בניית אתרים בחינם

בדיקת מז"ח
תיקון מז"ח

     יפתח יחיאלי, מוסמך מטעם משרד הבריאות לבדיקת מז"חים
בעל ותק ונסיון בתחום.
מתקין ובודק מז"חים באישור משרד הבריאות.
                                     שירות והזמנות בטלפון
                                         054-2281008
א. עסקים
על-פי התקנות חובה על  בעל עסק המשתמש במערכת המים להתקין מז"ח בראש מערכת המים ולבדוק את תקינותו אחת לשנה. עסק לצורך עניין זה הוא:
1.טעון רישוי כמפורט בתוספת לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), תשנ"ב 1992 
2. מעבדה
3. "משק חקלאי שהשקיה בו נעשית במערכת שבה מתקן המיועד להחדרת חומרים לתוך מערכת המים או שנעשה בו דילול במים של חומרי הדברה"
4. לול או רפת
התקנות אוסרות על ספק מים לספק מים לבעל עסק שלא התקין מז"ח או לא בדק אותו במועד, וקובעות כי הוא רשאי להתקין או לבדוק את המז"ח במקום בעל העסק  ולחייבו בתשלום.ב. בתים פרטיים ומשותפים
בבתים פרטיים ובבתים משותפים מקורות הזיהום האפשרי למערכת אספקת המים הם: מערכות כיבוי אש ומערכות דישון בחצר ו/או במרפסת ו/או בבית
האחריות על התקנת המז"ח היא על ועד הבית לגבי מערכת כיבוי אש והגינון השייך לכל הבניין ועל הדייר כאשר הוא משתמש במערכת דישון בביתו.
התקנת אביזרי המז"ח ובדיקתם באופן תקופתי תיעשה על-ידי  מתקין שהוסמך לכך על ידי משרד הבריאות. כמו כן  על אביזרי המז"ח  להיות מדגם שאושר על-ידי  משרד הבריאות.

בריאות לפני הכל

2all בניית אתרים