אתם אוהבים כמעט מלאכים?!
ברור!!! מי לא?!
זה פסדר...
אני שונא כ.מ!!!
מה זה כ.מ?!
תוצאות