שם פרטי
שם משפחה
תעודת זהות
מספר טלפון נייד
דוא"ל
כתובת
רחוב
מספר בית ומספר דירה
עיר
צילום תעודת זהות
צילום פרטי חשבונך
לשליחת המסמכים הרלוונטיים
בפקס: מס' 077-3180538
סכום ההפקדה
המלווה
הנני מאשר ומסכים בזאת, העברת הסכום לחשבון הנאמנות של ONIVERSAL
לאחר אישור ההצטרפות על ידי החברה, ישלח למלווה אימייל עם פרטי חשבון הנאמנות, לאחר שהחברה תאשר את ההפקדה בחשבון הנאמנות, ישלח לחשבונך תוך 3 ימי עסקים סכום ההשקעה עם הריבית המובטחת של 5.5% ובנוסף שטר ביטחון לכתובתך