בניית אתרים בחינם
 

האתר שיש בוא הכול
לקונטר סטריק 1.6 !!!! :) :) :)
האתר של עמנואל
מנגשה
 
    דף הבית
    פקודות לאדמין
    פקודות לשחקן
    סרברים לקונטר סטרייק 1.6
    סרברי גלישה
    סרברי זומבים
    תמונות
name<--שם של השחקן 
on/off<--להדליק/לכבות 

פקודות למודים בקאונטר: 

יאללה לכל מי שרוצה 
אוקיי אז ל ADMIN MODE: 
Admin_autoteambalance 0/1 מאזן בין הקבוצות 

Admin-abort_vote מבטל את כל ההצבעות 

admin_ban name מעיף השחקן 

admin_kick name בועט את השחקן מהשרת 

admin_banip name מעיף את השחקן 

admin_buytime x איקס מסמן את הזמן בשניות 

admin_c4timer x איקס מסמן את זמן השניות של הפצצה 

admin_autokick 0/1 בועט את כל השחקנים (אל תסמכו על זה). 

admin_chat msg הודעה למנהלים אחרים מסג' מייצג את ההודעה 

admin_csay color msg הודעה של אדמין למסך (לא חייבים לכתוב צבע (color))מסג' מייצג את ההודעה. 

admin_ct name מעביר שחקן לשוטרים ניים מייצג את השם של השחקן 

admin_t name מעביר שחקן לטרוריסטים ניים מייצג את השם של השחקן 

admin_denymap map מבטל את כל ההצבעות לגבי המפה שאתה מציין כמאפ. 

admin_flashlight 0/1 מפעיל\מכבה פנס 

admin_footsteps 0/1 מפעיל\מכבה עקבות (בדר"כ יש עקבות) 

admin_forcecamera 0/2 המצלמה או רק על הקבוצה או על כולם,חופשי. 

admin_freezetime x איקס מייצג את השניות שלפני התחלת הסיבוב. 

admin_freindlyfire 0/1 מדליק\מכבה אש על חברים. 

admin_gag name min מונע ממשתמש לדבר ניים מייצג את שם השחקן מין מייצג את הזמן. 

admin_glow color/off או שזה מכובה או שאתה בוחר צבע איפה שכתוב קולור. צובע משתמש בצבע כלשהו. 

admin_godmode name on/off הופך משתמש לבלתי פגיע. או מודלק או מכובה וניים מייצג את השם של השחקן. 

admin_hostname name לא מומלץ לגעת בזה, משנה את השם של השרת ניים מייצג את השם. 

admin_listmaps מראה לך את הרשימת מפות שכתבת דרך הוואב מוד. 

admin_map map מעביר מפה. המאפ השני מייצג את שם המפה שאתה מעביר אליה. 

admin_maxrounds x האיקס מייצג את מספר הסיבובים המקסימלי שאתה רוצה. 

admin_nextmap מראה את המפה הבאה. 

admin_noclip name on/off מאפשר לשחקן לעבור דרך קירות ולעוף הניים מייצג את שם השחקן וצריך להחליט אם מכובה או דלוק. 

admin_pass password שם סיסמא בשרת הפאסוורד מייצג את הסיסמא שאתה שם. 

admin_nopass מריד את הסיסמא. 

admin_restart x האיקס מייצג עוד כמה שניות יהיה ריסטרט. 

admin_startmoney x האיקס מייצג עם כמה כסף מתחילים. 

admin_userlist מציג את רשימת השחקנים 

admin_vote_kick name הצבעה לבעיטת שחקן הניים מייצג את שמו. 

admin_vote_map map הצבעה למפה המאפ השני מייצג ת המפה המוצעת. 

admin_rcon sv_restart 1-ריסטרט. 

admin_rcon mp_startmoney 16000-לשנות את כמות הכסף. 

admin_rcon sv_alltalk 1/0-לעשות שהקבוצה השניה תשמע או לא. 

admin_unllama llama-להוריד למישו תשם ללמה. 

admin_llama nick-לשים למישו ללמה. 

admin_kick nick-לתת קיק למישו. 

admin_ban nick-לתת באן למישו. 

admin_slap nick-לתת למישו סטירה. 

admin_map map-לשנות מפה. 

admin_slay nick-להרוג מישו. 

admin_unbury/bury nick-לקבור או להוציא מישו. 

admin_godmode nick on/off-לתת למישו גוד מוד. 

admin_noclip nick on/off-לתת למישו לעבור דרך קירות. 

