רוצים שמיקס יחזור ?!
בארור !? @%#
לא .. איכס!! @%#
תוצאות