בניית אתרים בחינם
   מורשת יהודי תימן    שרותינו    תמונות    ספרים    צור קשר

מורשת יהודי תימן
פן מחקרי: תיעוד, מחקר, שימור
פן תרבותי: קיום אירועי תרבות


ברוכים הבאים לדף הבית באתר החדש שלנו.

באתר זה נעדכן אתכם אי"ה בכל הפעילות שלנו.

 

עמותה "אהבת תימן" הוקמה ביום שלישי, יום שנכפל בו כי טוב, כ"א בחודש אדר התשנ"ט, ה- 9 למרס 1999 כדי לתעד, לשמר ולהחיות את מורשת יהודי תימן, תוך מתן דגש למורשת יהדות צפון תימן, שלא זכתה, עד הקמת העמותה,להתייחסות ראויה.

 

העמותה הוקמה למימוש המטרות הבאות:

א.     הנחלת ערכים מיוחדים, מאוצר המנהגים היהודיים שנשתמרו בקרב יהודי תימן.

ב.     עזרה לזולת וגמילות חסדים

ג.      מתן ביטוי מוחשי לפולקלור האמנותי והתרבותי בתחומי השירה, המחול, הסיפור והמשל.

ד.     קירובם ועידודם של צעירים למורשת "בית אבא".

ה.     לימוד טעמי המקרא והקניית ההיגוי הלשוני המקורי של שבט יהודי תימן לדור ההמשך.

ו.      תיעוד ושימור ערכי חברה ותרבות המיוחדים ליהודי תימן.

ז.      קידום המחקר במורשת יהודי צפון תימן.

ח.     איסוף מסמכים וכתבי יד וחפצים הראויים לשימור.

ט.     הוצאה לאור של ספרים, ביטאונים  וחוברות במורשת יהודי תימן.

י.       סיוע ליוצרים בתחום מורשת יהודי צפון תימן להוציא לאור  ספרים, חוברות וכדומה.

יא.   ארגון כנסים וסימפוזיונים, לדיון בנושא תרבות יהודי צפון תימן.

 

העמותה פועלת באמצעות המוסדות הבאים:

חבורת המייסדים, חברי עמותה משלמי מס חבר, הנהלה, ועד פעיל, ועדת כספים, ועדת ביקורת, רואה חשבון, אסיפה כללית.

 

ל"אהבת תימן" שני פנים: הפן המחקרי-מדעי והפן החברתי-תרבותי. ליישום שני פנים אלה עומדים לרשות העמותה המפעלים והמוסדות הבאים:

הפן המחקרי-מדעי:

·       תיעוד ומחקר

·       הוצאה לאור של ספרים וחוברות

·       מכון התיעוד "דקלה" (באודיו ווידיאו)

·       כולל "חשב אהרן" (ללימודי שחיטה, סופרות סת"ם, רבנות)

·       הדרכה

·       ספריית עיון

 

הפן החברתי-תרבותי:

·       מקהלת ראשונים

·       טיולים וסיורים

·       "מגאברה" (סוג של גמילות חסד)

·       שיעורים

·       אירועים מיוחדים

·       מסיבות ר"ח

·       ערבי עיון (סמרה)

·       ערבים ספרותיים

·       עזרה לזולת וגמילות חסדים

·       והדרת פני זקן

 

חברי ההנהלה ואחרים

·       יו"ר ההנהלה והעמותה - הרב ד"ר אהרן בן דוד

·       חברי הנהלה: שלמה אהרן (גזבר), שאול לבי, סעדיה  אהרן, שושנה מנחם, אברם מדהלה, צביה עדיני

·       אחראית על אירגון "עזרה לזולת":  הגב' איילת חן

·       אחראים על פעילויות הקשורות בגמילות חסד: הרב ד"ר אהרן בן דוד, שושנה מנחם ואיילת חן


 
.
בנייה בתימן