בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
View/Edit Source
   נושא ראשי    אודותי    שאלות ותשובות    צור קשר    פורום ושאלות למוהל נתנאל
 
    ברית מילה ללא כאב
    מעשה הברית
    הוראות לפני ואחרי הברית
    כל מה שרצית לדעת על ברית מילה
    תמונות
    סגולות ללידה קלה והריון
    וידאו
    שאלות ותשובות
    המלצות

http://www.2all.co.il//JpgNew3/Competition/Comp2/CompetitionBanner2.pngתחרות אתרים טואול
בס"ד   
הסבר איך אפשר לעשות ברית מילה ללא כאב לתינוק.
הסבר על הכלים שגורמים לכאב לתינוק שהמוהל נתנאל לא משתמש בהם בכלל.
*מה זה "קלמפ" "מוסקיטו" "ומחט הפרדה" ומה תפקידם?

מה זה "קלמפ"? ומה תפקידו? האם מותר להשתמש בו? ומה עדיף רופא ומוהל?

תשובה: סרט המציג רופא מוהל שאין לו רשיון מילה על ידי הוועדה הבין משרדית, הסרט מציג את הנזקים הנגרמים לילד הנימול בצורה הזאת. יצוין כי ישנם עוד כלים אסורים, כמו"כ צורת עשיה אסורה. להורדת הסרטון לחץ על הקישור הבא:

198.65.11.208/Brit-yosef-isac/images/Klamp.WMV

"קלמפ" (נקרא מגן עם ציר) הוא מכשיר ידני, שאתו אפשר לערות ברית מילה, בלי שירד דם.

ש: מה מיוחד במכשיר זה שלא יורד דם?

ת: מכשיר זה עובד בשיטת (הצבת) והמלחציים, כלומר מכשיר זה לוחץ על כל העורלה בצורה חזקה ולוחצת ביותר, כמו מלחצים, ומרוב הלחץ העצום של מכשיר זה על העורלה, הדם נדחק לצדדים, ומתרחק ממקום החתך, וכשמוהל חותך את העורלה, לא יורד דם, שעד שהדם מגיע למקום החתך , המוהל כבר מסיים לחבוש את הברית ולא נראה דם.

ש: א"כ צריך להבין. שבגלל הלחץ העצום על העורלה לא יורד דם ע"י "הקלמפ", ויוצא הפסד גדול מזה שהתינוק סובל סבל עצום?

ת: א. אנחנו קובעים בדעתנו שזה שלא יוצא דם, זה דבר טוב, וזה השכר,

האם ידעת שעצם מצוות ברית המילה זה שירד דם. [(עין רש"י במסכת שבת (דף קלד עמ' א' בסוף העמוד ד"ה לכריכי הים)].

וכן כתב רבנו חיים ויטאל זצוק"ל (תלמידו של רבנו האר"י זצל)

בספרו עץ חיים כי ירידת הדם בזמן המילה זה ענין חשוב על פי הקבלה וחלק מהמצוה של ברית המילה, שע"י א) חיתוך, ב) פריעה, ג) וירידת הדם, אנו מסירים מהתינוק את שלושת הקליפות הדבוקות בילד, ואם נחסיר את ירידת הדם, תשאר על התינוק קליפה קשה, (ומי יודע כיצד קליפה זו יכולה היא להשפיע לרעה על התינוק במשך חיו, ומה הם התוצאות שלה. צריך להבין שקליפה זה דבר שמרחיק את האדם מצד הקדושה וככול שיש יותר קליפה זה יותר טומאה שחלה על האדם ובזה הוא מתרחק מהקב"ה, ויכול לעבור על כל התורה כולה לכן יש ציווי למול את הבן משמונה ימים שאיך שהתינוק נולד כבר שישראה עליו רוח קדושה מצד מצוות המילה.

ועוד אם אנחנו מקימם בכזאת שמחה את מצוות המילה למה שלא נדאג לבנינו שימולו אותם בדרך התורה ולפי כל הדעות בקדושה וטהרה.

ועוד תדעו כ"כ בספר זוהר הקדוש לרשב"י זיע"א שיש שכר מיוחד לתינוק בזכות הדם שיורד בזמן המילה, ושע"י ירידת הדם בזמן הברית יש לתינוק אפשרות להתעלות בתורה ויראת שמים, וכן זכות הדם הזה גורם שיהיה לתינוק פרנסה בשפע בימי חייו, וזה לשונו הקדוש: זהר פרשת תזריע דף מג עמ' ב') "בדמי טהרה אלין דמי מילה, דמא בתר דמא דאייתי מרביא, וקדשא בריך הוא נטיר לאינון דמי כל אלין יומין, הדא הוא דכתיב תשב בדמי טהרה טהרה סתם ולא אדכר ה"א בתראה דלא תימא טהרה דמטרוניתא אלא טהרה סתם דמי טהרה אקרון אלין דמי דכיא" ביאור הזהר (עפי' מתוק מדבש בקיצור) שיש מעלה גדולה לדם שיורד בזמן המילה שהקב"ה שומר את הדם שיורד בזמן המילה במשך כל ימי חייו של התינוק כדי להטיב עם התינוק, בזכות אותם דמי המילה, ואלו הדמים מטהרים את גוף הילד, כדי שיוכל להתעלות ברוחניות, ולקבל שפע של פרנסה במשך ימי חייו.

