טופס הצטרפות כחבר/ה לעמותה
*שם המבקש/ת
*הנני מבקש/ת להצטרף כחבר בעמותה ומעוניין/ת לקבל הזמנה לטכס ההתייחדות השנתי.
הנני מבקש/ת להצטרף לוועד העמותה ולתרום בניהול השותף.
הנני מוכן/ה לתרום מזמני ומרצי לקידום פרויקטים לצורך פיתוח מפעל ההנצחה החטיבתי.
הנני מעוניין/ת לסייע בתחום המקצועי שלי {פרט/י בהמשך הטופס את ההתמחות}.
הנני מוכן/ה לפעול לגיוס תרומות מגופים מחוץ לחטיבה.
הנני מוכן/ה להרים תרומה כספית לסיוע למפעל ההנצחה.
מס' אישי
כתובת כולל מיקוד
טלפון בבית
נייד
טלפון בעבודה
מספר נוסף
מספר נוסף
פקס
כתובת דואר אלקטרוני‏, {אימייל}
מקצוע והתמחות
האם אתה משרת או שרתת בעבר בחטיבה
האם את/ה נמנה/ית על בני המשפחות השכולות שלנו
הערות ותוספות