בניית אתרים בחינם

 אסופת תרבות 

הפלמ"ח כבית היוצר

   דף הבית    יצחק שדה    יגאל אלון    הפלמ"ח בראשיתו    הפלי"ם, ההעפלה וחיל הים    ספרי היסטוריה
   הגח"ל והמח"ל בפלמ"ח    נתן אלתרמן, חיים גורי וחיים חפר    נתן שחם ומשה שמיר    מחקרים ומאמרים מדעיים    מלחמת העצמאות    כ"ד יורדי הסירה וצנחני היישוב
   ביוגרפיה ואוטוביוגרפיה    ספרי זיכרון    פרוזה - סיפורת    שירה, פזמונים ומקאמות    סרטים ומחזות    אמנות פלסטית
   מוסיקה    מכאן ומשם    הפלמ"ח בספרות הילדים    בולי דואר ומטבעות    בתי מורשת הפלמ"ח    גלריית צילומים
   דף יצירת קשר    אינדקס יוצרים
                                                                                                                                                                    הגח"ל / המח"ל בפלמ"ח


אחים זרים


חנה יבלונקה, הוצאה לאור המרכז לחקר ארץ ישראל ויישובה שליד יצחק בן צבי ו אוניברסיטת בן גוריון, 1994


סיפורם של אנשי הגח"ל, ניצולי השואה שהגיעו לארץ ישראל והשתתפו במלחמת העצמאות, הקימו משפחות והיו לישראלים לכל דבר

ועניין. סיפורם של פרטיזנים, לוחמים ואסירי מחנות הריכוז.


גח"ל במלחמת העצמאות

שחר בורוב, הוצאה לאור אוניברסיטת בר אילן,
2001

עבודה סמינריונית בנושא תרומת חיילי גיוס חוץ לארץ [גח"ל] במלחמת העצמאות. מצוקת כוח האדם. הלוחם בארץ. הגיוס בחוץ

לארץ, הקליטה בצה"ל ובארץ. מיתוסים ועובדות.
גחלת לוחמת, גיוס חוץ לארץ במלחמת העצמאות
יעקב מרקוביצקי, הוצאה לאור משרד הבטחון / המרכז לתולדות כוח המגן העברי ע"ש ישראל גלילי, 1995

קשיים ועכבות, תסכול והתמרמרות, לעג ודעות קדומות היו מנת חלקם של העולים החדשים שגויסו לצה"ל במלחמת העצמאות במסגרת

גיוס חוץ לארץ. ואולם, בעיצומם של הקרבות, וחרף הבעיות החברתיות והתרבותיות שהיו כרוכות במפגש עם הצברים ועם ההוויה

הישראלית בכללותה, הפכו אנשי הגח"ל מרביתם ניצולי שואה למרכיב מרכזי ביחידות הלוחמות של צה"ל. יעקב מרקוביצקי, מרצה

להיסטוריה צבאית ויישובית בחוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה ובמכללת אורנים. בין יתר ספריו, היחידות היבשתיות

המיוחדות בפלמ"ח


הגח"ל בקרבות לטרון במלחמת
העצמאות


סיפורו של איש גיוס חוץ לארץ [גח"ל] ששירת בגדוד 4 ["הפורצים"] בחטיבת הראל - פלמ"ח במלחמת העצמאותהרוס הרוס את מחיצת הזרות

יעקב מרקוביצקי, מתוך: בין עולים לוותיקים, ישראל בעלייה הגדולה 1948 -
1953, המרכז לחקר כוח המגן העברי ומשרד הבטחון

על קליטתם של העולים החדשים בצה"ל במלחמת העצמאות.


חלקה של 'שארית הפליטה' במלחמת העצמאות
חוג מורשת - בית עדות ע"ש מרדבי אנילביץ, אפריל 1990

יום עיון בהשתתפות מפקדים מחטיבות הפלמ"ח, חוקרי שארית הפליטה ומלחמת העצמאות

מגיא ההריגה לשער הגיא
בני וירצנברג, הוצאה לאור כרמל

ספר זה אינו סיפור אוטוביוגרפי גרידא, המאורעות שהוא מתאר הוא נחלתם של רבים שסיפורם נקטע. בני וירצברג שהיה נער שליח של דר'יוזף

מנגלה, נמנה עם המעטים שניצלו מגיא ההריגה. באורח מרגש הוא מספר את קורותיהם של עשרה מילדי שארית הפליטה עד שנעשו לוחמי

פלמ"ח.


ניצולי
השואה המלחמת העצמאות
חנה יבלונקה, הוצאה לאור של אוניברסיטת בן גוריון, תל אביב 1991
 
במהלך הדיונים בהנהלת הסוכנות היהודית על היערכות היישוב לקראת הקמתה של מדינה יהודית, נדונה גם סוגיית כוח האדם שיידרש עם פקיעת המנדט הבריטי והמערכה הצבאית הצפויה... הוחלט לרתום את ההסתדרות הציונית למשימת גיוס מתנדבים מקהילות היהודים ברחבי העולם ולהיערך להעלאת שארית הפליטה מאירופה וממחנות המגורשים בקפריסין. מאמר זה מוקדש לנושא המח"ל על כל היבטיו; הקמתו, גיוסו וקליטתו, היקפו , בעיותיו ותרומתו. במלחמת העצמאות השתתפו 30,000 נשים וגברים שלא היו עד שנת 1948 תושבי ארץ ישראל. כ - 26,000 מתוכם היו מגויסי חוץ לארץ [גח"ל] וכ - 4,000 מתנדבי חוץ לארץ [מח"ל].