admin_vote_kick nick-לעשות הצבעה אם לתת קיק למישו. 

admin_hostname name-לשנות תשם של הסרבר. 

admin_fun 1/0-יהיה אפשר להוסיף צבע על ידי GLOW COLOR. 

admin_disco 1/0-אותו דבר אבל הצבעים יתחלפו לבד. 

admin_tsay say-להגיד משהו בצד שמאל. 

admin_vsay say-לעשות הצבעה לכל דבר. 

admin_csay say-להגיד משהו בירוק באמצע. 

admin_psay nick say-לשלוח הודעה פרטית למישו. 

admin_pass 123/admin nopass-לשים או להוריד ססמה. 

admin_rcon mp_timelimit 1000-הזמן שלוקח למפה להתחלף. 

admin_rcon mp_freezetime 0- הזמן שלוקח לקנות נשק. 

admin_rcon mp_friendlyfire 1-אפשר להרוג אנשים שבקבוצה שלך. 

admin_rcon mp_roundtime 2.5- הזמן של המשחק. 

admin_hostname ....-שינוי שם הסרבר. 

admin_rcon mp_autoteambalance 0-המשחק לא יעביר אותך אוטומטית גם כשחסר מקום בקבוצה הנגדית. 

admin_rcon mp_limitteams 0-יהיה אפשר לעבור לקבוצה גם כשהיא מלאה. 
פקודות לSUPER HERO ו HOOK MODE 

admin_rcon sv_superheros 0/1 -מכבה-0 מדליק-1 את המוד. 

amx_shsetlevel name level -לעלות מישהו ברמה-ניים מייצג את השם ולבל מייצג את הרמה 

amx_shsetxp name number -קביעת נקודות ניסיון(XP) למישהו-ניים מייצג את השם נמבר מייצג את מס' נקודות הניסיון שאתה רוצה להוסיף לשחקן. 

amx_shaddxp name number -אותו דבר רק אם אתה רוצה לעלות לשחקן כלשהו את הנקודות ניסיון. 

amx_ban name -הרחקת שחקן מלהשתמש במוד משמעות: ששמת את המוד של סופר הירו הוא לא יכול להיכנס. ששמת מוד אחר הוא יוכל. 

amx_unban name -מסיר את החסימה לשחקן כלשהו. 

