x
בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
           

  
Shomrey.Brit.kodesh@gmail.com             
   דף הבית     צור קשר    מעלת הברית    שידור חי    הרוחות מספרות    ימי השובבים
    ספרים דיסקים    סיפורים אמיתיים מהארגון    הברית והמזל    גלרייה     רבי אהרן ראטה זיע"א    תיקון הברית
   מעלת מזכה הרבים    עדויות של מתחזקים    אין אור אלא היוצא מהחושך    אין עצבות/קרי לילה    מעלת וסגולת הברית    לתרומות
   מדוע יש מחשבות רעות    איסור גויה    אין ייאוש בעולם    השואה מהי?    עצה טובה    לתרומות
   על הארגון    הברית עם האלוקים    חומרת פגם הברית    מעונין לקחת חלק?    עולמה של אשה    שיעורי וידאו
 
    דף הבית
    שיעורים לשמיעה
    מפעילות הארגון
    שידוכים בטהרת הקודש
    חדשות וכתבות הארגון
 
 
 
 
 
בס"ד                                                         
                     "מהי השואה"
אחים יקרים המון אנשים מאיתנו ראו שמעו וניצלו מהשואה האיומה אשר היתה לא מזמן בה נהרגו מילויני יהודים, וכל מי שראה את התמונות המזעזעות והמצמררות של הרג וטבח היהודים המסכנים והאומללים אשר נספו בשואה בוודאי ובוודאי בכה ובכה לאין ספור,עד היכן הגיעו אותם נצים לשרוף ולאפות יהודים בתנורים כאילו הם לחם או מצה ה' יקום דמם של כל אותם יהודים.
 
לעיניננו רצינו לבאר לכם במאמר קצר ,עד כמה שנוכל להסביר את ענין חשיבות התשובה של האדם בעודו חי בזה העולם ולא חס ושלום להיפטר מן העולם הזה בלא תשובה.
וכנודע לכם אחים יקרים כי באותה שואה מתו מעל 6 מיליון יהודים מסכנים שזה ממש צער גדול ביותר שקורע כל לב מי שנשאר עדיין לב בקירבו,ואדם שהוא חכם צריך ללמוד מכל דבר שהיה בעולם מוסר השכל שלא להגיע חס ושלום לאותה שיפלות ואותה הידרדרות שהביאה לידי השואה ה' ישמור ויציל,ואם נתבונן בדברי הרב אהרון ראטה זצוק"ל נראה שכל השואה הייתה בעיקר בגלל העוון הידוע חטא זרע לבטלה וההיתבוללות וכל מה שקשור לעיניני עריות וגויות ה' ישמור ויציל.
 
וזה דבר קשה מאוד ושלא תקום צרה בישראל,וזו נקראת שואה של הגופות,וישנה שואה נוספת שנקראת :
                 "שואת הנשמות"  
 
 
ופירושם של דברים יובנו על פי המאמר הבא
 
 
 
             "גדול המחטיאו יותר מן ההורגו"
 
 התורה הקדושה בפרשת "כי תצא"   בספר דברים פרק כג' פסוק ד' אומרת:

"לא  יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי  לא יבוא להם בקהל ה' עד עולם" ואילו על אנשי  מצרים נאמר בפסוק ח'  ובפסוק ט' "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו  ובנים אשר יולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל ה".

ומביא בספר "תורה תמימה"   בשם "הספרי"  בדיבור המתחיל דור שלישי:

 "רבי שמעון אומר,מצרים שטבעו את  ישראל  בים {שנאמר כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו} ואדומים שקדמו את ישראל בחרב מכל מקום התורה לא אסרה להם  לבוא בקהל ה' אלא עד דור שלישי, לעומת זאת עמונים ומואבים שנטלו עצה מבלעם להחטיא את עם ישראל עם בנות מואב אסרה התורה שלא יבואו לעולם בקהל ה'.

 ללמדך שהמחטיא את האדם קשה לו מן ההורגו,שההורגו אין מוציאו  אלא מן העולם הזה ,והמחטיאו מוציאו אף מן העולם הבא עד כאן.
 
וכנודע שכתב הרמב"ם  בהלכות תשובה
שהדבר הכי קשה שיכול לקרות לאדם זה לאבד את העולם הבא רחמנא ליצלן.
 וכך לשון הזהב של רבינו הרמב"ם  בהלכות תשובה פרק ח' סעיף ה:

 "הנקמה שאין נקמה גדולה  ממנה, שתכרת הנפש ולא תזכה לאותן החיים [של עולם הבא] שנאמר הכרת תכרת הנפש ההיא עוונה בה... לפי שהיא הכליה שאין אחריה תקומה לעולם וההפסד שאינו חוזר לעולם!

 בואו נא והתבוננו במילות הזהב של הרמב"ם ותיראו  נא כמה חמור הוא הפסד של   העולם הבא , וכל זה אם ח"ו אדם שמחטיא את הרבים , שגורם לרבים מכשול.

 ובמיוחד ובעיקר  בעוון הכי קשה של התורה הקדושה והוא עוון זרע לבטלה ועוון תאוות הניאוף שכתוב בעשרת הדברות "לא תנאף".

