רשימת תפוצה-יוצאי זדונסקה וולה
*שם מלא
לבית משפחת (השם המקורי, בתעתיק מפולנית):
*כתובת: רחוב
*מס' בית
*דירה
*ישוב
מיקוד
ת.ד
מס' טלפון
*דואר אלקטרוני
*הנני דור
נא שלחו מידע ועדכונים גם ל: (נא ציין קשר משפחתי)
אני מעוניין לפרסם את סיפור משפחתי באתר
בן משפחתי פרסם ספר ואני מעוניין לשתף בכך את הארגון
אני מעוניין להמליץ על בן משפחה כ"חבר כבוד" של הארגון
אני מעוניין לקחת חלק בפעילויות הארגון
אני מעוניין לתרום כסף לארגון