בניית אתרים בחינם
סגווור חוזרת לטיפו טואול הוא מעפפפן כמווכם גווועלים פיגשנו לא להספים וכמובן שלא עשיתי אתזה ואחר כך אתם מותעים שכוועסים עלייכם ומיתייחסים עלייכם מגעייל תייסתכלו איך אתם מיתייחסים אל אחרים מגעיייל ואז תדברוו
ונוועה את היצוור הכי דווחה שפגשתי איי פעם ואני לא סתם אוומרת יצוור כי את באממת יצוור אינלך לב
אויי שכחתי גמלכם איין לללב כי אתם יצווורים כמוווווה
ואינלי אפיילוו למי להגייד תווודה כי כוולכם ההיתםם מגעייליים קלטטוו אתזה עד כממה שאני שונאת את טואול ואתם אתם יצוווורים דוווחים
תחזרו לבתיים שלכם ימייסכנים |:
והינה האתר שלי בטיפו אויי שכחתי אינלכם לב למה שאני יתן לכם תכתובת לפחוות בטייפו יש בניי אדדםם
בעצם אני רוצה להגייד משווו אוורלי ? תוודה רבה את היחידה שגלשה פע אוהבת אותך ובהצלחה בהמך :*
וזהו בייי ווזהההוו מגעיילים תמווותו .
 
   
 
 

 

 

 
 
 
© כל הזכויות שמורות לאתר נטרי והצוות !
המעתיק יענש בחומרה ! האתר הכין הכל לבד
אלא אם כן צויין אחרת ! אין להעתיק שום דבר מהאתר
ללא רשות מכל המנהלים ! נטרי טואול 2010 - 2011 ©