מה הדבר הכי רע???
שכולם הולכים למסיבה וההורים לא מסכימים לך
שצוחקים עליך
שכואב לך מאוד
שיוצא לך 2 במבחן שהתכוננת עליו כל היום
שאתה צריך לרדת מהמחשב בדיוק שמישהו שאתה חיב לדבר איתו ניכנס לצ"ט
תוצאות