להזמנת רכב נהג
*שם המזמינ/ה
*כתובת E-MAIL
*מספר טלפון
*מס' המטיילים
מספר המזוודות
תאריך מבוקש
*מס' הימים
*נקודת התחלה
*פירוט המסלול המתוכנן
*נקודת סיום
*האם מתוכננת נסיעה גם למדינות שכנות?
*האם יש דובר פולנית בין הנוסעים?
הערות נוספות