x
בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
 

האתר לחומרי למידה בשילוב בחטיבת ביניים

 
 
    אתר הבית לשילוב וחינוך מיוחד
    על השילוב
    מקרא
    ספרות
    הסטוריה
    גיאוגרפיה
    מדעים
    אזרחות
    לשון והבעה

נושא מס' 3

 
מהו סלע?

 

מבוא:

 
רוב הדברים הידועים לנו על כדור הארץ הם על השכבה עליה אנו חיים, והיא שכבת הקרום.

הקרום

הקרום בנוי משכבה מוצקה ומשכבה נוזלית.

השכבה הנוזלית היא השכבה הכוללת בתוכה מים כמו: אוקינוס, ים, ימה, נהר וכו'. השכבה הנוזלית כוללת בתוכה גם את קרקעית (הרצפה) של אותם נוזלים אוקינוס, ים, ימה , נהר.

השכבה המוצקה זו השכבה הבנויה מסלעים.

הסלעים הם האבנים הענקיות והקטנות שמוצאים בנוף.

הזהב, הברזל והפחם גם הם סלעים.

כל הדברים המוצקים והטבעיים שאנו מוצאים על כדור הארץ שייכים לקרום כדור הארץ. הצמחים, האנשים ובעלי החיים לא שייכים לקרום כדור הארץ.

 

עבודה

השלם את המשפטים הבאים

1.     הקרום בנוי משכבה_________ ומשכבה________.

2.      השכבה הנוזלית מכילה _______.

3.      המים בשכבה הנוזלית מכילים את________

4.      השכבה המוצקה בנויה מ____________________________.

5.      השכבה המוצקה אינה כוללת בתוכה את ______, _________, _______.

6.     החומרים הנוספים הכלולים בשכבה המוצקה הם _________.

 

 

 

א.    סלעי יסוד.

סלעי יסוד, הם סלעים הנוצרים מהמגמה.

המגמה נמצאת בגלימה שבכדור הארץ.

 

תרגיל

הקף את התשובה הנכונה.

 

מגמה היא:

א.    השכבה הנוזלית שבגלימה של כדור הארץ.

ב.      השכבה המוצקה שבגלימה של כדור הארץ.

ג.       חומר סמיך ולוהט בגלימה של כדור הארץ.

 

סלעי היסוד הנוצרים על ידי המאגמה מחלקים לשתי קבוצות.

1.     סלעי תהום.

2.      סלעי געש.

 

סלעי תהום

כיצד נוצרו סלעי התהום?

1.     נוצרו בחלקים העמוקים של קרום כדור הארץ.

2.      המאגמה הלוהטת שמתחת לקרום , חדרה ונכנסה לתוך הקרום.

3.      המאגמה לא יצאה מחוץ לקרום.

4.      המאגמה נשארה בתהום, עמוק בתוך הקרום.

 

כיצד מצליחה המאגמה לחדור ולהכנס אל הקרום?

 
קרום כדור הארץ הוא לא סגור ולמאגמה יש אפשרות לחדור ולהיכנס לתוכו.

העובי של קרום כדור הארץ הוא אינו שווה בכל המקומות.

בקרום של כדור הארץ יש מקומות:

א.     עבים.

ב.      דקים.

ג.        עם סדקים שהם פתחים קטנים ודקים.

המאגמה אשר פורצת ונכנסת אל תוך קרום כדור הארץ מתקררת לאט לאט והופכת לסלע

לאט לאט ובמשך השנים קרום כדור הארץ "זז", בגלל רעידות אדמה וכך נתגלו סלעי התהום.

בסלעי התהום אפשר למצוא מחצבים שונים כמו: זהב, אלומיניום, ברזל ועוד.

 

עבודה

א.    קרא את המשפטים הבאים

ב.     כתוב במשבצת על יד כל משפט את המספר המתאים.

 


 

  ---------     המאגמה לא יצאה מחוץ לקרום.

      

 ---------      נוצרו בחלקים העמוקים של קרום כדור הארץ

 

---------      המאגמה נשארה בתהום, עמוק בתוך הקרום.

 
-----     המאגמה הלוהטת שמתחת לקרום, חדרה ונכנסה לתוך הקרום.

                 

א.    ענה נכון או לא נכון.