amx_shresetxp -מאפס לכולם את נקודות הניסיון 

יאללה לכל מי שרוצה 
אוקיי אז לADMIN MODE: 
Admin_autoteambalance 0/1 מאזן בין הקבוצות 
Admin-abort_vote מבטל את כל ההצבעות 
admin_ban name מעיף ליום אחד את השחקן ניים מסמן את שם השחקן 
admin_kick name בועט את השחקן מהשרת ניים מסמן את שם השחקן 
admin_banip name מעיף את השחקן לתמיד ניים מסמן את שם השחקן 
admin_buytime x איקס מסמן את הזמן בשניות 
admin_c4timer x איקס מסמן את זמן השניות של הפצצה 
admin_autokick 0/1 בועט את כל השחקנים (אל תסמכו על זה). 
admin_chat msg הודעה למנהלים אחרים מסג' מייצג את ההודעה 
admin_csay color msg הודעה של אדמין למסך (לא חייבים לכתוב צבע (color))מסג' מייצג את ההודעה. 
admin_ct name מעביר שחקן לשוטרים ניים מייצג את השם של השחקן 
admin_t name מעביר שחקן לטרוריסטים ניים מייצג את השם של השחקן 
admin_denymap map מבטל את כל ההצבעות לגבי המפה שאתה מציין כמאפ. 
admin_flashlight 0/1 מפעיל\מכבה פנס 
admin_footsteps 0/1 מפעיל\מכבה עקבות (בדר"כ יש עקבות) 
admin_forcecamera 0/2 המצלמה או רק על הקבוצה או על כולם,חופשי. 
admin_freezetime x איקס מייצג את השניות שלפני התחלת הסיבוב. 
admin_freindlyfire 0/1 מדליק\מכבה אש על חברים. 
admin_gag name min מונע ממשתמש לדבר ניים מייצג את שם השחקן מין מייצג את הזמן. 
admin_glow color/off או שזה מכובה או שאתה בוחר צבע איפה שכתוב קולור. צובע משתמש בצבע כלשהו. 
admin_godmode name on/off הופך משתמש לבלתי פגיע. או מודלק או מכובה וניים מייצג את השם של השחקן. 
admin_hostname name לא מומלץ לגעת בזה, משנה את השם של השרת ניים מייצג את השם. 
admin_listmaps מראה לך את הרשימת מפות שכתבת דרך הוואב מוד. 
admin_map map מעביר מפה. המאפ השני מייצג את שם המפה שאתה מעביר אליה. 
admin_maxrounds x האיקס מייצג את מספר הסיבובים המקסימלי שאתה רוצה. 
admin_nextmap מראה את המפה הבאה. 
admin_noclip name on/off מאפשר לשחקן לעבור דרך קירות ולעוף הניים מייצג את שם השחקן וצריך להחליט אם מכובה או דלוק. 
admin_pass password שם סיסמא בשרת הפאסוורד מייצג את הסיסמא שאתה שם. 
admin_nopass מריד את הסיסמא. 
admin_restart x האיקס מייצג עוד כמה שניות יהיה ריסטרט. 
admin_startmoney x האיקס מייצג עם כמה כסף מתחילים. 
admin_userlist מציג את רשימת השחקנים 
admin_vote_kick name הצבעה לבעיטת שחקן הניים מייצג את שמו. 
admin_vote_map map הצבעה למפה המאפ השני מייצג ת המפה המוצעת. 
admin_rcon sv_restart 1-ריסטרט. 
admin_rcon mp_startmoney 16000-לשנות את כמות הכסף. 
admin_rcon sv_alltalk 1/0-לעשות שהקבוצה השניה תשמע או לא. 
admin_unllama llama-להוריד למישו תשם ללמה. 
admin_llama nick-לשים למישו ללמה. 
admin_kick nick-לתת קיק למישו. 
admin_ban nick-לתת באן למישו. 
admin_slap nick-לתת למישו סטירה. 
admin_map map-לשנות מפה. 
admin_slay nick-להרוג מישו. 
admin_unbury/bury nick-לקבור או להוציא מישו. 
admin_godmode nick on/off-לתת למישו גוד מוד. 
admin_noclip nick on/off-לתת למישו לעבור דרך קירות. 
admin_vote_kick nick-לעשות הצבעה אם לתת קיק למישו. 
admin_hostname name-לשנות תשם של הסרבר. 
admin_fun 1/0-יהיה אפשר להוסיף צבע על ידי GLOW COLOR. 
admin_disco 1/0-אותו דבר אבל הצבעים יתחלפו לבד. 
admin_tsay say-להגיד משהו בצד שמאל. 
admin_vsay say-לעשות הצבעה לכל דבר. 
admin_csay say-להגיד משהו בירוק באמצע. 
admin_psay nick say-לשלוח הודעה פרטית למישו. 
admin_pass 123/admin nopass-לשים או להוריד ססמה. 
admin_rcon mp_timelimit 1000-הזמן שלוקח למפה להתחלף. 
admin_rcon mp_freezetime 0- הזמן שלוקח לקנות נשק. 
admin_rcon mp_friendlyfire 1-אפשר להרוג אנשים שבקבוצה שלך. 
admin_rcon mp_roundtime 2.5- הזמן של המשחק. 
admin_hostname welcome 2 Bug-Host.net server-שינוי שם הסרבר. 
admin_rcon mp_autoteambalance 0-המשחק לא יעביר אותך אוטומטית גם כשחסר מקום בקבוצה הנגדית. 
admin_rcon mp_limitteams 0-יהיה אפשר לעבור לקבוצה גם כשהיא מלאה. 
פקודות לSUPER HERO ו HOOK MODE 

admin_rcon sv_superheros 0/1 -מכבה-0 מדליק-1 את המוד. 
amx_shsetlevel name level -לעלות מישהו ברמה-ניים מייצג את השם ולבל מייצג את הרמה 
amx_shsetxp name number -קביעת נקודות ניסיון(XP) למישהו-ניים מייצג את השם נמבר מייצג את מס' נקודות הניסיון שאתה רוצה להוסיף לשחקן. 
amx_shaddxp name number -אותו דבר רק אם אתה רוצה לעלות לשחקן כלשהו את הנקודות ניסיון. 
amx_ban name -הרחקת שחקן מלהשתמש במוד משמעות: ששמת את המוד של סופר הירו הוא לא יכול להיכנס. ששמת מוד אחר הוא יוכל. 
amx_unban name -מסיר את החסימה לשחקן כלשהו. 
amx_shresetxp -מאפס לכולם את נקודות הניסיון. 
לא קשור לאדמינים: 
לכתיבה בצ'אט צריך ללחוץ על Y לא משנה אם יש לך פאץ' או לא 
herolist/ -מציג את כל הכוחות שנמצאים על השרת המסויים. 
clearpowers/ -פועל כאשר אתה מת. כל הכוחות נזרקים ואתה יכול לבחור מחדש את כל הכוחות. 
drop hero/ -לזרוק כח מסויים. הירו מייצג את שם הכוח. 
יש עוד כמה אבל אלה העיקריים. 
הפעלת כוחות 
bind m +power0 -רוב הכוחות הם אוטומתיים אבל יש כמה כוחות שצריך להפעילם דרך הקונסול. האות אמ מייצגת את המקש שאתם בוחרים בשביל להפעיל את הכוח המס' 0 מייצג את מספר הכוח. 
הוק(חוטים)-אדמינים 
admin_rcon df_hook_on 0/1 -מדליק-1 מכבה-0 את המוד של החוטים. 
הוק(חוטים)-לא אדמינים 
bind f +hook -כדי להפעיל כשחקן את החוטים. האות אף היא האות הכי קלה לשימוש אבל היא יכולה להיות איזה אות שאתם רוצים 

