פרטי כרטיס אשראי לבטחון
*שם פרטי ומשפחה בלועזית ובעברית
*כתובת אי-מייל
*מס' טלפון
*סוג הכרטיס
*מספר הכרטיס
*תאריך תוקף הכרטיס
*מספר הקוד בחלק האחורי של הכרטיס (3 ספרות)
*מס' ת.ז.
פרטי ההזמנה