בתי מלון- בדיקת זמינות ועלויות
*שם המזמינ/ה
*כתובת דוא"ל
*מספר טלפון
*מספר האנשים
*יעד 1
*תאריך כניסה
*תאריך יציאה
יעד 2
תאריך כניסה
תאריך יציאה
יעדים ותאריכים נוספים
*רמת המלון המבוקש
*סוג החדר המבוקש
הערות נוספות