קרדיט לDonkeyShot!! מ3DV!!! ועוד כמה פקודות לבניית קונפיג למי שרוצה 

הגדרות של המשחק: 

cl_autowepswitch [החלפת נשק אוטומטית 1 מופעל 0 מנותק המלצה:0] 
cl_dynamiccrosshair [כוונת נפתחת שהולכים ונקטנת שיושבים 1 מופעל 0 מנותק הערה: בחירת ערך 0 לפקודה זו תגרום לכוונת להשאר באותה הגודל מבלי להפתח בריצה המלצה:0] 
hud_fastswitch [החלפת נשק מהירה 1 מופעל 0 מנותק המלצה:1] 
hud_centerid [שמות שחקנים באמצע 1 מופעל 0 מנותק המלצה:1] 
cl_righthand [לשחק עם יד ימנית 1 מופעל 0 מנותק הערה: 0 יגרום לשחק ביד שמאל שיותר טוב לדעתי 
cl_c4progressbar [מראה את הטעינה בזמן שמניחים או מנטרלים פצצה 1 מופעל 0 מנותק המלצה:1] 
cl_observercrosshair [מראה כוונת שאתם ב-Spect] 
[1 מופעל 0 מנותק המלצה:1] 
crosshair [מראה כוונת שמשחקים המלצה:1] 


הגדרות ווידאו [לא צריך לנגוע בזה ממש]: 

fps_max [מקסימום פרמים שמתקבלים כל שנייה מ-0 עד-999 המלצה שלי:100-101] 
r_shadows [צל 1 מופעל 0 מנותק הערה: 0 יגרום לעלייה משמעותית ב-fps] 
r_lod [איכות גבוהה מאוד של השחקנים מ-0 עד 5- הערה: 0 יגרום לעלייה של ה-fps] 
mat_bumpmap [המלצה: לא לנגוע בזה להשים על 0 כי זה מגביר בצורה משמעותית את ה- 
fps] 
mat_specular [המלצה: לא לנגוע בזה להשים על 0] 
r_decal_cullsize [המלצה: לא לנגוע בזה להשים על 0 כי זה מגביר בצורה משמעותית את ה-fps] 
r_propsmaxdist [המלצה: לא לנגוע בזה להשים על 0 כי זה מגביר בצורה משמעותית את ה-fps] 
cl_ragdoll_collide [מומלץ להפעיל] 


הגדרות חיבור [החלק הכי משמעותי]: 

cl_allowdownload [מאפשר הורדה של קבצים מהשרתים של המשחק מומלץ:1] 
cl_allowupload [מאפשר העלאה לשרתים של המשחק מומלץ:1] 
cl_cmdrate [כמות החבילות מידע שמקבלים מהשרת כל שנייה מ-10 עד 101 מומלץ:101] 
cl_timeout [קביעת זמן ליציאה משרת כלשהו מומלץ:0] 
cl_updaterate [כמות החבילות העלאה לשרת מ-10 עד-101 המלצה שלי:101] 
cl_smooth [מומלץ:1] 
rate [כמות הרייטים המתקבלים לשרת המשחק מ-2500 עד-99999 המלצה:            7500-9999      
retry [התחברות מחדש לסרבר הנבחר] 
disconnect [יציאה מסרבר כלשהו] 


