*שאלון משוב על:
הלקוח:
הרכב הקבוצה:
סיבת האירוע:
איכות התכנית:
התאמת התכנית למטרות האירוע:
קשר וטיפול של דן ארטס (המפיקים - ההנהלה):
האם תמליצו על פעילות זו ללקוחות נוספים, לחברים, עמיתים, אחרים? כןלא