בניית אתרים בחינם
קודים  לסננדרס  לסוני 2 ולמחשב מוטי אליהו 

 זה ישאר קבוע בכל דפי האתר)
   דף הבית    משחקים
 
    דף הבית
    משחקים


                                                                                                                                                                                    
                                                                                                               

שלום אני מוטי ואני יראה לכם  קודים לסננדרס 

לסוני 2 ולמחשב  

מוטי אליהו לסוני 2
R1, R2, L1 , X, שמאלה , למטה, ימינה, למעלה, שמאלה, למטה, ימינה, למעלה 250 אלף דולר בריאות מגן ותיקון המכונית שנמצאים בה
ימינה, R2, למעלה, למעלה, R2, עיגול, ריבוע, R2, L1, ימינה, למטה, L1 נהגים עצבנים
R1, עיגול, R2, ימינה, L1, L2, X ,X, ריבוע, R1 מכונית הוטרינג רייסר (סוג 1)
R2, L1, עיגול, ימינה, L1, R1, ימינה, למעלה, עיגול, R2 מכונית הוטרינג רייסר (סוג 2)
עיגול, X, L1, עיגול, עיגול, L1, עיגול, R1, R2, L2, L1, L1 מכונית האנטר
למעלה, ימינה, ימינה, L1, ימינה, למעלה, ריבוע, L2 מכונית ראנצ'ר
R1, למעלה, שמאלה, ימינה, R2, למעלה, ימינה, ריבוע, ימינה, L2, L1, L1 מכונית טנק (טנקר)
משולש, משולש, ריבוע, עיגול, X, L1, L1, למטה, למעלה מכונית הידרה
שמאלה, שמאלה, למטה, למטה, למעלה, למעלה, ריבוע, עיגול, משולש, R1, R2 אופנוע ארבעה גלגלים
משולש, משולש, ריבוע, עיגול, X, L1, L2, למטה, למטה מכונית וורטקס
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, עיגול סופה
עיגול, למעלה, L1, L2, למטה, R1, L1, L1, שמאלה, שמאלה, X, משולש מטוס פעלולים
L2, למעלה, R1, R1, שמאלה, R1, R1, R2, ימינה, למטה בלי אזרחים או שוטרים, רק כנופיות
X, למטה, למעלה, R2, למטה, משולש, L1, משולש, שמאלה בלי כלום חוץ ממכוניות חונות
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, למטה צהריים
R2, עיגול, R1, L2, שמאלה R1, L1, R2, L2 הרבה תנועה
L1, עיגול, משולש, L1, L1, ריבוע, L2, למעלה, למטה, שמאלה כולם אלביס
למעלה,x,משולש,x,משולש,x,ריבוע,R2,ימינה המוניות טקסי קופצות ומקבלות טורבו כשלוחצים על R3
ריבוע, למטה, L2, למעלה, L1, עיגול, למעלה, x, שמאלה מכוניות עפות
ימינה, R2, עיגול, R1, L2, ריבוע, R1, R2 מכוניות במים
L2, ימינה, L1, משולש, ימינה, ימינה, R1, L1, ימינה, L1, L1, L1 כולם מתפרעים (כאוס)
משולש, משולש, L1, ריבוע, ריבוע, עיגול, ריבוע, למטה, עיגול מצב 'מזון מהיר'
ימינה, L2, למטה, R1, שמאלה, שמאלה, R1, L1, L2, L1 התאבדות
R2, L2, R1, L1, L2, R2, ריבוע, משולש, עיגול, משולש, L2, L1 הריסת מכוניות
למעלה, למעלה, למטה, למטה, ריבוע, עיגול, L1, R1, משולש, למטה כולם 'על החוף'
עיגול, עיגול, L1, ריבוע, L1, ריבוע, ריבוע, ריבוע, L1, משולש, עיגול, משולש שעון מהיר יותר
משולש, למעלה, ימינה, למטה, L2, L1, ריבוע משחק מהיר יותר
R2, עיגול, למעלה, L1, ימינה, R1, ימינה, למעלה, ריבוע, משולש סירות עפות
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X ערפל
למעלה, למעלה, ריבוע, L2, ימינה, x, R1, למטה, R2, עיגול אפשר לכוון את הנשק תוך כדי נסיעה
שמאלה, ימינה, ימינה, ימינה, שמאלה, X, למטה, למעלה, ריבוע, ימינה כנופיות מופיעות מהר יותר
עיגול, ימינה, עיגול, ימינה, שמאלה, ריבוע, X למטה מבוקש בדרגה 6
למטה, ריבוע, X, שמאלה, R1, R2, שמאלה, למטה, למטה, L1, L1, L1 אפשר לצלוף בכל הנשקים
ריבוע,ריבוע,R2,שמאלה,למעלה,ריבוע,R2,X,X,X השהיה טובה יותר
L2, ימינה, L1, למעלה, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1 מכוניות הרוסות
ימינה, R1, למעלה, L2, L2, שמאלה, R1, L1, R1, R1 רמזורים ירוקים
משולש, L1, משולש, R2, ריבוע, L1, L1 כולם בלתי נראים חוץ מאופנועים
ריבוע, L1, R1, ימינה, X, למעלה, L1, שמאלה, שמאלה כל הזמן חצות
x,x,ריבוע,R1,L1,x,למטה,שמאלה,x מצב אדרלנין
L1, L2, L2, למעלה, למטה, למטה, למעלה, R1, R2, R2 רכבים מתפוצצים
ריבוע, ימינה, ריבוע, ריבוע, L2, X, משולש, X, משולש מושך אליך סוטים...
עיגול, L2, למעלה, R1, שמאלה, X, R1, L1, שמאלה, עיגול מכוניות שחורות
X, ריבוע, למטה, X, ריבוע, למעלה, R1, R1 מושך את הבנאדם הכי קרוב לאוטו שלך
