בניית אתרים בחינם
                          אתר המיקמק הטוב !!!!!!!!!!!

פרק ראשון-

מה אלכסיס שכחה בדרך לחגיגות?-מסרק

מי עמדה ליד המרתף והאזינה?-אלכסיס

מה נערך ביום המינימיקים השנתי?-טקס אימוץ

המיקמק היחיד שלא הפך לענקי?-פנסי

כמה טבחים מחינים את הנקטר?-שניים

מי לא טס לכוכב המינימיקי?-סאני

רועת המינימיקים לא באה לחגיגות כי יש לה?-מקמקת

מערות הקדמונים נמצאות בתוך?-הר געש

איך ניקרא צעצוע בצורת מינימק?-רובומיקי

מה קרה למונדו במעלה ההר?-נתפס לו הגב

פרק שני-

מה אבא של מקס מוציא מהכיס?-אולר

מי שומר על הגביש?-תולעת

מה צבע הגביש שהחבורה מחפסת?-כחול

לאיפה אסור להיכנס?-יער החזיונות

מהו חום גופו של מינימיק?-ארבעים ושבע מעלות

מי היחיד בתולדות העיר שלא קיבל מינימק?-גברת מיקיאוולי

מה מסתתר מתחת לפרחי המים?-צלופח בבוני

איך ניקרא הצבא של מיקמק?-מיקמר

איך ניקראת מכונה לזריקת סלעים?-קטפולטה

בתוך מה מקס חוזר אל העיר?-ביצה

פרק שלישי-

כשמקס נופל מהסירה זואי?-צוחקת

כלי הלחימה של חיילי המיקמר?-מקל רעם

באמצעות מה מבריחה רועת המינימיקים את העטלפים?-רוגטקה

מה טיסות עושות לסאני?-בחילה

המאכל היחיד של במערת הקודמונים הוא?-פטריות

הוא הכין את השיקוי הרעיל?-הפרופסור

לאן מקס התקבל?-פנימיית המיקמר

שמו של המדבב של קיפ?-עידו מוסרי

מה מביא קיפ מכוכב המינימיקים לעיר?-פרחים

את מי כולאים בבית הסוהר במנהרות?-סאני וגיבמו

מקווה שעזרתי בברכה המנהל האתר


  הכי יפה

                                 האתר הכי שווה בין כל האתרים  !!!!!!!!