כדאי לסגור את מיסטרי?
ברור הוא חרא של אתר!
ללללללאאאאא אל תסגרי רק לא זה!
תוצאות