הכשרת ראשי צוות HACCP
שם המשתתף
תפקיד
ת.ז.
המחיר המאושר בש"ח
אופן התשלום
  כרטיס אשראי כפיקדון מזומן ביום ההשתלמות       כרטיס אשראי כפיקדון צ'ק ביום ההשתלמות          
שם כרטיס האשראי:
שם בעל הכרטיס אשראי
ת.ז. של בעל כרטיס האשראי
מס' כרטיס האשראי
תוקף הכרטיס