x
בניית אתרים בחינם
מבחנים
   דף הבית    שרותינו    צור קשר    מבחן בהיסטוריה    מבחן בפיזיקה    מבחן בערבית
 
    דף הבית
    שרותינו
    צור קשר
    מבחן בהיסטוריה
    מבחן בפיזיקה
    מבחן בערבית

מבחן בהיסטוריה                                                                                     ציון __________

 

 1. מהי הנאורות ומי היו הוגי הדעות ? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. מהי דעתם של הוגי הדעות ? ______________________________________________________________________________________________________________________
 3. מי היה עמנואל קאנט וכיצד תרם לנאורות ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4. נכון או לא נכון (אם לא נכון תקן )

הוגי הדעות פרסמו את מאמריהם בכתיבה העיתונאית

______________________ _ ______________________

עמנואל קאנט טבע את סיסמת הנאורות ______________________________________________

סיסמת הנאורות היא :"השכל הוא המוביל " _____________________________________________

הוגי הדעות האמינו בקדמה

_____________________________________________

 

רובינזון קרוזו היה סופר מצליח בנאורות

______________________________________________

 

זאן זק רוסו היה היה הסופר של רובינזון קרוזו

________________________________________________

 

 

 1. באילו אמצעים וכלים פרסמו הוגי הדעות את רעיונותיהם ? מה תוכלו להסיק מכך על הציבור שפנו אליו ? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. מי הוא האדם האידיאלי בעבור אנשי הנאורות /הוגי הדעות . ומדוע ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 1. ספר בקצרה על רובינזון קרוזו וכיצד הוא מתקשר לעידן הנאורות

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. מדוע הוגי הדעות מבקרים את הכנסייה ?התייחסו לעקרונות האמונה הדתית אל מול דעותיהם של הוגי הדעות ?כיצד התייחסו הוגי הדעות אל האל ? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. מהי סובלנות דתית על פי הוגי הדעות ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. מי הוא וולטר וכיצד הוא ביקר את הדת ?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. הוגי הדעות מפיצים את רעיונותיהם באינציקלופדיה כיצד זה משרת את מטרתם ? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. כיצד הגיבה הכנסייה הקתולית להוצאת האינציקלופדיה ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

 

 1. מהו שלטון אבסולוטי ? וכיצד הוא נוצר

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. לפי הוגי הדעות מה היה תפקיד המדינה ? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. מי היה גון לוק ומה הגה ?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

16.מי היה מונטסקיה ומה הציע?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. מי הי רוסו ומה העלה ?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. מהן הזכויות הטבעיות עפ"י גון לוק ומי אחראי לקיימן ?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 1. כיצד רעיון הפרדת הרשויות מועיל לתושבים ?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. רוסו כתב "האדם נולד בן חורין אך בכל מקום אשר הוא הולך הוא כבול בשלשלאות מהם השלשלאות ______________________________________________________________________________________________________________________
 2.  מדוע היה פחד מהשליט האבסולוטי ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. מדוע התאחדו התושבים מה ההסבר להקמת מדינה ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. קופרניקוס מתנגד לשיטה הגיאוצנטרית ומפתח את השיטה ההליוצנטרית הסבר את ההבדל בין השיטות בנוסף לכך התייחס לדעותיהם של הכנסיות ואנשי הרוח ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. היכן נולד קופרניקוס ?במה עסק האם היה וירטואוז במעשיו בשלמות טכנית במקצוע רגיל או כיחיד? הוכיח זאת ע"י מעשיו

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

24. קופרניקוס הוציא ספר ובתחילת הכספר רשם שהדבר לא מעיד על מבנה כדור הארץ בנוסף לכך הוא הוא היה כומר מדוע הוא נחשב לאחד מהמהפכה המדעית ולחלוץ מדע ?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25. מדוע הרעיון של קופרניקוס הוא מהפכני ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

26. קופרניקוס אדם משכיל הוכיח זאת ע"י תחומי מעשיו בנוסף לכך ציין כיצד משפיעים תחומים אלו על הגילויים ?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27. מי היה אייזק ניוטון ? במה עסק?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28. מה גילה ניוטון?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

29. יש המכנים את שלושת המדענים כחלוצי מדע מדוע ?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30. מה הייתה תגובת הכנסייה לניוטון נמק!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

31.. גלילאו פיתח את __________ למה שימש הפיתוח? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

32. במה עסק גלילאו ומאין בא ?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

33. גלילי פיתח את חוק____________ וחקר את ______________ מהמחקר על החפץ הוא הבין ש...____________________________________________________________________________________________________________________________________

34. גלילי עומד למשפט כנגד האנקווזיציה והאפיפיור ה 8 ספר על עונשו ומדוע הועמד לדין ?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

35. מי האמת בשביל הכנסייה ?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

36. מהי אמת בשביל חלוצי המדע ?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

37. בסוף חייו אמר גלילי "אף על פי כן נוע תנוע למה התכוון למה רק בסוף חייו ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

38. האם גלילי תמך בקופרניקוס ?הסבר

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                בהצלחה ....

 

  אזור זה נשאר קבוע בכל חלקי האתר
אזור זה נשאר קבוע בכל חלקי האתר
אזור זה נשאר קבוע בכל חלקי האתר