ב.      הסבר את תשובתך.

 

קרום כדור הארץ הוא סגור _________________________

 

למאגמה אין אפשרות לחדור ולהיכנס לקרום כדור הארץ בגלל שהוא סגור.

 

העובי של קרום כדור הארץ אינו שווה בכל המקומות._____________

 

  • השלם את החסר

בקרום כדור הארץ יש מקומות ________, _________, _____________________.

 
  • הקף את התשובות הנכונות.

 

1.     המאגמה אשר פורצת ונכנסת אל תוך קרום כדור הארץ

א.    אינה מתקררת.

ב.      הופכת למים.

ג.       מתקררת לאט והופכת לסלע.

 

2.     סלע התהום נתגלו בגלל

א.    תזוזה של קרום כדור הארץ.

ב.      תזוזה של הגלעין.

ג.       תזוזה של הגלימה.

 

סלעי געש.

 

סלעי הגעש נוצרו גם הם מן המאגמה.

בקרום כדור הארץ יש סדקים ומקומות שאינם עבים.

המקומות שאינם עבים ובהם יש סדקים הם מקומות חלשים.

במקומות החלשים המאגמה פורצת ויוצאת מתוך קרום כדור הארץ.

המאגמה היוצאת מתוך קרום כדור הארץ  נקראת לבה.

הלבה היא חומר ממנו נוצרים סלעים.

כאשר המאגמה יוצאת מתוך קרום כדור הארץ ונפגשת עם האוויר היא מתקררת מהר מאוד.

המאגמה שהתקררה הופכת לסלע מוצק וקשה.

 
דוגמא לסלעי געש פרץ

אחד מן הסלעים הפורצים מהר הגעש הוא  הבזלת

דוגמא לסלעי געש פרץ

אחד מן הסלעים הפורצים מהר הגעש הוא הבזלת

תאור סלע הבזלת : צבעו אפור עד שחור. לעיתים נקבובי = עם חורים, סלע קשה, בסלע בזלת יש כמות קטנה מאוד של חומר מגנטי- שנמשך למגנט.

השימוש בסלע הבזלת: הסלע משמש חומר מילוי לכבישים,  לעיתים מצפים איתות בניינים, לבניה חלק מהבתים בעיר צפת בנויים מאבני בזלת שחורות.   

 

עבודה

הקף את התשובה הנכונה.

1.     סוג נוסף של סלע יסוד הוא:

א.    סלע תהום

ב.      סלעי געש

ג.       סלעי משקע.

 

2.     קרום כדור הארץ בנוי משכבות

א.    מוצקות ומסלעים

ב.      מנוזלים ואוקיינוסים

ג.       ממוצק ונוזל.

 

3.     בשכבה המוצקה של כדור הארץ יש:

א.    סדקים

ב.      נוזלים

ג.       ים

 

4.     במקומות הסדוקים של קרום כדור הארץ

א.    פורץ האוקיינוס

ב.      פורצת המאגמה על פני כדור הארץ

ג.       לא פורץ כלום

 

5. המאגמה הבאה במגע עם האוויר נקראת.

א.    סלע תהום.

ב.     סלע משקע.

ג.      לבה

 
·         ענה על השאלות .

מה שמו של הסלע הפורץ מהר הגעש? ______________________

 

תאור סלע הבזלת

 

צבע

 

מבנה

 

החומר שבסלע הבזלת

 

שימושים לסלע הבזלת

 

 

 

 

 

 

על קרום כדור הארץ קיימים סלעי יסוד, אשר נוצרו מן המגמה שבתוך כדור הארץ, ולכן הם גם נקראים סלעים מגמאטיים.

 
ב. סלעי משקע

סוג נוסף של סלעים הם סלעי המשקע , אשר נוצרו על קרום כדור הארץ.

על פני כדור הארץ יש סלעים שונים.

הסלעים מתפוררים בגלל הרוח, הגשם, המים ועוד.

 

חישבו! וענו נכון או לא נכון.

האם הרוח, הגשם והמים הם כוחות המגיעים מפנים כדור הארץ ______.

האם הרוח , הגשם, והמים הם כוחות הנוצרים על פני כדור הארץ ______.