ניצולים בקו האש, אחרים זרים ניצולי השואה במדינת ישראל 1948 - 1952
חנה
יבלונקה, המרכז לחקר ארץ ישראל ויישובה של י. בן צבי / אוניברסיטת בן גוריון בנגב
קטעים מתוך עמודים: 79 - 139
מהשואה למלחמת העצמאות. מולדת כדמות צבא וחזית. צברים וגח"לייצים בצה"ל. צה"ל והשואה

הם באו אלינו כאשר היינו זקוקים להם ביותר
מיכאל (מיקי) כהן, מתוך עלי זית וחרב כרך ח' בעריכת אסנת שירן, הוצאה לאור העמותה לחקר כוח המגן על שם גלילי, 2008
בעת פקיעת המנדט הבריטי על ארץ ישראל [מאי 1948] מנה היישוב היהודי בארץ כ - 650,000 נפש. לרשות הנהגת היישוב עמד ארגון "ההגנה" שנשא אופי עממי ועל שורותיו נמנו 45,000 נשים וגברים בגילאי 18 - 40. ארגון זה זכה לכינוי 'הצבא שבדרך' אולם בפועל היו חבריו מאומנים ברמה צבאית בסיסית. הוחלט לכן לרתום את ההסתדרות הציונית למשימת גיוס מתנדבים מקהילות היהודים ברחבי העולם ולהיערך לקליטת שארית הפליטה מאירופה וממחנות המגורשים בקפריסין. במלחמת העצמאות השתתפו 30,000 גברים ונשים שלא היו עד שנת 1948 תושבי ארץ ישראל, מתוכם כ - 26,000 היו מגויסי חוץ לארץ [הגח"ל] וכ - 4,000 מתנדבי חוץ לארץ [המח"ל]. מאמר זה מוקדש לנושא המח"ל על כל היבטיו.

השתלבות ניצולי השואה בפלמ"ח
נאווה קגן, הוצאה לאור עצמית , אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע, 1996
 
החוקרת סוקרת את הרקע של ארגון "ההגנה" והפלמ"ח. גיוס ניצולי השואה לפלמ"ח במחנות העקורים ומחנות המעצר בקפריסין ובארץ ישראל. הגורמים שהיקשו על השתלבותם של ניצולי השואה בחברה המגוייסת, השתלבותם בשורות הפלמ"ח. תרומת העולים במלחמת העצמאות.

מוביולה - מסע בזמן ובמרחב
צבי גיל, הוצאה לאור ראובן מס, ירושלים, 2007


The Secret Army
David J. Bercuson, Lester &Opren Dennys,Canada
1945
בשנת 1948  הייתה ישראל מאויימת על ידי צבאות מדינות ערב, חסרה ציוד ומערכות נשק וללא אנשי מקצוע במקצועות צבא מודרני. בנוסף לכך הוטל על האזור איסור למשלוחי נשק ואנשי מקצוע בתחומי הצבא. ד. בן גוריון פנה ליהודי התפוצות לשלוח מתנדבים ששירתו במלחמת העולם השנייה. למעלה מ - 5,000 מתנדבי חוץ לארץ השתתפו במלחמת העצמאות וסייעו לישראל לצאת ממלחמה זו כשידה על העליונה. ספר זה מתאר התופעה המיוחדת הזו של אלפי מתנדבים מכל קצווי תבל שבאו לסייע למדינה הצעירה להתמודד עם האתגרים שהעמידו בפניה מדינות ערב. רבים מבין המתנדבים לחמו בחטיבות הפלמ"ח.

South Africa's 800
Henry Katzew, edited by Maurice Ostroff and Loe Woolf, 1996
זהו סיפורם של המתנדבים מדרום אפריקה למלחמת העצמאות. הספר כולל פרקים שיוחדו למתנדבים ששרתו בחטיבות הפלמ"ח.

Neguev, Lheroique naissance De L'Etat D'Israe
Teddy Eytan, Histoire et societe D'Aujourdhui, Broxelles,1949
סיפורו של תדי איתן,  צרפתי קתולי שהתנדב לסייע לישראל במלחמת העצמאות. קורותיו החל במחנות "ההגנה" בדרום צרפת, דרך ההגעה לארץ ישראל, שרותו ביחידות שונות עד להקמת גדוד 75 , "דוברי הצרפתית" שפוזר וממנו הוקמה יחידת "הקומנדו הצרפתי" בפיקודו של תדי איתן.

Temoignages, de volontaires francais et francophones
Machal France, 2006
ספר זכרונות אישיים של מתנדבי חוץ לארץ [המח"ל] דוברי הצרפתית [צרפת, בלגיה וקנדה] שלחמו במלחמת העצמאות. רבים מהם לחמו בחטיבות הפלמ"ח.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    אָז תִשְאַל הָאֻמָּה שְטוּפָת דֶמַע וְקֶסֶם, וְאָמְרָה: מִי אַתֶּם ? וְהַשְּנַיִים שוֹקְטִים יענו לה אֲנַחְנוּ מַגָּש הַכֶּסֶף, שֶעָלָיו לָךְ נִתְנָה מְדִינַת הַיְּהוּדִים