ריבוע, R2, למטה, למטה, שמאלה, למטה, שמאלה, שמאלה, L2, X כשפוגעים בהן מכוניות מרחפות
למעלה, L1, R1, למעלה, ימינה, למעלה, x, L2, x, L1 מכוניות מהירות יותר
L1, R1, ריבוע, R1, שמאלה, R2, R1, שמאלה, ריבוע, למטה, L1, L1 תחמושת בלתי מוגבלת
למטה, X, ימינה, שמאלה, ימינה, R1, ימינה, למטה, למעלה, משולש בריאות מלאה (לא משפיע על פיצוצים, נפילות וטביעות)
למטה, שמאלה, L1, למטה, למטה, R2, למטה, L2, למטה יותר אוויר בראות
משולש, R1, R1, שמאלה, R1, L1, R2, L1 שליטה מטורפת
שמאלה, ימינה, L1, L2, R1, R2, למעלה, למטה, שמאלה, ימינה רחפת
למעלה, למעלה, משולש, משולש, למעלה, למעלה, שמאלה, ימינה, ריבוע, R2, R2 קפיצה פי 100 יותר טובה
משולש, ריבוע, עיגול, עיגול, ריבוע, עיגול, עיגול, L1, L2, L2, R1, R2 קפיצה גבוהה עם האופנוע
משולש,למעלה,למעלה,שמאלה,ימינה,ריבוע,עיגול,שמאלה מקסימום שרירים
L1, R1, משולש, למטה, R2, X, L1, למעלה, L2, L2, L1, L1 מקסימום כבוד
עיגול, משולש, משולש, למעלה, עיגול, R1, L2, למעלה, משולש, L1, L1, L1 מקסימום סקס אפיל
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, ריבוע בוקר
ריבוע, L2, R1, משולש, למעלה, ריבוע, L2, למעלה, X אף פעם לא רעב
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, משולש לילה
עיגול, ימינה, עיגול, ימינה, שמאלה, ריבוע, משולש, למעלה קיבוע של שלב הביקוש (Wanted)
R1, R1, עיגול, R2, למעלה, למטה, למעלה, למטה, למעלה, למטה הכי פחות מבוקש
ריבוע, L2, X, R1, L2, L2, שמאלה, R1, ימינה, L1, L1, L1 כל המכוניות במקסימום
משולש, למעלה ,למעלה, שמאלה, ימינה, ריבוע, עיגול, למטה מקסימום שומן
R2, L1, L1, ימינה, ימינה, למעלה, למעלה, X, L1, שמאלה מכונית דוזר
ימינה, R1, למעלה, L2, L2, שמאלה, R1, L1, R1, R1 מכוניות יותר מהירות מופיעות
שמאלה, שמאלה, L2, R1, ימינה, ריבוע, ריבוע, L1, L2, X שמיים כתומים
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, ריבוע מזג אוויר קודר
למטה, למעלה, למעלה, למעלה, X, R2, R1, L2, L2 אנשים תוקפים
למטה, שמאלה, למעלה, שמאלה, X, R2, R1, L2, L1 אנשים מתפרעים
R2, R1, X, משולש, X, משולש, למעלה, למטה לאנשים יש רובים
X, L1, למעלה, ריבוע, למטה, X, L2, משולש, למטה, R1, L1, L1 אנשים תוקפים עם רובים
X X למטה R2 L2 O R1 O ריבוע אסייתים ומכוניות שחורות
עיגול, L1, למטה, L2, שמאלה, X, R1, L1, ימינה, עיגול מכוניות ורודות
ימינה, L2, L2, למטה, L2, למעלה, למעלה, L2, R2 משלמים לך במקום שאתה תשלם...
R1, R1, עיגול, R2, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה יותר מבוקש
למטה, ריבוע, למעלה, R2, R2, למעלה, ימינה, ימינה, למעלה לכולם יש 9 מילימטר
R2, R2, R2, X, L2, L1, R2, L1, למטה, X לכולם יש רקטות
למעלה, למטה, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2 סופת חול
משולש, למעלה ,למעלה, שמאלה, ימינה, ריבוע, עיגול, ימינה רזה
משולש, למעלה, ימינה, למטה, ריבוע, R2, R1 משחק איטי יותר
ימינה, למעלה, R1, R1, R1, למטה, משולש, משולש, X, עיגול, L1, L1 מכונית מונסטר מופיעה
שמאלה, ימינה, L1, L2, R1, R2, R2, למעלה, למטה, ימינה, L1 מכוניות פראצוט מופיעה
עיגול, עיגול, L1, עיגול, עיגול, עיגול, L1, L2, R1, משולש, עיגול, משולש מכונית ריינו מופיעה
R2, למעלה, L2, שמאלה, שמאלה, R1, L1, עיגול, ימינה מכונית סטרצ'
למטה, R1, עיגול, L2, L2, X, R1, L1, שמאלה, שמאלה מכונית בלודרינג באנגר
עיגול, L1, למעלה, R1, L2, X, R1, L1, עיגול, X מכונית קאדי
למעלה, שמאלה, X, משולש, R1, עיגול, עיגול, עיגול, L2 סופר אגרוף
משולש, שמאלה, ריבוע, R2, למעלה, L2, למטה, L1, X, L1, L1, L1 מכוניות אזוריות
L1 L1 R1 R1 L2 L1 R2 למטה שמאלה למעלה הופך את כל המכוניות לאזוריות
למטה, R2, למטה, R1, L2, שמאלה, R1, L1, שמאלה, ימינה פותח את מכונית הרומרו
עיגול, R1, עיגול, R1, שמאלה, שמאלה, R1, L1, עיגול, ימינה פותח את הטראשמאסטר
R1, R2, L1, R2, שמאלה, למטה, ימינה, למעלה, שמאלה, למטה, ימינה, למעלה חבילת כלי נשק 1
R1, R2, L1, R2, שמאלה, למטה, ימינה, למעלה, שמאלה, למטה, למטה, שמאלה חבילת כלי נשק 2
R1, R2, L1, R2, שמאלה, למטה, ימינה, למעלה, שמאלה , למטה, למטה, למטה חבילת כלי נשק 3
L2, למטה, למטה, שמאלה, ריבוע, שמאלה, R2, ריבוע, X, R1, L1, L1 חבילת כלי נשק 4

