כמה פעמים בשבוע אתה עושה כושר?
פעמיים, בימי אימוני הקבוצה
3 פעמים
4-5 פעמים
במשך כל ימות השבוע
תוצאות