*שם הלקוח
*עיר/ישוב
*מס טל /נייד
ברצוני להזמין מיניבר בצבע ידוע לי שמחיר המיניבר כולל ההתקנה הינו 1800 ₪