לסגוור את דמפל?=[
ברוווווווווור
בטטח שכן
לא אכפת לי
לא
איין ממצצצצבב ~
ללללללללללללאאאאאאאאא
תוצאות