שאלון משוב
*שאלון משוב על:
הלקוח:
*שם החברה, הארגון:
שם ממלא השאלון::
הרכב הקבוצה:
סיבת האירוע:
מספר המשתתפים:
התוכן שהוזמן לאירוע:
איכות התכנית:
איכות המסעדה (אם הייתה)
איכות הסיור וההדרכה:
התאמת התכנית למטרות האירוע:
קשר וטיפול של דן ארטס (המפיקים - ההנהלה):
האם תמליצו על פעילות זו ללקוחות נוספים, לחברים, עמיתים, אחרים?
כןלא
אנא מסרו 2 שמות של מכרים שתרצו להעביר אליהם מידע על הפעילות הזו:
הערות בכתיבה חופשיות: