הזמנת העברות בקראקוב
*שם המזמינ/ה
*כתובת דוא"ל
*מספר טלפון
*מס' הנוסעים
*תאריך נחיתה בקראקוב
*שעת הנחיתה
*מס' הטיסה
*כתובת היעד
*האם מעוניינים גם בהעברה בחזור?