 

על פני כדור הארץ קיימים סלעים שונים, גושי קרקע, בעלי חיים וצמחים , אשר התפוררו.

לאחר שהתפוררו הם מוסעים לים או לאגם או לנהר לנסיעה זו קוראים

סחף.

את הסחף מובילים הכוחות החיצוניים שהם (השלם) _______, ______, ______.

 

הסחף, אשר בתוכו חלקי סלעים, גושי קרקע, בעלי חיים וצמחים שוקע בשכבות אחת על השניה.

לאחר שהסחף שוקע הוא מתאחד לגוש אחד הנקרא סלע.

 
 
עבודה.

לפניך 4 משפטים

גזור את המשפטים

סדר אותם לפי סדר היווצרות סלע המשקע

הדבק אותם במחברתך.

 

 


 

 

התלכדות מחדש  של הסחף לסלע.

 

                                          
 
                                        
                                                   ___________________________________

                                                   התפוררות של חומרים על פני כדור הארץ

 
 
                                                                   _____________________________  
                                                   החומר שהתפורר שוקע בשכבות
 
 
                                                 ____________________________________  

                                                  גורמים חיצוניים מסיעים את הסחף

 
 

 

 

 

 

 

 

השלם

שתי קבוצות הסלעים העיקריות הן:

_____ _____                    ______ ______

קבוצת סלעי היסוד מתחלקת לשתי קבוצות נוספות שהן

______ ______      ______ _____

סלעי התהום נוצרו מן ה______ שנמצאת ב______ כדור הארץ.

המגמה חודרת אל ______ כדור הארץ אך אינה יוצאת ממנו.

סלע התהום מתגלים לאחר ש______ כדור הארץ זז בגלל רעידות ______.

 

סלעי פרץ נוצרים על ידי התפרצות של ה______ מחוץ לפני ______ _____.  כשר המגמה באה במגע עם האוויר היא הופכת ל_______,

הלבה מתקררת במהירות והופכת ל_____.

 

סלעי המשקע נוצרו על פני ______ ______.

הגורמים החיצוניים המפוררים את הסלעים השונים, גושי הקרקע, בעלי חיים וצמחים הם: _____, ______, ______.

 

הרוח, הגשם והמים מפוררים את ה______ _____, _____ _____, ______ _____ ו______. לאחר שהתפוררו הם מוסעים ל_____ או ל______ או ל_______  לנסיעה זו קוראים _______. הסחף שוקע ב________ אחת על השניה. 

 

 
 
סלעי משקע מתחלקים לשני סוגים

א.    סלעי משקע ימיים

ב.     סלעי משקע יבשתיים

 

סלעי משקע ימיים: ההתלכדות שלהם בשכבות נשות מחדש בים.

סלעים אלה מתגלים בקרקעית הים כשהוא נסוג (חוזר אחורה).

 

דוגמאות לסלעי משקע ימיים

סלע גיר

היווצרות סלע הגיר: סלעי הגיר נוצרו בים.

מאפייני הסלע:   צבע בהיר, לבנבן, צהוב, אפור או ורוד.

הסלע קשה , אבל יש אפשרות לעשות בו חריצים בעזרת סכין או אולר.

שימושם: אבני גיר משמשים לבנין, חצץ,

 

סלעי משקע יבשתיים:  ההתלכדות שלהם בשכבות נעשות ביבשה.

 

דוגמאות לסלע משקע יבשתי: אבן חול, כורכר

 

אבן חול:

היווצרות הסלע אבן חול: סלע הנוצר ביבשה.

מאפייני הסלע: צבעיו של סלע החול הם:לבן, סגול, אדום

שימושיו: בעזרתו מיצרים בלוקים לבניה, אבן חול לבנה משמשת ליצור זכוכית.

 

 

השלם את הטבלה.

 

שם ותאור הסלע

צבע

שימושים

סוג הסלע

סלע גיר

 

 

 

סלע חול

 

 

 

 

המאובנים

מהו מאובן וכיצד הוא נוצר?

המאובנים הם שאריות של בעלי חיים וצמחים שהפכו לאבן, או שחלקים מגופם או צורתם נשמרו בתוך הסלע.

