוויר ביממה.

ז. מטרתה למנוע השפעה של קרינת השמש על המכשירים.

ח. תפקידה לדגום את האוויר הזורם לתוכה ולמדוד את הטמפרטורה והלחות האמיתית.

  היכנס לעריכת כותרת תחתונה לשינוי טקסט זה