*טלפון
*תעודת זהות
*שם ומשפחה
עיר\ישוב
*חשבון ראשי
*מצבי בבנק
*כרטיס אשראי
*מעוניין לרכוש
*מקדמה
*גיל
*סוג נישום
הערות
*המימון בכפוף לאישור הגוף הממן ובאחריות
הבנתי
*מאשר תשלום 99 שח עבור בקרת אשראי
מאשר