רשימת הקורסים לחשיפה ופירסום:
מיקרוביולוגיה של מזון
  הפתוגנים העיקריים בתעשיית המזון       עקרונות בעיכוב ובקטילת מיקראורגניזמים במזון       שיטות לאיפיון וכימות מיקרואורגניזמים במזון          
נושאים נבחרים במזון
  תוספי תזונה ורגולציה שמנים ממתיקים ובריאות       תבלינים ריחות וטעמים ובריאות       רגולציה תחיקה וסימון מזון          
בטיחות מזון
  הכשרת ראשי צוות בטיחות מזון HACCP       בקרת הייגיינה מזיקים וניקיון          
לקראת חידוש רישיון
  תברואה ובטיחות מזון לקראת חידוש הרישיון       רגולציה תחיקה סימון ותירגול סימון תזנותי       המיקרוביולוגיה הנכונה בחידוש הרישיון          
מבדקי איכות פנימיים
  מבדקי איכות פנימיים וחיצוניים ( יומיים בחיפה)       מבדקי איכות פנימיים לפי ISO 9001:2008( יומיים )       מבדקי איכות פנימיים לאיכות הסביבה ( יומיים )       מבדקי איכות פנימיים לבטיחות וגהות עובדים ( יומיים )       מבדקי איכות פנימיים למערכת משולבת ISO 14001 OHSAS 18001 (שלושה ימים)          
כללי
  הכרת התקן ISO 14001       הכרת התקן OHSAS 18001       הכרת התקנים ISO 14001 OHSAS 18001 ( ביום אחד )       הכרת התקן לניהול סיכונים ISO 31000       הכרת התקן ISO 26000 מחויבות חברתית          
*הנושאים המועדפים לפירסום
*שם
תפקיד
*חברה
*נייד
כתובת מייל
הערות בקשות דרישות מיוחדות