*שם מלא
*עיר/ישוב
*מס טל /נייד
טל נוסף
*תאור התקלה