בעלי חיים הגדלים הים כמו: דגים, סרטנים, צדפים שכוסו על ידי קרקעית הים ועליהם הצטברו שכבות נוספות שלחצו אותם והפכו לאבן.

חלק מהמאובנים הם חלקים מבעלי חיים, לפעמים נשארה רק התבנית של בעל החיים או הצמח.

 

עבודה

ענה נכון או לא נכון תקן את המשפטים שאינם נכונים.

 

1.     המאובנים הם שאריות של בעלי חיים וצמחים שהפכו לסלע יסוד__________________________________________

 

2.     צורתם של המאובנים נשתמרה בסלע._____________________

 

 

 

 

 

מבנה קרום כדור הארץ תזוזת היבשות

 

האזורים המוצקים על פני כדור הארץ הן היבשות, שכיום הן נפרדות זו מזו.

וגנר, שהוא חוקר גיאוגרפי, הביא הוכחות שבעבר היבשות היו מחוברות כיבשת אחת.

בטבלה יש מעט מהוכחות:

הוכחות

מסקנות

צורת היבשות מתאימות אחת לשניה כמו חלקים של פאזל, בעיקר אמריקה הדרומית ואפריקה.

לפי ההוכחה ניתן להסיק, שבעבר היבשות היו מחוברות

נמצאו מאובנים של חיות זוחלות. המאובנים שנמצאו מופיעים בסלעים באמריקה הדרומית ובאפריקה

לפי ההוכחה ניתן להסיק על אותם מאובנים של הזוחלים, שלא יכלו לשחות באוקיינוס מאמריקה הדרומית לאפריקה, לכן ברור שאמריקה הדרומית ואפריקה היו מחוברות.

 

 

 

לפי המחשבה של "תזוזת היבשות" קרום כדור הארץ בנוי כמו פאזל, שחלקיו הם יבשות ואוקיינוסים.

היבשות והאוקיינוסים, שעל פני כדור הארץ נעים, זזים על המאגמה שבמעטפת.

התנועות והתזוזות של היבשות והאוקיינוסים גורמות לתופעות בטבע.

התופעות משנות את המראה של הנוף בקרום כדור הארץ.

·        רעידת אדמה

·        התפרצויות של הרי געש

·        יצירת אוקיינוסים

·        יצירת שרשרות הרים גבוהות

 

 

 

 

עבודה

 

ענה נכון או לא נכון

תקן את המשפטים שאינם נכונים

 

האזורים המוצקים על פני כדור הארץ הם האוקיינוסים___________

 

 

היום היבשות הו נפרדות זו מזו. ____________________________

 

וגנר הוא חוקר מתחום הביולוגיה.__________________________

 

וגנר הביא הוכחות, שבעבר היבשות היו נפרדות אחת מן השניה._____

 

הקף את התשובה הנכונה

 

ניתן להסיק שהיבשות היו מחוברות מכך:

 

א.    הן מחוברות גם היום.

ב.     הן מתאימות כמו חלקים של פאזל.

ג.      הן מעולם לא היו מחוברות.

 

המאובנים של הזוחלים נמצאו ב:

א.    אמריקה הדרומית ובאפריקה.

ב.     אמריקה הצפונית ובאפריקה

ג.       באמריה הדרומית ובאמריקה הצפונית.

 

הזוחלים שנמצאו באמריקה הדרומית

א.    הגיעו בשחייה לאפריקה.

ב.     הגיעו בעזרתו של וגנר לאפריקה.

ג.       הגיעו לאפריקה, כי בעבר היתה מחוברת לאמריקה הדרומית.

 

הלוחות שעל פני כדור הארץ נעים על:

א.    המאגמה.

ב.     האוקיינוסים

ג.       לא נעים כלל.

 

ענה על השאלות

 
למה גורמת תנועת היבשות והאוקיינוסים? __________________

 

 

איזה תופעות משנות את מראה הנוף?_______________________

 

 

 

 

 

רעידות אדמה

 

הגורמים לרעידות האדמה:

רעידת אדמה או "רעש".

הרעש נגרם מתנועות בתוך כדור הארץ, המורגשות בזעזועים של הקרום, על פני כדור הארץ.   

 

 
 

כל הזכויות שמורות לורד בן יאיר

©

  היכנס לעריכת כותרת תחתונה לשינוי טקסט זה