שם פרטי ומשפחה
ת.ז. של מבקש\ת ההלוואה
טלפון
דוא"ל
כתובת מגורים
סכום ההלוואה המבוקש