הרשמה לטוקסיקולוגיה של מזון
שם המשתתף
מס' ת.ז. של המשתתף
שם האירגון
תפקיד
טלפון
נייד
פקס
מייל
הערך/כים המוספים הנבחרים ( אופציה)
המחיר המאושר בש"ח
אופן התשלום
  צ'ק מזומן ביום ההשתתפות       העברה בנקאית       כרטיס אשראי    
שם בעל הכרטיס אשראי
מס' כרטיס אשראי
מס' ת.ז. של בעל הכרטיס
תוקף הכרטיס