הזמנת תיקון למגרסות
*שם
כתובת
*טלפון
האם המגרסה מרעישה
           
*האם המגרסה נדלקת
           
*האם היא נתקעת