בניית אתרים בחינם


 
   דף הבית    שרתי מישחק    סאמפ להורדה    פקודות לאדמין ולרקון    דרך תשלום    תמיכה

פקודות לאדמין gta:sampgoto ID/ - משגר אותך אל מישהו!

Gethere ID/ - משגר מישהו אלייך גם אם הוא עם רכב כלשהו.

Morning/ - משנה את הזמן לבוקר.

Evening/ - משנה את הזמן לערב.

Noon/ - משנה את הזמן לצהריים.

Midnight/ - משנה את הזמן לחצות. (12:00)

Settime ID Hour Min/ - משנה את הזמן רק אצל השחקן (Hour אומר שעה, Min אומר דקה.)
לא עושים Settime ID 13:00, עושים Settime ID 13 00

Announce/ - הודעת מסך. (הודעה שמופיעה במסך)

Say TEXT/ - שולח הודעת אדמין, במקום TEXT רושמים מה שאתם רוצים.

Flip/ - הופך את הרכב על הגלגלים במקרה שהאוטו התהפך.

Slap/ -מוריד למשתמש חיים (תרגום - סטירה)

Wire ID/ - משתיק משתמש.

Unwire ID/ - מוריד השתקה.

Kick ID/ - מעיף את המשתמש מהשרת (אפשר לחזור למשחק, תרגום - בעיטה)

Ban ID/ - נותן למשתמש באן שאי אפשר לחזור..

Akill ID/ - הורג משתמש.

Eject ID/ - מוציא משתמש מהרכב

Freeze ID/ - מקפיא משתמש שלא יוכל לזוז.

UnFreeze ID/ - מוריד הקפאה.

OutSide/ - מוציא את כולם החוצה (לא מהשרת, ממבנים למשל מהבנק, זה מוציא את המשתמש מהבנק)

Healall/ - ממלא לכולם חיים.

# - לדבר בצ'אט אדמין, עושים למשל שלום# .

SetSm/ - לערוך הודעה שמופיעה בירוק שנכנסים לשרת.

GiveHealth ID HP/ - מביא חיים למשתמש, HP - כמה חיים להביא.

SkinAll/ - משנה לכולם סקין (יש סקינים מ-10 עד 375.) 0 = CJ. למשל: SkinAll 199/.
GiveAllWeapon Weapon Amout/ - מביא לכולם נשק. הסבר: Weapon - השם של הנשק/איידי, Amout- כמות כדורים.

ResetAllWeapons/ - עושה ריסט לכדורים לכולם/מוחק את הנשקים (לא בדקתי)

SetCash ID Amout/ - עורך את הכסף של המשתמש, Amout - כמה כסף.

Givecash ID Amout/ - להביא למשתמש כסף משום מקום (לא ממך, זה יוצר כסף)

RemCash ID Amout/ - למחוק כסף מהמשתמש.

ResetCash ID/ - מוחק את כל הכסף מהמשתמש.

SetAllCash Amout/ - עורך לכולם את הכסף, Amout = כמות הכסף.

GiveAllCash Amout/ - מביא לכולם כסף.

RemAllCash Amout/ - מוחק את הכסף לכולם (לא מוחק הכל, מוחק מספר שאתם בוחרים ב-Amout

ResetAllCash/ - למחוק לכולם כסף.

God/ - זה פקודה של צ'יטרים [חחחחחח [IMG]http://images.***********/smilies2/tongue.gif[/IMG]] מביא רימונים בלי סוף חיים ומיניגאן.

ResetScores ID/ - עושה ריסט לניקוד של המשתמש (ב-TAB יש ניקודים).

SetLevel ID LEVEL/ - משנה רמה למשתמש, 0 זה משתמש לא רשום ומשתמש רגיל, 1 ומעלה זה אדמין. (Level = רמה)

SetSkin ID SKIN/ - משנה את הדמות למשתמש, הסקינים - 10 עד 375 (0 זה סייג'י), במקום SKIN רושמים את המספר.

GiveArmour ID ARMOR/ - מביא למשתמש מגן שיריון, במקום ARMOR לרשום את הכמות.

ArmourAll/ - מביא לכל השחקנים 100 מגן שיריון.

