*שם הלקוח
*עיר/ישוב
*מס טל /נייד
מה התקלה? (נוזל,מקצר,לא מחמם...)