ב. נוסף לזה האם ידעת כי זה שלא יורד דם בזמן הברית, זה מסכן את חיי       התינוק!

 וכך כתוב במפורש בגמרא ונפסק בשו"ע (יורה דעה סימן רסד' סעיף ג') כי לאחר עשית הברית יש למוהל לגרום שיצא דם, ומוהל שלא עושה כך, מעבירים אותו מתפקידו, ואוסרים עליו למול יותר!

ג. התינוק סובל סבל רב מאוד מהלחץ של המכשיר על בשרו.

ד. מכשיר זה נפסל על ידי גדולי ישראל וצדיקים גדולים ופוסקים מכל העדות והחוגים.

וכן כתב הר' משה פינשטין זצוק"ל בספרו אגרות משה (יורה דעה חלק ג' סימן צט')

וכן כתב הגאון ר' אליעזר וולדינברג בעל שות ציץ אליעזר, (ח"ח סימן כט') וכן פסקו הבד"ץשל העדה החרדית כבר בשנת תש"ל, (ראה בספר תשובות והנהגות חלק ה' יו"ד לרה"ג הר' משה שטרנובך שליט"א וכן פרסם הראשל"צ ונשיא מועצת חכמי התורה מרן הר' עובדיה יוסף שליט"א בקריאת קודש בשנת תשס"ג, וכן הצטרף לקריאתו הרה"ג הר' מאיר מזוז שליט"א ראש ישיבת כסא רחמים)

ואסרו באופן מוחלט את מכשיר הקלמפ!

*מה זה "מוסקיטו"?

"מוסקיטו" (הנקרא גם בשם ה"מוסטאט") הוא מכשיר שדומה בדרך כלל למספרים "תמימות", שתפקידו לסייע למוהל לאחוז ולתפוס את העורלה, שלא תחליק לא מהיד, וישנם מוהלים שמשתמשים בו, (אפי' מםורסמים וידועים!).

מכשיר זה פועל בצורה פשוטה ביותר, כמו שעובד "פלאייר-פטנט", אשר ננעל על חפץ ואינו מניח לחפץ להשתחרר ממנו, כך המוסקיטו עובד באותה צורה, הוא ננעל בחוזקה רבה על העורלה, ואינו מניח לה להשתחרר ולברוח ממנו.

זה מכשיר שכואב בצורה חזקה מאוד. (לא כדאי להסתכל על התינוק כיצד הוא מגיב ברגע שה"מוסקיטו" ננעל עליו.)

כדי להבדיל בין מוסקיטו למספרים יש שני מקומות 

1. בראש המכשיר ישנם שינים אשר ננעלות אחת מול השניה כעין פלייר פטנט, משא"כ במספרים-אין להם שיניים במקום הגוזר אלא כעין שני סכינים דקים שעולים אחד על השני (ולא שיניים שננעלות אחד מול נשני).

2. במקום שבין אחיזת האצבעות- במוסקיטו- ישנה נעילה הגורמת לשני קצות המכשיר להתחבר ולהנעל אחד בשני, ועי"כ המכשיר נסגר וננעל בחזקה מבלי אפשרות להיפתח.

משא"כ במספרים אין דבר המחבר את מקום אחיזת האצבעות אחד לשני

כמו כן במוסקיטו - מקום אחיזת האצבעות לא נדבקים אחד לשני בצורה מגבילה, אלא יש את הנעילה שנועלת ולא מאפשרת לשני ידיות האחיזה להדבק אחד לשניה, משא"כ במספרים- שני ידיות האחיזה (מקום הכנסת האצבעות) נדבקות לגמרי אחד לשניה, ללא הפרעה ורווח בינהם, כפי שיש במוסקיטו אשר הנעילה של המכשיר גורמת לרווח בין ידיות האחיזה.

לא כל המוהלים משתמשים במכשיר זה ולכן מוהלים שלא משתמשים בזה אם אוחזים את העורלה בצורה מיומנת בצורה נכונה כמו שקבלנו מאבותינו הקדושים ולכן העורלה לא מחליקה ולא גורמת צער וכאב חזק לתינוק כמו המוסקיטו.

לכן עדיף לקחת מוהל שלא משתמש במכשיר זה או לכל הפחות שממעט מלהשתמש. 

עכשיו אחרי ברית המילה יש אפשרות לשים חומר שהוא מאלחש מקומי ומוריד את הכאב לתינוק.

*על כל שאלה ניתן ליצור קשר הם המוהל הר' נתנאל ספטי בפלאפון 057-3159999

ונשמח לעזור ולסייע בכל ענין אני זמין תמיד אם אין מענה אפשר להשאיר הודעה ואני יחזור אליכם מידי.