"הלכה למעשה"

וכמו שנפסק להלכה בשולחן ערוך  אבן העזר סימן כג' סעיף א' וזה לשונו:

"אסור להוציא שכבת זרע לבטלה  ועוון זה חמור מכול עבירות שבתורה ... ובסעיף ב" כתב "אלו שמנאפים ביד ומוצאים שכבת זרע  לא די להם שאיסור גדול הוא אלא שהעושה את זה בנידוי הוא יושב ועליהם נאמר "ידיכם דמים מלאו וכאילו הרג הנפש"

תיראה נא עד כמה  הדבר חמור, ומובא בזוהר הקדוש שאדם שמוציא זרעו לבטלה אין לו חלק  לעולם הבא, וקרוי רוצח בניו ויותר גרוע מרוצח אדם,שזה הורג את בניו ממש. 
ועל פי זה נוכל לקבל מבט חדש אל החיים שלנו וכי מישהו בדורנו נהיה עיור מלראות מה שקורה לקדושה?וכי מישהו מאיתנו לא רואה כמה כוחות יש להיטלר של הנשמות שהוא היצר הרע?
יש לו מכונות השמדה של הנשמות היהודיות יותר גרועות משל היטלר ואתם יודעים מה הם?החטאת היהודי בזימה בזרע לבטלה באיסור אשת איש ובאיסור גויה רחמ"ל ובעוונות שקשורים לתאות הניאוף ה' ישמור ויציל, כן כן אחים יקרים על פי מה שהקדמנו בשם רבי שמעון בר יוחאי שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו בגלל שזה שיחטא אם הוא לא יעשה תשובה הוא יכרת מן העולם הבא, וזה יותר קשה ממיתת הגופות שעשה היטלר ימח שמו ושם זיכרו ה' יקום דמם של כל היהודים. וכיון שכעת אנו מבינים שאדם שלא יעשה תשובה על פגם היסוד רחמ"ל שזה העוון הכי קשה בתורה של היהודי, אז אנו רואים שיש פה שואה יותר גרועה , ומי שקרא את המאמר הזה ולא הבין אותו, זה לא בכוונה ,אלא שיש לו בעיה שאינו רואה וחי את חייו הרוחניים אלא הגשמיים בלבד שהם גופות בלבד, אבל אדם שחי את חייו עם הנשמה היהודית שבקירבו ויודע שכל הגוף הוא רק מלבוש של הנשמה אזי הוא נותן יותר חשיבות לנפש היהודית שבקירבו וממילא דואג יותר לנשמה שלו. ואם האדם הגיע למצב שלא דואג לנשמתו אזי נרדם הוא בנפשו ה' ישמור ויציל.
ובסיכומו של עניין אחים יקרים השואה הרוחנית שיש בדורנו היא: הטלויזיה שמכילה מכונות השמדה של נצח נצחים של כליה ואבדון ליהודי שצופה בסירטי זימה ותועבה ה' ישמור ויציל הכל הפקר לכל אחד יש בבית אופציה ליצר הרע להשמיד את נשמתו על ידי מכשיר זה שהורג באמת ולנצח נצחים את היהודי האמיתי.
והשואה שיש בדורנו ותאי הגזים שמכלות כל חלקה טובה הוא אתרי הזימה והתועבה של האינטרנט אינטרחטא שהפיל ומפיל חללים מיליוני יהודים כן כן כן זו השואה למי שיש שכל בראשו, כמה יהודים יתקשרו אלינו שנפלו דרך האינטרנט וחטאו דרכו, וכשכתבו תיקון הברית ב גוגל אמרו לנו שהגיעו לאתרנו הקדוש וישבו שעות שלימות ובכו כל הלילה בס"ד על ידי שהבינו מה הם עשו, זוהי השואה שהיצר הרע הוא ההיטלר שבדורנו אשר משמיד יהודים רבים על ידי החטא הידוע רחמ"ל של פגם היסוד ובנות ללכת בפריצות נוראה ויהודים לחטוא בעריות ועם גויות אי אי אי צר לי ומר לי על אלה עיני בוכיה ויורדה מים על אותם נשמות יהודיות מיסכנות שלא יודעים כלל וכלל כמה חמור אותו עוון ואם רק היו יודעים למה גורם הדבר ומה הוא עושה לנשתם היו מיד פורשים מן החטא, ואת זה אנו כאן בשומרי ברית קודש שומעים בטלפון ומקבלים מכתבים ממאוד המון אנשים שהיו חוטאים והפסיקו לחטוא באותו עוון ועשו תשובה שלימה, וכעת מה?אחרי שהבנת או הבנת שזו השואה היותר קשה שבעולם שהיצר הרע מחטיא אותנו באותו עוון מה יותר חשוב כעת מלהציל את אחינו בית ישראל ובנות ישראל מאותו העוון? אין אין יותר חשוב מזה אחים יקרים בואו ותתנו חלק ויד בהצלה של ממש על ידי פירסום האתר בכל מקום על ידי תרומות כספיות להוצאת דיסקי שמע וספרים שמדברים בפשיטות על העוון ורבים אבל רבים ברוך השם השיבו בתשובה גברים ונשים ורק זה יעצור את המגפה האמיתית והשואה של הנשמות וכמו שאמר רבינו "לא ינוח העולם ולא ישקוט עד שישמרו ישראל את הברית והאמונה באלוקים!                 
                                                                                                אוהב אתכם י.א.ב.ח

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        כל הזכויות שמורות לארגון "שומרי ברית קדש"