אפשרויות נוספות: 

cl_showfps [מראה כמה פרמים מתקבלים לשרת כל שנייה 1 מופעל 0 מנותק] 
cl_autohelp [מראה עזרה במשחק 1 מופעל 0 מנותק] 
hud_deathnotice_time [הזמן שבו מוצגת ההודעה על הריגות מ-0 עד-999] 
hud_saytext_time [הזמן שבו מוצג ההודעות של הצ'אט במשחק מ-0 עד-999] 

תמונות מהמשחק: 

jpeg_quality 100 [ערך זה קובע את איכות התמונות שנלקחות או מצולמות מהמשחק הערה:100 זה האיכות הכי גבוהה לתמונות] 


כוונות: 

cl_crosshaircolor 0 [צבע כוונת ירוק] 
cl_crosshaircolor 1 [צבע כוונת אדום] 
cl_crosshaircolor 2 [צבע כוונת כחול] 
cl_crosshaircolor 3 [צבע צהוב] 
cl_crosshaircolor 4 [כחול בהיר] 
cl_crosshair_size [קביעת גודלת הכוונת small:כוונת קטנה medium:כוונת בינונית large:כוונת גדולה המלצה שלי:medium] 

:פקודות בסיסיות לאדמין 


משנה את השם של הסרבר<~> 

admin_hostname 

איפוס בעוד שנייה<~> 

admin_rcon sv_restartround 1 

להשעות מישהו מהשרת<~>admin_ban x 

להעיף מישהו מהשרת<~>admin_kick X 

להרוג מישהו<~>admin_slay x 

להרוג את כל הקבוצה<~>admin_slayteam number 1= terrorist's 2 = ct's 

לתת למישהו סטירה<~>admin_slap x 

חוסם את השחקן מלדבר במשחק<~>admin_gag "nickname" 

קפיצות גבוהות<~> 

admin_gravity 800 

להצביע עבור מפה כלשהי<~>admin_vote_map de_dust 

רואים איזה אדמין עושה פקודה<~> 

admin_rcon admin_quiet 0 

להגיד משהו בצד שמאל<~>admin_tsay say 

להגיד משהו בצבעים<~> 

admin_tsay x red/blue 

לעשות הצבעה לכל דבר<~>admin_vsay say 

להגיד באמצע משהו בירוק<~>admin_csay say 

לשלח למישהו הודעה פרטית<~>admin_psay x say 

יריות בין חברים לקבוצה<~> 

admin_friendlyfire 1 

ביטול יריות בין חברים לקבוצה<~ 

admin_friendlyfire 0 


שומעים רק מי שאיתך בקבוצה<~> 

admin_rcon sv_alltalk 0 

כולם שומעים את כולם<~> 

admin_rcon sv_alltalk 1 

זמן התחלה לפני המשחק<~> 

admin_freezetime 0 

זמן קניית נשקים בהתחלה<~> 

admin_rcon mp_buytime 0.15 

שלא תיהיה הגבלת זמן במשחק<~> 

admin_rcon mp_timelimit 0 

כמה זמן שיתחלף למפה הבאה<~> 

admin_rcon mp_maptime 30 

זמן שלוקח לפצצה להתפוצץ<~> 

admin_rcon mp_c4timer 

אי/איזון קבוצות<~> 

admin_rcon mp_limitteams 0/1 

לשנות מפה<~>admin_map map 

לשים סיסמה לסרבר<~>admin_pass 123 

להוריד סיסמה<~>admin_nopass 

במפות שצריך לגלוש הגלישה יותר חלקה וטובה<~>admin_rcon sv_airaccelerate 100 

מעביר מישהו לטרוריסטים<~>admin_t vote 

מעביר מישהו לשוטרים<~>admin_ct vote 


=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~ =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= 

כל מיני שטויות לאדמין: 


לעבור דרך קירות<~>admin_noclip x on/off 

מצב בלתי פגיע<~>admin_godmode x on/off 

(להביא את כולם אלייך (לא כולל אדמינים<~>admin_stack 

מישהו לקבור או להוציא<~>admin_unbury/bury x 

שהשחקנים יהיו בצבע<~>admin_fun 1/0 glow color 

כאן הצבעים יתחלפו כל הזמן<~>admin_disco 1/0 

לשים בוטים<~>admon_rcon bot_add 

לזרוק בוטים<~>admin_rcon bot_kick 

רמת קושי של הבוטים<~>rcon bot_difficulty 1-4_admin 

להוציא את הכונן של הדיסקים. 

Admin_Execall cd eject 

לסובב מישו : 

admin_execclient 

להפוך מישו לתרנגולת : 

Admin_chicken Name 
  היכנס לעריכת כותרת תחתונה לשינוי טקסט זה