את מי אתם הכי אוהבים מבנות הים
קארן
(2) 12%
נואל
(8) 47%
קוקו
(1) 6%
שרה
(3) 18%
סיירה
(0) 0%
אחר
(3) 18%
השתתפו בסקר : 17
לסקר