מ

מלמחשב 
SPEEDFREAK לכל המכוניות יש תאוצת ניטרו
NIGHTPROWLER תמיד חצות
FLYINGFISH סירות יכולות לעוף
BUBBLECARS המכוניות עפות כאשר פוגעים בהן
STATEOFEMERGENCY מצב כאוס
BLUESUEDESHOES אלביס בכל מקום
SPEEDITUP משחק מהיר יותר
CRAZYTOWN כל המשחק נראה כמו מכון ליווי
ONLYHOMIESALLOWED כנופיות בכל מקום
BIFBUZZ כנופיות שולטות ברחובות
ROCKETMAN נותן תעופה
PROFESSIONALKILLER דרגת מתנקש לכל כלי הנשק
CJPHONEHOME ארנבים מקפצים
FULLCLIP תחמושת בלי מוגבלת ללא צורך להטעין
WHEELSONLYPLEASE מכונית בלתי פגיעה
NATURALTALENT כל כלי הרכב בדרגה הכי גבוה
BUFFMEUP מקסימום שרירים
WORSHIPME מקסימום כבוד
HELLOLADIES מקסימום סקס אפיל
KANGAROO מגה קפיצה
STINGLIKEABEE מגה אגרוף
NINJATOWN משחק בסגנון נינג'ה
Testeducationalskills מפסיק את המרדף של המשטרה
STICKLIKEGLUE שליטה מקסימלית ברכבים
ROCKETMAYHEM מגייס את כולם
GHOSTTOWN פחות תנועה
BRINGITON מבוקש בדרגה שש
SLOWITDOWN משחק איתי יותר
ITSALLBULL מופיע Dozer
OHDUDE מופיע Hunter
JUMPJET מופיע Hydra
MONSTERMASH מופיע Monster
FOURWHEELFUN המופיע Quad
VROCKPOKEY מופיע Racecar
WHERESTHEFUNERAL מופיע Romero
CELEBRITYSTATUS מופיע Stretch
FLYINGTOSTUNT מופיע Stunt Plane
TRUEGRIME מופיע Trashmaster
GOODBYECRUELWORLD התאבדות
PLEASANTLYWARM מזג אוויר חם
SCOTTISHSUMMER סופת ברקים
EVERYONEISPOOR כל המכוניות בכביש זולות
EVERYONEISRICH כל המכוניות בכביש מהירות
TOODAMNHOT מזג אוויר חם עוד יותר
PROFESSIONALSKIT סט מספר 2 של כלי נשק, כלים מקצועיים


ל


 מוטי אליהו המלך