האם תמליצו על פעילות זו ללקוחות נוספים, לחברים, עמיתים, אחרים? כןלא