SetAmmo Name WeaponID Amout/ - עורך למשתמש כדורים לנשק, Name זה השם של השחקן, WeaponID זה האיידי של הנשק ו- Amout זה כמות כדורים.

SetScore ID SCORE/ - עורך למשתמש ניקוד, הניקודים יכולים להופיע ב-TAB! המדריך ע"י FXP משתמש GreenBoy (זכויות שמורות)

IP ID/ - לראות אייפי של משתמש.

Ping ID/ - מראה את הפינג של המשתמש.

Explode ID/ - מפוצץ משתמש כלשהו. (חיוני לבדיקת צ'יטרים =] )

SetAllTime Hour Min/ - משנה את הזמן לכולם, Hour = שעה, Min = דקה (לא רושמים 12:00 רושמים בלי הנקודותיים! 00 12.)

Force ID/ - מחזיר משתמש לנקודה שבו הוא התחיל.

SetGravity/ - עורך את הכוח של המשיכה, זה עושה שאפשר לקפוץ יותר גבוה. (0.008 זה הרגיל ואם עושים נמוך מזה קופצים גבוה יותר!)

SetWanted ID WANTED/ - עורך את המשטרה אצל המשתמש, WANTED = מספר הכוכבים.

SetAllWanted WANTED/ - עורך את המשטרה לכולם, WANTED זה מספר הכוכבים.

XLock/ - נועל את הרכב שאתה נמצא בו (לא משנה של מי הוא.)

Xunlock/ - פותח את הרכב שנעלת.

Gmx/ - עושה ריסטרט למוד.

CarHealth ID HEALTH/ - החיים של הרכב, 1000 זה מלא! HEALTH = החיים.

Weather/ - מביא לוח שאפשר לבחור את המזג האוויר שאתה רוצה.

SetPing PING/ - עורך את הפינג הכי גבוה שאפשר בשרת, אם מישהו עובר אותו הוא מקבל קיק. מומלץ 250, אם אתה רוצה לבטל את זה פשוט עשה SetPing 0/

GiveMe/ - מביא רכב אלייך.

GiveCar/ - משפר את הרכב

XSpec ID/ - מסתכל על המשתמש, אם רוצים לבטל עושים Xspec OFF/ , שימושי לבדיקת צ'יטרים.

XJail ID/ - לשים בכלא.


XUnjail ID/ - להוציא משתמש מהכלא.

SetName ID NAME/ - משנה שם למשתמש, NAME = השם החדש..

VR/ - מתקן את הרכב שאתה נמצא בו.

פקודות רקון:
rcon login password/
Rcon Loadfs NameFs/-לעלות פילטר סקריפיט לשרת(לפעולה)
Rcon Unloadfs NameFs/-להוריד פילטר סקריפיט מהשרת(להוריד אותו מפעולה)
Rcon ban/-לתת למישהו באן
Rcon kick/-לתת למישהו קיק
Rcon Gmx/-לעשות ריסט
Rcon ChangeMode NameMod/-לשנות מוד(בימקום הNameMod רושמים תשם של המוד)
Rcon Say/-ליכתוב כאדמין בצ'אט(Admin: ssss)
Rcon VarList/-ליראות את כל הפרטים על השרת
Rcon exec/-יצירת איזה שהו קובץ ניראה לי 
Rcon CmdList/-ליראות את פקודות הרקון
Rcon ReLoadBans/-לעשות ריסט לבאנים
Rcon ReLoadLog/-לעשות ריסט ללוג של השרת
Rcon Players/-ליראות את השחקנים המחוברים
Rcon Banip/-לתת באן איפי למישהו על פי האיפי שלו
Rcon UnBanip/-להוריד באן איפי
Rcon Weather/-לשנות את מזג האוויר
Rcon ReLoadFs/-לעשות ריסט לרשימת הפילטר סקריפיטים
פקודות לרכבים
/buyable
/car cantbuy
/car clan
/car Special
/rc
/specialcar
פקודות לשחקני השרת:
/car buy
/car buy
/car call
/car goto
/car spawn 
/car rspawn 
/car Fix
פקודות לרכבים מיוחדים:
/car color
/car Hydraulics buy
/car Wheels buy

/car Nitro buy