הרשמה דר' רוני שפירא עקרונות
שם המשתתף
מס' ת.ז. של המשתתף
שם האירגון
תפקיד
טלפון:
נייד
פקס:
איי מיייל:
המחיר המאושר בש"ח
שם המאשר ותפקידו
אופן התשלום:
  העברה בנקאית       המחאה ופרטי האשרא כפיקדון       מזומן ביום ההשתלמות ופרטי אשראי כפקדון          
סוג כרטיס האשראי
שם בעל כרטיס האשראי
מס' כרטיס אשראי
תוקף הכרטיס